Archiv úřední desky 2017

 Úřední desku najdete zde
Archivy z předchozích let:  2016 2015  2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
20-206

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

strana 1-14

Krajský úřad Libereckého

kraje

25.09.2020-11.10.2020
20-205

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

14.10.2020

strana 1 ČEZ, a.s. 24.09.2020-14.10.2020
20-204

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

13.10.2020

strana 1 ČEZ, a.s. 24.09.2020-13.10.2020
20-203

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k veřejnému úst.

jednání - Optická síť Oldřichov v H.

strana 1-7

Městský úřad Chrastava

OVÚS

23.09.2020-09.10.2020
20-202

Výběrové řízení - fyzioterapeut

strana 1

Krajský úřad Libereckého

kraje

23.09.2020-20.11.2020
20-201

Výběrové řízení - klinický logoped

strana 1

Krajský úřad Libereckého

kraje

23.09.2020-20.11.2020
20-200

Oznámení zahájení společného řízení

Chodník a parkovací stání v Bílokostelecké ulici - 2. etapa

strana 1-4

Magistrát města Liberec

23.09.2020-09.10.2020
20-199

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace

HFO/VP/30/2020/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

22.09.2020-22.09.2024
20-198

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci rekonstrukce

vodovodního řadu - 24. 9. 2020

strana 1-4

SČVK, a.s.

21.09.2020-24.09.2020
20-197

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

strana 1

ČEZ a.s.

18.09.2020-15.11.2020
20-196

Opatření obecné povahy

strana 1-4

Magistrát města Liberec

17.09.2020-02.10.2020
20-195

Přehled o telefonickém spojení VK

strana 1

Město Chrastava

16.09.2020-28.09.2020
20-194

Oznámení o členské schůzi Mikroregionu

Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

14.09.2020-22.09.2020
20-193

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva

kraje a do Senátu PČR

strana 1-2 Město Chrastava 14.09.2020-03.10.2020
20-192

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

30.09.2020

strana 1 ČEZ, a.s. 10.09.2020-30.09.2020
20-191

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

29.09.2020

strana 1 ČEZ, a.s. 10.09.2020-29.09.2020
20-190

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/6/2020/FV/Sl

strana 1-8 Město Chrastava 10.09.2020-07.09.2024
20-189

SBĚROVÝ DEN

sobota 3. 10. 2020 a neděle 4. 10. 2020

strana 1-2 Město Chrastava 07.09.2020-04.10.2020
20-188

Zveřejnění záměru č. 33/2020

strana 1-2 Město Chrastava 07.09.2020-07.09.2021
20-187

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/2/2020/FF/Sl

strana 1-10 Město Chrastava 07.09.2020-07.09.2024
20-186

3. ZMĚNA ROZPOČTU 2020

strana 1-9 Město Chrastava 07.09.2020-31.12.2020
20-185

Výzva k účasti na školení k zásadám hlasování

21. 9. 2020 od 15:00 hodin

strana 1 Město Chrastava 03.09.2020-21.09.2020
20-184

Jednání okrskových volebních komisí

9. 9. 2020 od 16:00 hodin

strana 1

Město Chrastava

03.09.2020-19.09.2020
20-183

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

120 EX 2922/14-231

strana 1-3

Exekutorský úřad

Klatovy

03.09.2020-18.11.2020
20-182

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Sociální pracovník

strana 1

Město Chrastava

02.09.2020-30.09.2020
20-181

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

22. 9. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

02.09.2020-22.09.2020
20-180

Informace o Integrovaném šetření v zemědělství

"IŠZ 2020"

strana 1-2

Český statistický úřad

01.09.2020-26.10.2020
20-179

Zveřejnění záměru č. 32/2020

strana 1

Město Chrastava

28.08.2020-14.09.2020
20-178

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA

ZDRAVOTNICTVÍ

strana 1-3

Ministerstvo zdravotnictví

28.08.2020
20-177

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci

rekonstrukce vodovodního řadu 31.8.2020

strana 1-5

SČVK, a.s.

25.08.2020-31.08.2020
20-176

Aktualizace dat NIV k 1.8. 2020 - Chrastava

stran 1-3

Úřad pro zastupování státu ve

věcech majetkových

Odloučené pracoviště Liberec

24.08.2020-31.12.2020
20-175

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chrastava

strana 1

Město Chrastava

18.08.2020-31.08.2020
20-174

Oznámení

"Rozšíření stávající technologie povrchových úprav

kovů pro automobilový průmysl a instalace nové technologie

odmašťování hliníku a jeho slitin" - AUREL CZ s.r.o.

strana 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

17.08.2020-02.09.2020
20-173

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje

a do Senátu Parlamentu ČR

strana 1-2

Město Chrastava

17.08.2020-03.10.2020
20-172

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Senátu Parlamentu ČR

strana 1

Město Chrastava

17.08.2020-02.09.2020
20-171

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do zastupitelstev krajů

strana 1

Město Chrastava

17.08.2020-02.09.2020
20-170

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

2. 9. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

17.08.2020-02.09.2020
20-169

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k ústnímu jednání

Optická síť Oldřichov v Hájích - páteřní trasa

strana 1-7

Městský úřad Chrastava

OVÚS

14.08.2020-30.08.2020
20-168

Výběrové řízení

praktické lékařství pro děti a dorost pro území Chrastava

strana 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

12.08.2020-25.09.2020
20-167

3. ZMĚNA ROZPOČTU

strana 1-7 Město Chrastava 07.08.2020-31.08.2020
20-166

Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci

ZABAGED v roce 2020

strana 1-3 Statutární město Liberec 07.08.2020-31.08.2020
20-165

Oznámení

"Rozšíření stávající technologie povrchových úprav

kovů pro automobilový průmysl a instalace nové technologie

odmašťování hliníku a jeho slitin" - AUREL CZ s.r.o.

strana 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

04.08.2020-20.08.2020
20-164

Zveřejnění záměru č. 31/2020

strana 1 Město Chrastava 03.08.2020-21.09.2020
20-163

Rozhodnutí o umístění stavby

LB-Chrastava, Lipová, Na Hůrce-obn.NN

strana 1-16

Městský úřad Chrastava

OVÚS

03.08.2020-19.08.2020
20-162

Zveřejnění záměru č. 30/2020

strana 1

Město Chrastava

03.08.2020-24.08.2020
20-161

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

21. 8. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

03.08.2020-21.08.2020
20-160

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-3

Ministerstvo zemědělství

28.07.2020-31.12.2022
20-159

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2020

strana 1-2

Městský úřad Chrastava

OVÚS

27.07.2020-11.08.2020
20-158

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

č. HFO/VP/12/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

27.07.2020-27.07.2024
20-157

Veřejná vyhláška

Oznámení o projednání zprávy o uplatňování územního

plánu Chrastava

strana 1-2

Městský úřad Chrastava

OVÚS

24.07.2020-25.08.2020
20-156

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

strana 1-3

Magistrát města Liberec

24.07.2020-09.08.2020
20-155

Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje

č. 1/2020

strana 1-2

Magistrát města Liberec

23.07.2020-08.08.2020
20-154

Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné

povahy

strana 1-9

Magistrát města Liberec

22.07.2020-07.08.2020
20-153

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci

rekonstrukce vodovodního řadu

strana 1-3

SČVK, a.s.

22.07.2020-28.07.2020
20-152

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/22/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

20.07.2020-20.07.2024
20-151

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

strana 1-3

Magistrát města Liberec

14.07.2020-30.07.2020
20-150

Rozhodnutí stavební povolení

Bezpečnostní opatření v ulici Vítkovská, komunikace

chodník vedený podél silnice III/27251

strana 1-8

Magistrát města Liberec

13.07.2020-29.07.2020
20-149

Zveřejnění záměru č. 29/2020

strana 1-2

Město Chrastava

10.07.2020-30.07.2020
20-148

Veřejná vyhláška

Stanovení místní úpravy provozu

VDZ-Střelecký vrch (II. etapa)

strana 1-2

Magistrát města Liberec

07.07.2020-23.07.2020
20-147

Oznámení o členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Město Chrastava

07.07.2020-14.07.2020
20-146

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/18/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

01.07.2020-01.07.2024
20-145

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

01.07.2020-01.07.2024
20-144

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/21/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

01.07.2020-01.07.2024
20-143

Zveřejnění záměru č. 28/2020

strana 1-2

Město Chrastava

29.06.2020-31.08.2020
20-142

Zveřejnění záměru č. 27/2020

strana 1

Město Chrastava

29.06.2020-30.09.2020
20-141

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

strana 1-2

Město Chrastava

25.06.2020-11.07.2020
20-140

Závěrečný účet 2019

strana 1-116

Město Chrastava

25.06.2020-31.07.2021
20-139

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2020

strana 1-9

Město Chrastava

24.06.2020-31.12.2020
20-138

Oznámení zahájení úz. řízení

LB-Chrastava, Lipová, Na Hůrce

strana 1-6

Městský úřad Chrastava,

OVÚS

24.06.2020-10.07.2020
20-137

Seznamy žáků 1. tříd - školní rok 2020/2021

strana 1

Základní škola Chrastava

22.06.2020-08.07.2020
20-136

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

9. 7. 2020

strana 1

ČEZ, a.s.

22.06.2020-09.07.2020
20-135

Stanovisko České republiky k žádosti o změnu povolení

strana 1-12

Ministerstvo životního prostředí

22.06.2020-08.07.2020
20-134

Veřejná vyhláška

Oznámení

strana 1-3

Krajský úřad

Libereckého kraje

17.06.2020-30.07.2020
20-133

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-20

Krajský úřad

Libereckého kraje

16.06.2020-02.07.2020
20-132

Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území

Dolní Vítkov

strana 1-2

Státní pozemkový úřad

15.06.2020-10.11.2020
20-131

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu

činnosti -

Aktualizace BPEJ v k.ú. Dolní Vítkov

strana 1

Státní pozemkový úřad

15.06.2020-10.11.2020
20-130

Rozhodnutí o umístění stavby

LB-Chrastava-JANKA 2 - obnova NN, VN

strana 1-15

Městský úřad Chrastava

OVÚS

15.06.2020-01.07.2020
20-129

Zveřejnění záměru č. 25/2020

strana 1

Město Chrastava

10.06.2020-26.06.2020
20-128

Zveřejnění záměru č. 26/2020

strana 1

Město Chrastava

10.06.2020-01.07.2020
20-127

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

10.06.2020-30.06.2021
20-126

Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu

ul. Bílokostelecká

strana 1-3

SČVK

10.06.2020-30.11.2020
20-125

Pozvánka na Zastupitelstvo města Chrastava

strana 1

Město Chrastava

10.06.2020-22.06.2020
20-124

Dražební vyhláška - David Goldir

strana 1-7

Exekutorský úřad Cheb

08.06.2020-08.07.2020
20-123

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní

komunikaci - LB-Horní Vítkov ppč. 812/1

strana 1-2

Magistrát města Liberec

08.06.2020-24.06.2020
20-122

Zveřejnění záměru č. 23/2020

strana 1

Město Chrastava

05.06.2020-22.06.2020
20-121

Zveřejnění záměru č. 24/2020

strana 1

Město Chrastava

05.06.2020-22.06.2020
20-120

Osvědčení o úspoře emisí

strana 1-2

Město Chrastava

05.06.2020-22.06.2020
20-119

Závěrečný účet 2019

strana 1-113

Město Chrastava

05.06.2020-22.06.2020
20-118

Organizace konzultací od 8. června 2020

II. stupeň ZŠ

strana 1-2

Základní škola Chrastava

04.06.2020-19.06.2020
20-117

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu - nám. 1. máje

strana 1-4

Magistrát města

Liberec

03.06.2020-19.06.2020
20-116

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

23. 6. 2020

strana 1

ČEZ, a.s.

03.06.2020-23.06.2020
20-115

Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti

a dorost

strana 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

03.06.2020-24.07.2020
20-114

2. ZMĚNA ROZPOČTU

strana 1-7

Město Chrastava

02.06.2020-22.06.2020
20-113

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

aktualizace BPEJ v k.ú. Dolní Chrastava

strana 1

Státní pozemkový úřad

25.05.2020-30.11.2020
20-112

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové

dotace HFO/VP/3/2020/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

25.05.2020-25.05.2024
20-111

Zveřejnění záměru č. 16/2020

strana 1

Město Chrastava

25.05.2020-10.06.2020
20-110

Organizace vzdělávacích aktivit 1.-5. ročníků

od 25. 5. 2020

strana 1-2

Základní škola Chrastava

22.05.2020-07.06.2020
20-109

Zveřejnění záměru č. 20/2020

strana 1

Město Chrastava

22.05.2020-09.06.2020
20-108

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci

rekonstrukce vodovodního řadu  - 28. 5. 2020

strana 1-2

SČVK, a.s.

22.05.2020-28.05.2020
20-107

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci

rekonstrukce vodovodního řadu  - 26. 5. 2020

strana 1-2

SČVK, a.s.

22.05.2020-26.05.2020
20-106

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Města Chrastava za rok 2019

strana 1-52

Město Chrastava

22.05.2020-22.06.2020
20-105

Zveřejnění záměru č. 21/2020

strana 1

Město Chrastava

19.05.2020-04.06.2020
20-104

Usnesení

Dražební vyhláška

strana 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

18.05.2020-15.07.2020
20-103

Zveřejnění záměru č. 22/2020

strana 1

Město Chrastava

18.05.2020-04.06.2020
20-102

Zahájení aktualizace BPEJ

v katastrálním území Dolní Chrastava

strana 1-2

Státní pozemkový úřad

18.05.2020-03.06.2020
20-101

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

VDZ - Střelecký vrch

strana 1-2

Magistrát města Liberec

12.05.2020-28.05.2020
20-100

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

30.05.2020

strana 1-2

ČEZ, a. s.

12.05.2020-30.05.2020
20-099

Informace zákonným zástupcům žáků 1.-5. ročníků

k možnosti nepovinné docházky do školy od 25. 5. 2020

strana 1-2

Základní škola Chrastava

12.05.2020-25.05.2020
20-098

Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny pro

vodné a stočné za rok 2019

strana 1-2

SVS a.s.

07.05.2020-07.06.2020
20-097

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

ZRUŠENO

strana 1

Město Chrastava

07.05.2020-10.06.2020
20-096

Oznámení o členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

05.05.2020-19.05.2020
20-095

Zveřejnění výsledků zápisu k základnímu vzdělávání

strana 1

Základní škola Chrastava

04.05.2020-20.05.2020
20-094

Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu

LB Chrastava Tovární

strana 1-4

SČVK, a.s.

04.05.2020-30.11.2020
20-093

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu

Hrádecko-Chrastavsko za rok 2019

strana 1-15

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

04.05.2020-19.05.2020
20-092

Záměr pronájmu č. 19/2020

strana 1

Město Chrastava

30.04.2020-25.05.2020
20-091

Záměr pronájmu č. 18/2020

strana 1

Město Chrastava

30.04.2020-25.05.2020
20-090

Záměr pronájmu č. 17/2020

strana 1

Město Chrastava

30.04.2020-25.05.2020
20-089

Oznámení zahájení územního řízení

LB-Chrastava Janka 2 - obnova NN, VN

strana 1-5

Městský úřad Chrastava

OVÚS

29.04.2020-15.05.2020
20-088

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-4

Krajská hygienická stanice

Libereckého kraje

29.04.2020-15.05.2020
20-087

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

16.05.2020

strana 1-2

ČEZ, a.s.

27.04.2020-16.05.2020
20-086

Veřejná vyhláška

strana 1-4

Finanční úřad

pro Liberecký kraj

27.04.2020-27.05.2020
20-085

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2020

strana 1-9

Město Chrastava

23.04.2020-31.12.2020
20-084

Záměr pronájmu č. 15/2020

strana 1

Město Chrastava

23.04.2020-25.05.2020
20-083

Veřejnoprávní smlouva

o zabezpečení agendy povolování kácení dřevin

rostoucích mimo les a ukládání povinnosti náhradní výsadby

strana 1-2

Město Chrastava

15.04.2020-01.05.2020
20-082

Záměr prodeje mostního provizoria MT - 50

strana 1

Město Chrastava

15.04.2020-04.05.2020
20-081

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chrastava

strana 1

Město Chrastava

08.04.2020-20.04.2020
20-080

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-8

Ministerstvo zemědělství

06.04.2020-31.12.2022
20-079

Veřejnoprávní smlouva

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního

systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Mníšek

strana 1-2

Město Chrastava

03.04.2020-19.04.2020
20-078

Veřejnoprávní smlouva

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního

systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Oldřichov v Hájích

strana 1-2

Město Chrastava

03.04.2020-19.04.2020
20-077

Veřejnoprávní smlouva

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního

systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Nová Ves

strana 1-2

Město Chrastava

03.04.2020-19.04.2020
20-076

Veřejná dražební vyhláška

131 ED 3/19

strana 1-6

Exekutorský úřad

Liberec

03.04.2020-18.06.2020
20-075

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Zrušení nařízení mimořádných veterinárních opatření

strana 1-2

Státní veterinární správa

pro LK

02.04.2020-18.04.2020
20-074

1. ZMĚNA ROZPOČTU

strana 1-7

Město Chrastava

02.04.2020-20.04.2020
20-073

Návrh opatření obecné povahy

Monitorovací kalendář

strana 1-3

Krajská hygienická stanice

LK

30.03.2020-28.04.2020
20-072

Rozhodnutí o umístění stavby

Rekonstrukce ŽST Chrastava

strana 1-47

Městský úřad Chrastava

OVÚS

30.03.2020-15.04.2020
20-071

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

16. 4. 2020

strana 1-2

ČEZ a.s.

30.03.2020-16.04.2020
20-070

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ze dne 26. 3. 2020

strana 1-3

Ministerstvo zdravotnictví

26.03.2020-01.04.2020
20-069

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ze dne 23. 3. 2020

strana 1-2

Ministerstvo zdravotnictví

25.03.2020-01.04.2020
20-068

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

14. 4. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

25.03.2020-14.04.2020
20-067

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

9. 4. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

24.03.2020-09.04.2020
20-066

Informace o zrušení plánovaného přerušení

dodávky elektřiny - 1. 4. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

24.03.2020-01.04.2020
20-065

Tisková zpráva Finančního úřadu pro LK

strana 1

Finanční úřad pro LK

24.03.2020-24.04.2020
20-064

Ceník č. 3/2020

strana 1

Město Chrastava

18.03.2020-02.04.2020
20-063

Ceník č. 2/2020

strana 1

Město Chrastava

18.03.2020-02.04.2020
20-062

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

7. 4. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

18.03.2020-07.04.2020
20-061

Zveřejnění záměru č. 14/2020

strana 1

Město Chrastava

18.03.2020-04.06.2020
20-060

Zveřejnění záměru č. 13/2020

strana 1

Město Chrastava

18.03.2020-06.04.2020
20-059

USNESENÍ VLÁDY ČR

O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

stran 1-3

VLÁDA ČR

16.03.2020

16.04.2020

20-058

Rozhodnutí

"LI 022 104 Chrastava, Bílokostelecká, Větrná -

rekonstrukce vodovodu a kanalizace - II. etapa

stran 1-8

Magistrát města Liberec

13.03.2020

29.03.2020

20-057

USNESENÍ VLÁDY ČR- NOUZOVÝ STAV

stran 1-2

VLÁDA ČR

13.03.2020
20-056

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

1. 4. 2020

strana 1

Město Chrastava

12.03.2020-01.04.2020
20-055

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

1. 4. 2020

strana 1

Město Chrastava

12.03.2020-01.04.2020
20-054

Sběrový den - 19. dubna 2020

strana 1

Město Chrastava

11.03.2020-19.04.2020
20-053

Sběrový den - 18. dubna 2020

strana 1

Město Chrastava

11.03.2020-18.04.2020
20-052

Den otevřených dveří - 29. dubna 2020

Zápis - 6. května 2020

strana 1

Mateřská škola, Chrastava

11.03.2020-06.05.2020
20-051

Výběrové řízení

praktické lékařství pro děti a dorost pro úz. Chrastava

strana 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

09.03.2020-29.04.2020
20-050

Veřejná vyhláška

opravné rozhodnutí k rozhodnutí o environmentálních

podmínkách pro záměr "Pokračování těžby

hnědouhelného ložiska Turów"

strana 1-2

strana 1-6

strana 1-6

Ministerstvo

životního prostředí

04.03.2020-20.03.2020
20-049

Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu Chrastava

Střelecký vrch - odstávky vody

strana 1-2

SČVK, a.s.

27.02.2020-30.09.2020
20-048

Aktualizovaná data

Nedostatečně identifikovaný vlastník - k 1. 2. 2020

strana 1

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových

27.02.2020-31.12.2023
20-047

Rozhodnutí o umístění stavby

Chodník podél ulice Vítkovské v Chrastavě

strana 1-20

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

25.02.2020-13.03.2020
20-046

Zveřejnění záměru č. 12/2020

strana 1

Město Chrastava

25.02.2020-04.05.2020
20-045

Zveřejnění záměru č. 11/2020

strana 1

Město Chrastava

25.02.2020-16.04.2020
20-044

Zveřejnění záměru č. 10/2020

strana 1

Město Chrastava

25.02.2020-16.04.2020
20-043

Zveřejnění záměru č. 9/2020

strana 1

Město Chrastava

25.02.2020-16.04.2020
20-042

Zveřejnění záměru č. 8/2020

strana 1

Město Chrastava

25.02.2020-16.04.2020
20-041

Usnesení

Elektronická dražba - B. Farkasová

strana 1

Exekutorský úřad

Praha

25.02.2020-09.04.2020
20-040

Dražební vyhláška

J. Skála

strana 1-7

Exekutorský úřad

Beroun

25.02.2020-22.04.2020
20-039

Zveřejnění záměru č. 7/2020

strana 1

Město Chrastava

21.02.2020-26.03.2020
20-038

Zveřejnění záměru č. 6/2020

strana 1

Město Chrastava

21.02.2020-26.03.2020
20-037

Zveřejnění záměru č. 5/2020

strana 1

Město Chrastava

21.02.2020-26.03.2020
20-036

Veřejná vyhláška

rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr

"Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów"

strana 1-6

strana 1-156

strana 1-178

strana 1-5

Ministerstvo životního prostředí

19.02.2020-07.03.2020
20-035

Předvolání k rozvrhovému jednání

Dušan Jašek

strana 1

Exekutorský úřad Liberec

19.02.2020-25.03.2020
20-034

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

27. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

18.02.2020-27.02.2020
20-033

Informace o zrušení plánovaného přerušení

dodávky elektřiny 20. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

18.02.2020-20.02.2020
20-032

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Chrastava HFO/VP/2/2020/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

18.02.2020-18.02.2024
20-031

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Chrastava HFO/VP/3/2020/FV/Sl

strana 1-10

Město Chrastava

13.02.2020-13.02.2024
20-030

6. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-8

Město Chrastava

13.02.2020-31.12.2020
20-029

Schválený rozpočet 2020

strana 1-8

Město Chrastava

13.02.2020-31.12.2020
20-028

Exekuční příkaz

Jan Khun

strana 1-4

Exekutorský úřad

Brno

12.02.2020-28.02.2020
20-027

Oznámení o Členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

11.02.2020-25.02.2020
20-026

Výroční zpráva za rok 2019

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

strana 1

Město Chrastava

11.02.2020-27.02.2020
20-025

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

27. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

10.02.2020-27.02.2020
20-024

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

27. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

10.02.2020-27.02.2020
20-023

Oznámení o zahájení řízení

"LI 022 104 Chrastava, Bílokostelecká, Větrná

rekonstrukce vodovodu a kanalizace - II. etapa"

strana 1-5

Magistrát města Liberec

07.02.2020-23.02.2020
20-022

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

25. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

05.02.2020-25.02.2020
20-021

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

20. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

03.02.2020-20.02.2020
20-020

Ceník nájemného z hrobového místa a služeb

spojených s užíváním hřbitova

strana 1-7

Město Chrastava

03.02.2020-19.02.2020
20-019

Řád veřejného pohřebiště

strana 1-22

Město Chrastava

03.02.2020-19.02.2020
20-018

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/28/2019/Sl

strana 1-7

Město Chrastava

31.01.2020-31.01.2024
20-017

Životní podmínky 2020 - výběrové šetření

v domácnostech

strana 1

Český statistický úřad

31.01.2020-16.02.2020
20-016

Veřejná vyhláška

strana 1

Město Chrastava

29.01.2020-13.02.2020
20-015

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chrastava

10. února 2020

strana 1

Město Chrastava

27.01.2020-10.02.2020
20-014

Zveřejnění záměru č. 4/2020

strana 1

Město Chrastava

27.01.2020-19.02.2020
20-013

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

13. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

24.01.2020-13.02.2020
20-012

Zveřejnění záměru č. 03/2020

strana 1

Město Chrastava

24.01.2020-19.02.2020
20-011

6. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-7

Město Chrastava

24.01.2020-10.02.2020
20-010

Návrh rozpočtu 2020

strana 1-7

Město Chrastava

24.01.2020-10.02.2020
20-009

Rozhodnutí o umístění stavby

Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany

strana 1-46

Městský úřad Chrastava

OVÚS

24.01.2020-09.02.2020
20-008

Dražební vyhláška

B. Farkasová

strana 1-3

Exekutorský úřad

Praha

23.01.2020-20.02.2020
20-007

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových

úpravách

strana 1

Státní pozemkový úřad

22.01.2020-07.02.2020
20-006

Oznámení zahájení územního řízení

Chodník podél ulice Vítkovské

strana 1-5

Městský úřad Chrastava

OVÚS

17.01.2020-02.02.2020
20-005

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

ulice Frýdlantská čp. 108

strana 1-3

Magistrát města

Liberec

15.01.2020-31.01.2020
20-004

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích

strana 1-4

Magistrát města

Liberec

15.01.2020-31.01.2020
20-003

Zveřejnění záměru č. 02/2020

strana 1-3

Město Chrastava

09.01.2020-26.06.2020
20-002

Zveřejnění záměru č. 01/2020

strana 1-3

Město Chrastava

09.01.2020-26.06.2020
20-001

Usnesení

Zrušení dražební vyhlášky - V. Zsiga, D. Zsigová

strana 1-4

Exekutorský úřad

Jičín

08.01.2020-24.01.2020
19-257

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

strana 1

ČEZ Distribuce

30.12.2019-15.01.2020
19-256

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu

strana 1-2

Magistrát města

Liberec

23.12.2019-07.01.2020
19-255

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

mikroregionu

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

20.12.2019-31.03.2021
19-254

Veřejná vyhláška

stanovení místní úpravy provozu 2020

strana 1-4

Magistrát města

Liberec

19.12.2019-04.01.2020
19-253

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Školní jídelna

Chrastava

19.12.2019-31.12.2020
19-252

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Základní škola

Chrastava

19.12.2019-31.12.2020
19-251

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Mateřská škola

Chrastava

19.12.2019-31.12.2020
19-250

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Základní a mateřská škola

Chrastava, Vítkov

19.12.2019-31.12.2020
19-249

5. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-9

Město Chrastava

16.12.2019-10.02.2020
19-248

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/065/2019 a jeho podmínkách

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových

16.12.2019-15.01.2020
19-247

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/066/2019 a jeho podmínkách

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových

16.12.2019-15.01.2020
19-236

Oznámení zahájení územního řízení

Rekonstrukce ŽST Chrastava

strana 1-24

Městský úřad Chrastava

OVÚS

10.12.2019-26.12.2019
19-235

Zveřejnění záměru č. 35/2019

strana 1

Město Chrastava

05.12.2019-11.02.2020
19-234

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-6

Krajský úřad

Libereckého kraje

04.12.2019-20.12.2019
19-233

Kontrola využití výtěžku u veřejné sbírky "Farma Vysoká"

strana 1-2

Krajský úřad

Libereckého kraje

02.12.2019-18.12.2019
19-232

Zveřejnění záměru č. 34/2019

strana 1

Město Chrastava

02.12.2019-19.12.2019
19-231

Veřejná dražební vyhláška

strana 1-5

Exekutorský úřad

Liberec

02.12.2019-08.01.2020
19-230

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

strana 1-4

Základní škola Chrastava

Základní a mateřská škola

Chrastava, Vítkov

Školní jídelna Chrastava

Mateřská škola

Chrastava

29.11.2019-16.12.2019
19-229

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-2

Školní jídelna

Chrastava

29.11.2019-16.12.2019
19-228

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-2

Základní a mateřská škola

Chrastava, Vítkov

29.11.2019-16.12.2019
19-227

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-2

Mateřská škola

Chrastava

29.11.2019-16.12.2019
19-226

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-2

Základní škola Chrastava

29.11.2019-16.12.2019
19-225

Sdělení

Seznámení s podklady rozhodnutí

Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany

strana 1-8

Městský úřad

OVÚS

27.11.2019-13.12.2019
19-224

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chrastava

strana 1

Město Chrastava

27.11.2019-09.12.2019
19-223

Zveřejnění záměru č. 33/2019

strana 1-2

Město Chrastava

27.11.2019-13.12.2019
19-222

Dražební vyhláška - V. Zsiga

strana 1-8

Exekutorský úřad

Jičín

27.11.2019-09.01.2020
19-221

Veřejná vyhláška

stanovení místní úpravy provozu - ul. Soudní

strana 1-2

Magistrát města

Liberec

27.11.2019-13.12.2019
19-220

Oznámení o Členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

21.11.2019-10.12.2019
19-219

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2020

strana 1-7

Město Chrastava

19.11.2019-09.12.2019
19-218

5. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-7

Město Chrastava

19.11.2019-09.12.2019
19-217

Pravidla rozpočtového provizoria

strana 1-2

Město Chrastava

19.11.2019-09.12.2019
19-216

Sřednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022

strana 1

Město Chrastava

19.11.2019-09.12.2019
19-215

Dražební vyhláška

Viktor Zsiga

strana 1-6

Exekutorský úřad

Jičín

19.11.2019-09.01.2019
19-214

Dražební vyhláška

Viktor Zsiga

strana 1-6

Exekutorský úřad

Jičín

19.11.2019-09.01.2019
19-213

Rozpočet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

na rok 2020 a rozpočtový výhled na rok 2021 a 2022

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

18.11.2019-10.12.2019
19-212

Stanovisko České republiky k navrhované činnosti

Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów

strana 1-15

Ministerstvo

životního prostředí

18.11.2019-03.12.2019
19-211

Dražební vyhláška

M. Lhotová

strana 1-4

Exekutorský úřad

Praha

14.11.2019-17.12.2019
19-210

Dražební vyhláška

L. Brožová

strana 1-2

Exekutorský úřad

Přerov

13.11.2019-13.12.2019
19-209

Nařízení Státní veterinární správy

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

SVS/2019/134736_L

strana 1

Krajská veterinární správa

SVS pro LK

07.11.2019-23.11.2019
19-208

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

strana 1-2 Magistrát města Liberec 06.11.2019-22.11.2019
19-207

Pozvánka na mimořádné zastupitelstvo města

strana 1 Město Chrastava 06.11.2019-25.11.2019
19-206

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/5/2019/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.11.2019-01.11.2023
19-205

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/4/2019/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.11.2019-01.11.2023
19-204

Nařízení Státní veterinární správy

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

SVS/2019/129873_L

strana 1

Krajská veterinární správa

SVS pro LK

31.10.2019-16.11.2019
19-203

Nařízení Státní veterinární správy

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

SVS/2019/129872_L

strana 1

Krajská veterinární správa

SVS pro LK

31.10.2019-16.11.2019
19-202

Informace o schválené koncepci "Změna územního plánu

města a obce Bogatynia - území povrchového hnědouhelného

dolu Turów u obce Opolno-Zdrój"

strana 1

Ministerstvo životního

prostředí

30.10.2019-15.11.2019
19-201

Zveřejnění záměru č. 32/2019

strana 1

Město Chrastava

25.10.2019-11.11.2019
19-200

Oznámení o přerušení dodávky vody

Bílokostelecká, Polní, Vítkovská - 30. 10. 2019

strana 1

SČVK, a.s.

25.10.2019-30.10.2019
19-199

4. ZMĚNA ROZPOČTU

strana 1-9

Město Chrastava

25.10.2019-31.12.2019
19-198

Zveřejnění záměru č. 31/2019

strana 1

Město Chrastava

25.10.2019-11.11.2019
19-197

Dražební vyhláška č.j. 209 Ex 323/2005-113

strana 1-4

Exekutorský úřad Liberec

23.10.2019-05.12.2019
19-196

Zveřejnění záměru č. 30/2019

strana 1

Město Chrastava

23.10.2019-11.11.2019
19-195

Pravidla dotačního programu GRANT z rozpočtu

města Chrastava pro rok 2020

strana 1-4

Město Chrastava

22.10.2019-31.01.2020
19-194

Zveřejnění záměru č. 29/2019

strana 1

Město Chrastava

22.10.2019-11.11.2019
19-193

Zveřejnění záměru č. 28/2019

strana 1

Město Chrastava

18.10.2019-08.11.2019
19-192

Nařízení města Chrastava

č. 7/2019

strana 1-8

Město Chrastava

16.10.2019-01.11.2019
19-191

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

30.10.2019

strana 1

ČEZ a.s.

10.10.2019-30.10.2019
19-190

Pozvánka na zastupitelstvo města

strana 1 Město Chrastava 08.10.2019-21.10.2019
19-189

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

strana 1-2

Magistrát města

Liberec

07.10.2019-23.10.2019
19-188

4. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-7

Město Chrastava

04.10.2019-21.10.2019
19-187

Oznámení zahájení řízení

návrh na odstranění vraku vozidla

strana 1-2

Magistrát města

Liberec

04.10.2019-20.10.2019
19-186

Veřejná vyhláška

stanovení místní úpravy provozu - Pobřežní

strana 1-2

Magistrát města

Liberec

04.10.2019-20.10.2019
19-185

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

16.10.2019

strana 1

ČEZ a.s.

30.09.2019-16.10.2019
19-184

Zveřejnění záměru č. 27/2019

strana 1

Město Chrastava

20.09.2019-02.12.2019
19-183

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

a jiných porostů

strana 1

ČEZ a.s.

20.09.2019-15.11.2019
19-182

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

Vítkovská ul.

strana 1-4

Magistrát města

Liberec

17.09.2019-03.10.2019
19-181

Oznámení o členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko - 24. 9. 2019

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

13.09.2019-24.10.2019
19-180

SBĚROVÝ DEN - neděle 6. října 2019

strana 1

Město Chrastava

12.09.2019-06.10.2019
19-179

SBĚROVÝ DEN - sobota 5. října 2019

strana 1

Město Chrastava

12.09.2019-05.10.2019
19-178

3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-9

Město Chrastava

12.09.2019-31.12.2019
19-177

Zveřejnění záměru prodeje 26/2019

strana 1-3

Město Chrastava

12.09.2019-18.12.2019
19-176

Zveřejnění záměru prodeje 25/2019

strana 1-3

Město Chrastava

12.09.2019-18.12.2019
19-175

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

strana 1-3

Státní pozemkový úřad

09.09.2019-09.10.2019
19-174

Informace o doplněné dokumentaci

Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów

Veřejné projednání k záměru dne 17.9.2019 Chotyně

strana 1-4

Ministerstvo životního

prostředí

06.09.2019-17.09.2019
19-173

Plánované přerušení dodávky elektřiny

24. 9. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 06.09.2019-24.09.2019
19-172

Oznámení zahájení územního řízení

Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany

strana 1-20

Městský úřad Chrastava

OVÚS

05.09.2019-21.09.2019
19-171

Veřejná vyhláška

přechodná úprava provozu

Revitalizace Brownfield Chrastava - areál WASSA

strana 1-3

Magistrát města Liberec

05.09.2019-21.09.2019
19-170

Informace o doplněné dokumentaci

Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów

Veřejné projednání k záměru dne 19.9.2019

strana 1-5

Ministerstvo životního

prostředí

02.09.2019-19.09.2019
19-169

Veřejná vyhláška

Vysoká

strana 1-3

Magistrát města Liberec

02.09.2019-18.09.2019
19-168

Oznámení o přerušení dodávky vody - 6. 9. 2019

Bílokostelecká, Větrná, Sedmidomská

strana 1-3

SČVK, a.s.

02.09.2019-18.09.2019
19-167

Zveřejnění záměru uzavřít nájemní smlouvy č. 24/2019

strana 1

Město Chrastava

30.08.2019-16.09.2019
19-166

Exekuční příkaz  - V. Salačová

strana 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

30.08.2019-16.09.2019
19-165

Veřejná vyhláška

Stanovení místní úpravy provozu

strana 1-2

Magistrát města Liberec

Odbor dopravy

29.08.2019-16.09.2019
19-164

Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny 4.9.2019

strana 1 ČEZ, a.s. 29.08.2019-05.09.2019
19-163

Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost

strana 1-2

Krajský úřad Libereckého

kraje - odbor zdravotnictví

26.08.2019-17.10.2019
19-162

Dražební vyhláška - P. Podroužek

strana 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

23.08.2019-23.10.2019
19-161

Usnesení o odročení elektronické dražby

P. Pavlík

strana 1

Exekutorský úřad

Praha

22.08.2019-06.09.2019
19-160

Pozvánka na Zastupitelstvo města Chrastava

9. 9. 2019

strana 1 Město Chrastava 21.08.2019-09.09.2019
19-159

3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-7 Město Chrastava 20.08.2019-09.09.2019
19-158

Dražební vyhláška - M. Matušková

strana 1-2

Exekutorský úřad

Praha

19.08.2019-17.09.2019
19-157

Plánované přerušení dodávky elektřiny

6. 9. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 19.08.2019-06.09.2019
19-156

Plánované přerušení dodávky elektřiny

4. 9. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 16.08.2019-04.09.2019
19-155

Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na 

sil. č. III/27247 ul. Stará, Machnín

strana 1-3

Magistrát města Liberec

Odbor dopravy

13.08.2019-17.10.2019
19-154

Nařízení Státní veterinární správy

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

strana 1

Státní veterinární spárva

pro LK

08.08.2019-24.08.2019
19-153

Rozhodnutí

Bílokostelecká - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

I. etapa

strana 1-9 Magistrát města Liberec 08.08.2019-24.08.2019
19-152

Veřejná vyhláška

Návrh silničního provozu

strana 1 Magistrát města Liberec 08.08.2019-24.08.2019
19-151

Plánované přerušení dodávky elektřiny

27. 8. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 08.08.2019-27.08.2019
19-150

Oznámení o zveřejnění dokumentace

územní studie

strana 1-2

Městský úřad Chrastava,

OVÚS

06.08.2019-22.08.2019
19-149

Plánované přerušení dodávky elektřiny

20. 8. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 02.08.2019-20.08.2019
19-148

Zveřejnění záměru prodeje č. 23/2019

strana 1 Město Chrastava 31.07.2019-19.08.2019
19-147

Rozhodnutí o umístění stavby

Veřejné osvětlení Bílokostelecká

strana 1-16

Městský úřad Chrastava

OVÚS

31.07.2019-16.08.2019
19-146

Plánované přerušení dodávky elektřiny

15. 8. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 29.07.2019-15.08.2019
19-145

Zveřejnění záměru pronajmout č. 22/2019

strana 1

Město Chrastava

19.07.2019-06.08.2019
19-144

Plánované přerušení dodávky elektřiny

8. 8. 2019

strana 1-2 ČEZ, a.s. 19.07.2019-08.08.2019
19-143

Plánované přerušení dodávky elektřiny

7. 8. 2019

strana 1-2 ČEZ, a.s. 19.07.2019-07.08.2019
19-142

Oznámení o zveřejnění dokumentace územní studie

strana 1-2

Městský úřad Chrastava

OVÚS

18.07.2019-04.08.2019
19-141

Rozhodnutí stavební povolení

Parkovací plochy a komunikace Střelecký vrch Chrastava

II. etapa

strana 1-7 Magistrát města Liberec 17.07.2019-02.08.2019
19-140

Plánované přerušení dodávky elektřiny

2. 8. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 15.07.2019-02.08.2019
19-139

Plánované přerušení dodávky elektřiny

1. 8. 2019

strana 1-2 ČEZ, a.s. 15.07.2019-01.08.2019
19-138

Plánované přerušení dodávky elektřiny

1. 8. 2019

strana 1

ČEZ, a.s.

15.07.2019-01.08.2019
19-137

Zveřejnění záměru pronajmout č. 21/2019

strana 1

Město Chrastava

15.07.2019-31.07.2019
19-136

Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na

sil. č. III/27247 ul. Stará v Liberci-Machníně

strana 1-3

Krajský úřad

Libereckého kraje

12.07.2019-29.07.2019
19-135

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

strana 1-2 Magistrát města Liberec 11.07.2019-29.07.2019
19-134

Dražební vyhláška

M. Lhotová

strana 1-4

Exekutorský úřad

Praha

09.07.2019-08.08.2019
19-133

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci

strana 1-7 Magistrát města Liberec 09.07.2019-25.07.2019
19-132

Exekuční příkaz - Tomáš Zach, Ting Zach

strana 1-3

Exekutorský úřad

Praha

04.07.2019-04.08.2019
19-131

Oznámení - Veřejné projednání návrhu Změny č. I

Územního plánu Chrastava

strana 1-2

Městský úřad Chrastava,

OVÚS

04.07.2019-18.07.2019
19-130

Oznámení o zveřejnění dokumentace územní studie

strana 1-2

Městský úřad Chrastava,

OVÚS

03.07.2019-17.07.2019
19-129

Zveřejnění záměru prodeje č. 20

strana 1

Město Chrastava

03.07.2019-17.10.2019
19-128

Zveřejnění záměru prodeje č. 19

strana 1-2

Město Chrastava

03.07.2019-    30.06.2020
19-127

Nařízení č. 6/2019 - Tržní řád - změna č. 2

strana 1-3

Město Chrastava

28.06.2019-15.07.2019
19-126

Dražební vyhláška

P. Pavlík

strana 1-4

Exekutorský úřad

Praha

27.06.2019-22.08.2019
19-125

Oznámení o zahájení řízení

"LI 022 090 Chrastava, Bílokostelecká - rekonstrukce

vodovodu a kanalizace - I. etapa''

strana 1-7

Magistrát města Liberec

27.06.2019-13.07.2019
19-124

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Dělník technické údržby - péče o zeleň a VO

strana 1

Město Chrastava

27.06.2019-09.08.2019
19-123

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

27.06.2019-30.06.2020
19-122

Závěrečný účet 2018

strana 1-127

Město Chrastava

27.06.2019-31.07.2019
19-121

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-9

Město Chrastava

26.06.2019-31.12.2019
19-120

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019

strana 1

Město Chrastava

26.06.2019-12.07.2019
19-119

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

11. 7. 2019

strana 1

ČEZ, a.s.

26.06.2019-11.07.2019
19-118

Zveřejnění záměru č. 18/2019

strana 1

Město Chrastava

26.06.2019-15.07.2019
19-117

Zveřejnění záměru č. 17/2019

strana 1

Město Chrastava

24.06.2019-11.07.2019
19-116

Kontrola celkového vyúčtování veřejné sbírky

Krakovi

strana 1-2

Krajský úřad

Libereckého kraje

21.06.2019-07.07.2019
19-115

Kontrola celkového vyúčtování veřejné sbírky

Farma Vysoká

strana 1-3

Krajský úřad

Libereckého kraje

21.06.2019-07.07.2019
19-114

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Parkovací plochy a komunikace Střelecký vrch v Chrastavě

II. etapa

strana 1-4

Magistrát města

Liberec

14.06.2019-01.07.2019
19-113 Osvědčení o úspoře emisí strana 1

Město Chrastava

12.06.2019-28.06.2019
19-112

Oznámení zahájení úz. řízení

Veřejné osvětlení ul. Bílokostelecká

strana 1-3

Městský úřad Chrastava,

OVÚS

12.06.2019-28.06.2019
19-111 Zveřejnění záměru pronájmu č. 16/2019 strana 1

Město Chrastava

10.06.2019-26.06.2019
19-110

Dražební vyhláška - M. Metálová

strana 1-5

Exekutorský úřad Klatovy

10.06.2019-11.09.2019
19-109

Pozvánka na zasedání ZM - 24. 6. 2019

strana 1

Město Chrastava

10.06.2019-24.06.2019
19-108

Dražební vyhláška - I. Svobodová

strana 1-3

Exekutorský úřad Česká Lípa

10.06.2019-30.07.2019
19-107

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

"Údolská pouť 2019"

strana 1-3

Magistrát města Liberec

10.06.2019-26.06.2019
19-106 Zveřejnění záměru pronájmu č. 15/2019 strana 1

Město Chrastava

07.06.2019-24.06.2019
19-105

Zveřejnění záměru pronájmu č. 14/2019

strana 1

Město Chrastava

07.06.2019-24.06.2019
19-104

Informace o přerušení dodávky elektřiny

26. 6. 2019

strana 1

ČEZ a.s.

07.06.2019-26.06.2019
19-103

Závěrečný účet 2018

strana 1-124

Město Chrastava

07.06.2019-24.06.2019
19-102

Protokol o provedené kontrole celkového vyúčtování

veřejné sbírky - Farma Vysoká

strana 1-3

Město Chrastava

05.06.2019-21.06.2019
19-101

Protokol o provedené kontrole celkového vyúčtování

veřejné sbírky - Krakovi

strana 1-3

Město Chrastava

05.06.2019-21.06.2019
19-100

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-7

Město Chrastava

05.06.2019-24.06.2019
19-099

Dražební vyhláška

Tomáš Zach, Ting Zach

strana 1-3

Exekutorský úřad

Praha

03.06.2019-03.07.2019
19-098

Oznámení o členské schůzi Mikroregionu

Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

03.06.2019-12.06.2019
19-097

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

"Okolo 80. dubů"

strana 1-3

Magistrát města

Liberec

28.05.2019-13.06.2019
19-096

Návrh závěrečného účtu

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko za rok 2018

strana 1-15

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

24.05.2019-11.06.2019
19-095

Zveřejnění záměru pronájmu č. 13/2019

strana 1 Město Chrastava 20.05.2019-06.06.2019
19-094

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

"Chrastavské slavnosti 2019"

strana 1-4 Magistrát města Liberec 20.05.2019-05.06.2019
19-093

Informace o přerušení dodávky elektřiny

6. 6. 2019

strana 1 ČEZ a.s. 20.05.2019-06.06.2019
19-092

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města

Chrastava

strana 1-59 Město Chrastava 20.05.2019-24.06.2019
19-091

Informace o přerušení dodávky elektřiny

4. 6. 2019

strana 1 ČEZ a.s. 15.05.2019-04.06.2019
19-090

Výběrové řízení

praktické lékařství pro děti a dorost pro území Chrastava

strana 1

Krajský úřad Libereckého

kraje

14.05.2019-20.08.2019
19-089

Rozhodnutí o umístění stavby

Odkanalizování části obce Bílý Kostel n. N.

strana 1-22 ČEZ a.s. 14.05.2019-31.05.2019
19-088

Rozhodnutí o umístění stavby

IE-12-4005948 LB-Chrastava-Stř. vrch

strana 1-16

Městský úřad Chrastava

OVÚS

14.05.2019-31.05.2019
19-087

Informace o přerušení dodávky elektřiny

30. 5. 2019

strana 1 ČEZ a.s. 10.05.2019-30.05.2019
19-086

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

BIMONT

strana 1-5

Magistrát města Liberec

10.05.2019-26.05.2019
19-085

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

Revitalizace brownfield Chrastava - WASSA

strana 1-3

Magistrát města Liberec

10.05.2019-26.05.2019
19-084

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów

strana 1

Ministerstvo životního

prostředí

03.05.2019-19.05.2019
19-083

Informace o přerušení dodávky elektřiny

23. 5. 2019

strana 1 ČEZ a.s. 03.05.2019-23.05.2019
19-082

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář

strana 1-4

Krajská hygienická stanice

LK

03.05.2019-19.05.2019
19-081

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

Předzahrádka Gloria

strana 1-5

Magistrát města Liberec

03.05.2019-19.05.2019
19-080

Informace o přerušení dodávky elektřiny

22. 5. 2019

strana 1

ČEZ a.s.

03.05.2019-22.05.2019
19-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/8/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 03.05.2019-03.05.2023
19-078

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné

a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti

v témže roce

strana 1-2

Severočeská vodárenská

společnost a.s.

02.05.2019-01.06.2019
19-077

Výsledky zápisu k základnímu vzdělání

(do 1. tříd pro školní rok 2019/2020)

strana 1 Základní škola Chrastava 30.04.2019-16.05.2019
19-076

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/2/2019/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-075

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/21/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-074

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/19/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-073

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/20/2019/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2019-29.04.2023
19-072

Informace o přerušení dodávky elektřiny

16. 5. 2019

strana 1

ČEZ a.s.

29.04.2019-16.05.2019
19-071

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019

strana 1-4

Finanční úřad pro Liberecký

kraj

26.04.2019-27.05.2019
19-070

Oznámení o Členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

25.04.2019-30.04.2019
19-069

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

strana 1-3

Magistrát města Liberec

25.04.2019-11.05.2019
19-068

Jednání okrskových komisí - volby EP - 30. 4. 2019

strana 1

Město Chrastava

25.04.2019-30.04.2019
19-067

1. ZMĚNA ROZPOČTU - POZMĚŇOVACÍ

NÁVRH 2019

strana 1-9

Město Chrastava

24.04.2019-31.12.2019
19-066

Zveřejnění záměru prodeje č. 12/2019

strana 1

Město Chrastava

24.04.2019-15.05.2019
19-065

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019

strana 1

Město Chrastava

16.04.2019-02.05.2019
19-064

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2019

strana 1

Město Chrastava

16.04.2019-02.05.2019
19-063

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

2. 5. 2019

strana 1

ČEZ, a.s.

12.04.2019-02.05.2019
19-062

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

2. 5. 2019

strana 1

ČEZ, a.s.

12.04.2019-02.05.2019
19-061

Veřejná vyhláška

strana 1

Magistrát města Kladna

11.04.2019-13.05.2019
19-060

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci

strana 1-3

Magistrát města Liberec

10.04.2019-25.04.2019
19-059

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

29. 4. 2019

strana 1

ČEZ, a.s.

10.04.2019-29.04.2019
19-058

Rozhodnutí o umístění stavby

Parkovací plochy a komunikace Střelecký Vrch - II. etapa

strana 1-13

Městský úřad Chrastava

OVÚS

09.04.2019-24.04.2019
19-057

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-6

Ministerstvo zemědělství

05.04.2019-31.12.2022
19-056

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na

pozemní komunikaci

strana 1-4

Magistrát města Liberec

05.04.2019-
20.04.2019
19-055

Pozvánka na Zastupitelstvo města Chrastava

15. 4. 2019

strana 1

Město Chrastava

02.04.2019-
15.04.2019
19-054

Návrh opatření obecné povahy

Monitorovací kalendář

strana 1-3

Krajská hygienická

stanice Libereckého kraje

01.04.2019-
30.04.2019
19-053

Nařízení Státní veterinární správy

Mor včerlího plodu v Libereckém kraji

strana 1-4

Krajská veterinární správa

SVS pro Liberecký kraj

29.03.2019-
14.04.2019
19-052

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-7

Město Chrastava

29.03.2019-
15.04.2019
19-051

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

16. 4. 2019

strana 1-2

ČEZ a.s.

28.03.2019-
16.04.2019
19-050

Oznámení - žádost o vydání integrovaného

povolení - BENTELER ČR, s.r.o.

strana 1-5

Krajský úřad

Libereckého kraje

28.03.2019-
29.04.2019
19-049

Oznámení zahájení územního řízení

IE-12-4005948 LB_Chrastava - Stř. vrch

strana 1-4

Městský úřad Chrastava,

OVÚS

28.03.2019-
13.04.2019
19-048

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na

pozemní komunikaci - Frýdlantská oprava přídlažby

strana 1-4

Magistrát města Liberec

27.03.2019-
12.04.2019
19-047

Oznámení o době, počtu a sídle konání voleb

do Evropského parlamentu

strana 1-2

Město Chrastava

22.03.2019-
27.05.2019
19-046

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom.

strana 1-3

Magistrát města Liberec

22.03.2019-
07.04.2019
19-045

Zveřejnění záměru pronájmu č. 11/2019

strana 1

Město Chrastava

22.03.2019-
29.04.2019
19-044

Zápis do 1. tříd - 5. 4. 2019

strana 1

Základní škola Chrastava

20.03.2019-
05.04.2019
19-043

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 4. 4. 2019

strana 1

ČEZ a.s.

20.03.2019-
04.04.2019
19-042

Sběrový den - 13. a 14. dubna 2019

strana 1-2

Město Chrastava

18.03.2019-
15.04.2019
19-041

Oznámení o přerušení dodávky vody - 3. 4. 2019

strana 1-2

SČVK, a.s.

18.03.2019-
03.04.2019
19-040

Oznámení o zamýšleném převodu

strana 1-3

Státní pozemkový úřad

LK

12.03.2019-
12.06.2019
19-039

Pozvánka VH Honebního společenstva Chrastava - Vítkov

strana 1

Honební společenstvo

Chrastava - Vítkov

11.03.2019-
05.04.2019
19-038

Den otevřených dveří, zápis do MŠ Chrastava

strana 1

Mateřská škola Chrastava

11.03.2019-
07.05.2019
19-037

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu

jednání

strana 1-8

Městský úřad Chrastava

OVÚS

07.03.2019-
22.03.2019
19-036

Nedostatečně identifikovaný vlastník

aktualizace k 1. 2. 2019

strana 1-2

Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových Liberec

01.03.2019-
31.12.2023
19-035

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem

nemovitých věcí

strana 1-4

Exekutorský úřad

Prostějov

01.03.2019-
17.03.2019
19-034

Zveřejnění záměru prodeje č. 10/2019

strana 1

Město Chrastava

01.03.2019-
20.03.2019
19-033

Dražební vyhláška

strana 1-5

Exekutorský úřad

Most

26.02.2019-
16.04.2019
19-032

Veřejná vyhláška

strana 1

Městský úřad Chrastava

HFO

26.02.2019-
28.03.2019
19-031

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

1. změna rozpočtu - rozpočtové opatření

strana 1

Školní jídelna

Chrastava

25.02.2019-
31.12.2019
19-030

Zveřejnění záměru prodeje č. 9/2019

strana 1

Město Chrastava

20.02.2019-
08.04.2019
19-029

Oznámení zahájení úz. řízení

Parkovací plochy a komunikace Střelecký Vrch

strana 1-4

Městský úřad Chrastava,

OVÚS

19.02.2019-
07.03.2019
19-028

Výběrové řízení

Praktické lékařství pro děti a dorost pro území Chrastava

strana 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

19.02.2019-
26.04.2019
19-027

Rozhodnutí

KULK 12638/2019

strana 1-11

Krajský úřad

Libereckého kraje

18.02.2019-
06.03.2019
19-026

Zveřejnění záměru prodeje č. 7/2019

strana 1

Město Chrastava

14.02.2019-
06.03.2019
19-025

Zveřejnění záměru prodeje č. 8/2019

strana 1

Město Chrastava

14.02.2019-
06.03.2019
19-024

Oznámení o členské schůzi

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

13.02.2019-
26.02.2019
19-023

Zveřejnění záměru prodeje č. 6/2019

strana 1

Město Chrastava

12.02.2019-
04.03.2019
19-022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

účetní obce

strana 1-2

Obec Nová Ves

12.02.2019-
22.02.2019
19-021

Usnesení

Další dražba - I. Humeňanský

strana 1-5

Exekutorský úřad

Liberec

06.02.2019-
20.03.2019
19-020

 Schválený rozpočet 2019

strana 1-9 Město Chrastava 06.02.2019-
31.12.2019
19-019

 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

strana 1-9 Město Chrastava 06.02.2019-
31.12.2019
19-018

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

strana 1-61

Město Chrastava

06.02.2019-
22.02.2019
19-017

 Dražební vyhláška Vlastimil Válek 

strana 1

Soudní exekutor

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.

01.02.2019-
21.03.2019
19-016

 1. změna rozpočtu - rozpočtové opatření 2019 ŠJ

strana 1

ŠJ Chrastava

31.01.2019-
18.02.2019
19-015

Výběrové řízení - zubní lékařství

strana 1

Krajský úřad Libereckého kraje

30.01.2019-
25.04.2019
19-014

Výroční zpráva za rok 2018

(dle §18 zák. č, 106/1999 Sb.)

strana 1

Město Chrastava

30.01.2019-
17.02.2019
19-013

Životní podmínky 2019 - výběrové šetření

v domácnostech

strana 1

Český statistický úřad

30.01.2019-
26.05.2019
19-012

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chrastava

4. 2. 2019

strana 1

Město Chrastava

23.01.2019-
04.02.2019
19-011

Zveřejnění záměru č. 5/2019

strana 1

Město Chrastava

21.01.2019-
08.04.2019
19-010

Usnesení

o nekonání dražebního jednání - V. Zsiga

strana 1

Exekutorský úřad

Praha

18.01.2019-
03.02.2019
19-009

NÁVRH ROZPOČTU 2019

strana 1-7

Město Chrastava

18.01.2019-
04.02.2019
19-008

6. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

strana 1-7

Město Chrastava

18.01.2019-
04.02.2019
19-007

Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání

k dani z nemovitých věcí na rok 2019

strana 1

Finanční úřad

pro LK

14.01.2019-
31.01.2019
19-006

Zveřejnění záměru prodeje č. 4/2019

strana 1

Město Chrastava

09.01.2019-
18.03.2019
19-005

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

09.01.2019-
30.06.2020
19-004

Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře

strana 1-3

Magistrát města

Liberec

08.01.2019-
23.01.2019
19-003

Zveřejnění záměru č. 3/2019

strana 1-2

Město Chrastava

04.01.2019-
28.06.2019
19-002

Zveřejnění záměru prodeje č. 2/2019

strana 1-3

Město Chrastava

04.01.2019-
26.06.2019
19-001

Zveřejnění záměru prodeje č. 1/2019

strana 1-3

Město Chrastava

04.01.2019-
26.06.2019
18-260

Vyrozumění

Dražební vyhláška - V. Zsiga

strana 1-4

Exekutorský úřad

 Liberec

28.12.2018-
15.01.2019
18-259

Výzva

Vyjádření k podanému odvolání - Renwon

strana 1-8

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

27.12.2018-
14.01.2019
18-258

Schválená 2. změna rozpočtu 2018 příspěvkové

organizace ŠJ Chrastava

strana 1

ŠJ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2018
18-257

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ŠJ Chrastava

strana 1-2

ŠJ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-256

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ZŠ Chrastava

strana 1-2

ZŠ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-255

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

MŠ Chrastava

strana 1-2

MŠ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-254

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ZŠ a MŠ Chrastava

strana 1-2

ZŠ a MŠ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-253

5. ZMĚNA ROZPOČTU - ZM 2018

strana 1-8

Město Chrastava

18.12.2018-
04.02.2019
18-252

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021

strana 1-2

Město Chrastava

18.12.2018-
31.12.2019
18-251

Pravidla rozpočtového provizoria

strana 1-3

Město Chrastava

18.12.2018-
31.12.2019
18-250

Rozpočtové provizorium  2019

strana 1-8

Město Chrastava

18.12.2018-
31.12.2019
18-249

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

účetní obce Nová Ves

strana 1-2

Obec Nová Ves

17.12.2018-
04.01.2019
18-248

Zveřejnění záměru prodeje č. 31/2018

strana 1

Město Chrastava

17.12.2018-
16.01.2019
18-247

Obecně závazná vyhláška č. 6/2018

strana 1-3

Město Chrastava

12.12.2018-
28.12.2018
18-246

Dražební vyhláška - P. Pavlík

strana 1-2

Exekutorský úřad

Praha

10.12.2018-
25.01.2019
18-245

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně

ekologických jednotek (BPEJ)

strana 1-4

Státní pozemkový

úřad

10.12.2018-
26.12.2018
18-244

Oznámení o konání veřejné sbírky

Farma Vysoká

strana 1

Město Chrastava

04.12.2018-
19.12.2018
18-243

Oznámení o konání veřejné sbírky

RD, Bílokostelecká

strana 1

Město Chrastava

04.12.2018-
19.12.2018
18-242

Návrh rozpočtu 2019 a střednědobého výhledu

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ZŠ a MŠ Chrastava

strana 1-2

ZŠ a MŠ Chrastava

30.11.2018-
17.12.2018
18-241

Návrh rozpočtu 2019 a střednědobého výhledu

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace MŠ Chrastava

strana 1-2

MŠ Chrastava

30.11.2018-
17.12.2018
18-240

Návrh rozpočtu 2019 a střednědobého výhledu

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace ZŠ Chrastava

strana 1-2

ZŠ Chrastava

30.11.2018-
17.12.2018
18-239

Návrh rozpočtu 2019 a střednědobého výhledu

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace ŠJ Chrastava

strana 1-2

ŠJ Chrastava

30.11.2018-
17.12.2018
18-238

Návrh 2. změny rozpočtu 2018 příspěvkové organizace

ŠJ Chrastava

strana 1

ŠJ Chrastava

30.11.2018-
17.12.2018
18-237

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

strana 1

Město Chrastava

28.11.2018-
10.12.2018
18-236

Oznámení o členské schůzi

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

27.11.2018-
11.12.2018
18-235

Rozpočet Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko na rok 2019

a rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

23.11.2018-
11.12.2018
18-234 Pravidla rozpočtového provizoria strana 1-2 Město Chrastava 23.11.2018-
10.12.2018
18-233 ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2019 strana 1-7 Město Chrastava 23.11.2018-
10.12.2018
18-232 Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021 strana 1 Město Chrastava 23.11.2018-
10.12.2018
18-231 5. ZMĚNA ROZPOČTU 2018 strana 1-7 Město Chrastava 23.11.2018-
10.12.2018
18-230

Rozhodnutí

Změna stavby před jejím dokončením - Renwon

strana 1-16

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

20.11.2018-
06.12.2018
18-229

Zveřejnění záměru č. 30/2018

strana 1

Město Chrastava

19.11.2018-
05.12.2018
18-228

Rozhodnutí o umístění stavby

LB_Chrastava, Polní, obnova sítě NN

strana 1-18

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

19.11.2018-
05.12.2018
18-227

Dražební vyhláška - V. Zsiga

strana 1-3

Exekutorský úřad

Praha

14.11.2018-
23.01.2019
18-226

Veřejná vyhláška

Stanovení místní úpravy provozu

Parkovací plochy a komunikace Střelecký Vrch

strana 1-5

Magistrát města

Liberec

14.11.2018-
30.11.2018
18-225

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

strana 1-4

Magistrát města

Liberec

14.11.2018-
30.11.2018
18-224

Ceník č. 4/2018

strana 1-2

Město Chrastava

14.11.2018-
30.11.2018
18-223

Oznámení o zamýšleném převodu

strana 1-2

Státní pozemkový

úřad

13.11.2018-
13.02.2019
18-222

Usnesení

Dražební vyhláška - L. Jahoda

strana 1-2

Exekutorský úřad

Přerov

09.11.2018-
14.12.2018
18-221

Nařízení státní veterinární správy

SVS/2018/131577-L

strana 1-4

Krajská veterinární

správa pro LK

05.11.2018-
21.11.2018
18-220

Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ

strana 1-6

Státní pozemkový

úřad

05.11.2018-
05.12.2018
18-219

Oznámení o vyložení návrhu změn map

bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

strana 1-3

Státní pozemkový

úřad

05.11.2018-
21.11.2018
18-218c

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

RŮ/17/2018

strana 1-8 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218b

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/15/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218a

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/16/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218 Zveřejnění záměru č. 23/2018 strana 1 Město Chrastava 02.11.2018-
19.11.2018
18-217 Aukční vyhláška strana 1-2 Dražbyprost s.r.o. 31.10.2018-
28.11.2018
18-216 Zveřejnění záměru prodeje č. 29/2018 strana 1 Město Chrastava 25.10.2018-
12.11.2018
18-215 Zveřejnění záměru prodeje č. 28/2018 strana 1

Město Chrastava

25.10.2018-
12.11.2018
18-214

Nařízení státní veterinární správy

SVS/2018/124723-L

strana 1-4

Krajská veterinární

správa pro LK

23.10.2018-
07.11.2018
18-213

Nařízení státní veterinární správy

SVS/2018/124724-L

strana 1-4

Krajská veterinární

správa pro LK

23.10.2018-
07.11.2018
18-212 Zveřejnění záměru prodeje č. 27/2018 strana 1 Město Chrastava 17.10.2018-
05.11.2018
18-211 Zveřejnění záměru prodeje č. 26/2018 strana 1 Město Chrastava 17.10.2018-
05.11.2018
18-210

Pozvánka na ustavující zasedání zvoleného

zastupitelstva města Chrastava

strana 1

Město Chrastava

17.10.2018-
31.10.2018
18-209

Oznámení zahájení územního řízení

LB_Chrastava, Polní, obnova sítě NN

strana 1-6

Městský úřad

Chrastava

12.10.2018-
29.10.2018
18-208

Rozhodnutí o umístění stavby

Reko MS Chrastava - Střelecký vrch

strana 1-18

Městský úřad

Chrastava

12.10.2018-
29.10.2018
18-207

Plán zimní údržby místních komunikací 2018 - 2019

strana 1-12

Město Chrastava

11.10.2018-
26.10.2018
18-206

Nařízení města Chrastava č. 5/2018

strana 1-7

Město Chrastava

11.10.2018-
26.10.2018
18-205

Oznámení o zahájení společného řízení  o změně stavby

před dokončením a pozvání k ústnímu jednání

Revitalizace brownfield Chrastava - WASSA

strana 1-7

Městský úřad

Chrastava

09.10.2018-
25.10.2018
18-204

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

26.10.2018

strana 1 ČEZ, a.s. 08.10.2018-
26.10.2018
18-203 Ceník č. 3/2018 strana 1-2 Město Chrastava 08.10.2018-
23.10.2018
18-202

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Chrastava

konaných ve dnech 5.-6.10.2018

strana 1-8 Město Chrastava 06.10.2018-
20.10.2018
18-201 Zveřejnění záměru pronájmu č. 25/2018 stran 1 Město Chrastava 05.10.2018-
22.10.2018
18-200 Zveřejnění záměru č. 24/2018 stran 1 Město Chrastava 05.10.2018-
22.10.2018
18-199

Veřejná dražební vyhláška

P. Kupec

stran 1-5

Exekutorský úřad

Liberec

04.10.2018-
05.12.2018
18-198

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

22.10.2018

stran 1

ČEZ, a.s.

03.10.2018-
22.10.2018
18-197 4. ZMĚNA ROZPOČTU 2018 stran 1-9 Město Chrastava 03.10.2018-
31.12.2018
18-196

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/30/2018/Sl

stran 1-6 Město Chrastava 03.10.2018-
03.10.2022
18-195

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/33/2018/Sl

stran 1-6

Město Chrastava

03.10.2018-
03.10.2022
18-194

Grant na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové

činnosti a cestovního ruchu

stran 1-13

Město Chrastava

02.10.2018-
01.02.2019
18-193 Vyhláška - I. Vařeková stran 1

Exekutorský úřad

Liberec

24.09.2018-
10.10.2018
18-192

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

stran 1-5

Magistrát města

Liberec

24.09.2018-
10.10.2018
18-191 Zveřejnění záměru pronájmu č. 22/2018 stran 1

Město Chrastava

24.09.2018-
17.10.2018
18-190

Zveřejnění záměru pronájmu č. 21/2018

stran 1

Město Chrastava

24.09.2018-
17.10.2018
18-189

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

10.10.2018

stran 1

ČEZ, a.s.

21.09.2018-
10.10.2018
18-188

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chrastavy

stran 1

Město Chrastava

19.09.2018-
01.10.2018
18-187

Dražební vyhláška

J. Pražák

stran 1-4

Exekutorský úřad

Chrudim

17.09.2018-
13.11.2018
18-186

SBĚROVÉ DNY

SOBOTA 6. 10. a NEDĚLE 7. 10. 2018

stran 1-2

Město Chrastava

14.09.2018-
07.10.2018
18-185

4. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

stran 1-7

Město Chrastava

13.09.2018-
01.10.2018
18-184

3. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

stran 1-9

Město Chrastava

11.09.2018-
31.12.2018
18-183

Oznámení o Členské schůzi

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

11.09.2018-
18.09.2018
18-182

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

a jiných porostů

stran 1

ČEZ, a.s.

07.09.2018-
15.11.2018
18-181

Oznámení o jednání okrskových volebních komisí

12. 9. 2018

stran 1

Město Chrastava

05.09.2018-
12.09.2018
18-180

Aukční vyhláška

stran 1-2

Dražbyprost s.r.o.

05.09.2018-
26.09.2018
18-179

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy

č. 4/2018

stran 1-3

Město Chrastava

04.09.2018-
20.09.2018
18-178

Oznámení zahájení územního řízení

Reko MS Chrastava - Střelecký Vrch

stran 1-6

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

03.09.2018-
19.09.2018
18-177

 Zveřejnění záměru směny pozemku č. 20/2018

stran 1

Město Chrastava

31.08.2018-
17.09.2018
18-176

 Zveřejnění záměru prodeje č. 19/2018

stran 1

Město Chrastava

31.08.2018-
17.09.2018
18-175

Odročení dražebního jednání - M. Lhotová

stran 1

Město Chrastava

29.08.2018-
14.09.2018
18-174

Doplnění ceníku č. 2/2016

stran 1

Město Chrastava

28.08.2018-
13.09.2018
18-173

Zrušení elektronické dražby - M. Schubertová

stran 1

Exekutorský úřad Praha

28.08.2018-
13.09.2018
18-172

Oznámení hejtmana Libereckého kraje

Zrušení doby se zvýšeným  nebezpečím vzniku požáru

stran 1

Krajský úřad LK

27.08.2018-
12.09.2018
18-171

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2018

stran 1-3

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

24.08.2018-
31.12.2023
18-170

Pozvánka na Zastupitelstvo města Chrastava

stran 1

Město Chrastava

24.08.2018-
03.09.2018
18-169

Usnesení

Dražební vyhláška - J. Hetver

stran 1-5

Exekutorský úřad

Plzeň

23.08.2018-
27.09.2018
18-168

Zveřejnění záměru prodeje č. 18/2018

stran 1

Město Chrastava

23.08.2018-
11.09.2018
18-167

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Reko MS Chrastava - Bílokostelecká+3 - 1.etapa

stran 1-19

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

22.08.2018-
07.09.2018
18-166

Oznámení hejtmana Libereckého kraje

Začátek doby se zvýšeným  nebezpečím vzniku požáru

stran 1-4

Krajský úřad LK

20.08.2018-
31.12.2018
18-165

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

Společně pro Oldřichov

- obec Oldřichov v Hájích

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-164

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

Nezávislí 2014

- obec Oldřichov v Hájích

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-163

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

Obecní úřad pro občany

- obec Oldřichov v Hájích

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-162

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

Komunistická strana Čech a Moravy

- obec Bílý Kostel nad Nisou

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-161

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

Sdružení občanů Bílého Kostela nad Nisou

- obec Bílý Kostel nad Nisou

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-160

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

Sdružení nezávislých kandidátů 1

- obec Mníšek

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-159

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

"ZMĚNA-103"

- obec Kryštofovo Údolí

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-158

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

"Kryštof"

- obec Kryštofovo Údolí

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-157

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

SDRUŽENÍ PRO OBEC

- obec Nová Ves

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-156

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

ANO 2011

- obec Nová Ves

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-155

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

- obec Chrastava

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-154

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

ANO 2011

- obec Chrastava

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-153

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

Starostové pro Liberecký kraj

- obec Chrastava

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-152

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

Česká strana sociálně demokratická

- obec Chrastava

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-151

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

Komunistická strana Čech a Moravy

- obec Chrastava

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-150

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany

Občanská demokratická strana

- obec Chrastava

stran 1

Městský úřad

Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-149

Informace o návrhu výroku úz. rozhodnutí

stran 1-14

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

17.08.2018-
03.09.2018
18-148

3. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

stran 1-7

Město Chrastava

17.08.2018-
03.09.2018
18-147

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 4. 9. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

15.08.2018-
04.09.2018
18-146

Oznámení hejtmana Libereckého kraje

Zrušení doby se zvýšeným  nebezpečím vzniku požáru

stran 1

Krajský úřad LK

13.08.2018-
28.08.2018
18-145

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/005/2018

stran 1-5

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

10.08.2018-
11.09.2018
18-144

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 27. 8. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

07.08.2018-
27.08.2018
18-143

Oznámení hejtmana Libereckého kraje

Začátek doby se zvýšeným  nebezpečím vzniku požáru

stran 1-4

Krajský úřad LK

06.08.2018-
13.08.2018
18-142

Nařízení státní veterinární správy

mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu LK

stran 1-6

Krajská veterinární

správa LK

03.08.2018-
19.08.2018
18-141

Výběrové řízení

stran 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

03.08.2018-
21.09.2018
18-140

Dražební vyhláška - M. Lhotová

stran 1-4

Exekutorský úřad

Praha

03.08.2018-
23.08.2018
18-139

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 23. 8. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

03.08.2018-
23.08.2018
18-138

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 22. 8. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

03.08.2018-
22.08.2018
18-137

Oznámení o zápisu nově vyhlášeného

památného stromu do ÚSOP

stran 1

Agentura ochrany přírody

a krajiny ČR

01.08.2018-
15.08.2018
18-136

Rozpočet příspěvkových organizací 2018

1. změna rozpočtu

stran 5

Město Chrastava

01.08.2018-
31.12.2018
18-135

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 14. 8. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

30.07.2018-
14.08.2018
18-134

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 15. 8. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

30.07.2018-
15.08.2018
18-133

Usnesení o nařízení elektronické dražby

M. Schubertová

stran 1-3

Exekutorský úřad

Praha

25.07.2018-
23.08.2018
18-132

Opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu

stran 1-2

Magistrát města Liberec

20.07.2018-
05.08.2018
18-131

Zveřejnění záměru přechodu práv a závazků č. 17/2018

stran 1

Město Chrastava

16.07.2018-
02.08.2018
18-130

Zveřejnění záměru pronájmu č. 16/2018

stran 1

Město Chrastava

16.07.2018-
08.08.2018
18-129

Zveřejnění záměru pronájmu č. 15/2018

stran 1

Město Chrastava

13.07.2018-
20.08.2018
18-128

Zveřejnění záměru pronájmu č. 14/2018

stran 1

Město Chrastava

13.07.2018-
02.08.2018
18-127

Zveřejnění - pozemky pro 60 RD

stran 1-3

Město Chrastava

12.07.2018-
21.12.2018
18-126

Zveřejnění - pozemky pro 11 RD

stran 1-3

Město Chrastava

12.07.2018-
21.12.2018
18-125

Veřejná vyhláška AZÚR - LK

stran 1-2

Krajský úřad LK

11.07.2018-
27.08.2018
18-124

Územní rozhodnutí - cyklostezka svaté Zdislavy

stran 1-7

Městský úřad

Hrádek nad Nisou

11.07.2018-
27.07.2018
18-124

Územní rozhodnutí - cyklostezka svaté Zdislavy

stran 1-7

Městský úřad

Hrádek nad Nisou

11.07.2018-
27.07.2018
18-123

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 26. 7. 18 Dolní Vítkov - Chrastava

stran 1 ČEZ a.s. 09.07.2018-
26.07.2018
18-122

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 26. 7. 18 Horní Vítkov - Chrastava

stran 1 ČEZ a.s. 09.07.2018-
26.07.2018
18-121

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 24. 7. 18 Richtrův Vrch - Chrastava

stran 1 ČEZ a.s. 02.07.2018-
17.07.2018
18-120

Návrh 1. změny příspěvkových organizací

stran 4 Město Chrastava 04.07.2018-
30.07.2018
18-119

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 17. 7. 18 Horní Vítkov

stran 1 ČEZ a.s. 02.07.2018-
17.07.2018
18-118

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 17. 7. 18 Dolní Vítkov

stran 1

ČEZ a.s.

02.07.2018-
17.07.2018
18-117

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k

ústnímu jednání - REKO MS Chrastava-Bílokostelecká

+3-1.etapa

stran 6

Městský úřad Chrastava

OVÚS

02.07.2018-
17.07.2018
18-116

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

 

02.07.2018-
30.06.2019
18-115

Oznámení o provádění prací

stran 1-5

HRDLIČKA, s.r.o.

28.06.2018-
28.07.2018
18-114

Zveřejnění záměru prodeje č. 11/2018

stran 1-2

Město Chrastava

27.06.2018-
27.06.2019
18-113

Usnesení o odročení dražebního jednání

M. Riedl

stran 1-2

Exekutorský úřad

Přerov

25.06.2018-
22.08.2018
18-112

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní

komunikaci

Údolská pouť

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

25.06.2018-
11.07.2018
18-111

Zveřejnění schváleného závěrečného účtu

za rok 2017

stran 1-100

Město Chrastava

21.06.2018-
30.07.2019
18-110

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 9. 7. 18 Horní Vítkov

stran 1

ČEZ a.s.

20.06.2018-
09.07.2018
18-109

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 9. 7. 18 Dolní Vítkov

stran 1

ČEZ a.s.

20.06.2018-
09.07.2018
18-108

Pravidla tvorby a čerpání fondu pomoci řešení

problémů se zásobováním pitnou vodou

ve Vítkově

stran 1-14

Město Chrastava

19.06.2018-
05.07.2018
18-107

Plán rozvoje sportu pro období 2018 - 2022

stran 1-6

Město Chrastava

19.06.2018-
05.07.2018
18-106

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

stran 1

Město Chrastava

19.06.2018-
05.07.2018
18-105

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

stran 1-8

Město Chrastava

19.06.2018-
31.12.2018
18-104

Zveřejnění záměru pronájmu

stran 1

Město Chrastava

15.06.2018-
10.07.2018
18-103

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

pro volby do ZO

stran 1

Město Chrastava

14.06.2018-
06.10.2018
18-102

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích

u volebních stran: nezávislý kandidát a sdružení

nezávislých kandidátů

stran 1

Město Chrastava

14.06.2018-
01.08.2018
18-101

Zveřejnění seznamu obcí, ze kterých se podávají

kandidátní listiny

stran 1

Město Chrastava

14.06.2018-
01.08.2018
18-100

Osvědčení o úspoře emisí

stran 1

Město Chrastava

13.06.2018-
13.07.2018
18-099

Oznámení o členské schůzi Mikroregionu

Hrádecko-Chrastavsko 19. 6. 2018

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

11.06.2018-
19.06.2018
18-098

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Chrastava

stran 1

Město Chrastava

05.06.2018-
18.06.2018
18-097

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

04.06.2018-
20.06.2018
18-096

Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní

místo ředitele/ředitelky "školy"

stran 1

Obec Nová Ves

04.06.2018-
25.06.2018
18-095

Změny ve vydávání OP a CP

stran 1-3

Krajský úřad

Libereckého kraje

04.06.2018-
04.07.2018
18-094

Návrh závěrečného účtu 2017

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

stran 1-14

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

31.05.2018-
19.06.2018
18-093

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

stran 1-7

Město Chrastava

31.05.2018-
18.06.2018
18-092

Návrh závěrečného účtu 2017

stran 1-98

Město Chrastava

30.05.2018-
18.06.2018
18-091

Seznam přijatých dětí k předškolnímu

vzdělávání na školní rok 2018/2019

stran 1

Mateřská škola

Chrastava

28.05.2018-
28.06.2018
18-090

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 7. 6. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

28.05.2018-
07.06.2018
18-089

Oznámení o měřických pracích na státních

hranicích s Polskou republikou

stran 1

Ministerstvo vnitra ČR

28.05.2018-
28.06.2018
18-088

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitel/ka příspěvkové organizace

stran 1-2

Město Stráž pod

Ralskem

18.05.2018-
01.06.2018
18-087

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent správy a evidence majetku

stran 1

Město Chrastava

18.05.2018-
01.06.2018
18-086

Ceník č. 2/2018

stran 1-2

Město Chrastava

16.05.2018-
01.06.2018
18-085

Zveřejnění záměru č. 9/2018

stran 1

Město Chrastava

16.05.2018-
01.06.2018
18-084

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/12/2018/Sl

stran 1-12

Město Chrastava

16.05.2018-
16.05.2022
18-083

Zveřejnění záměru prodeje nákl. přívěsu

stran 1

Město Chrastava

16.05.2018-
04.06.2018
18-082

Zveřejnění záměru prodeje 8/2018

stran 1

Město Chrastava

15.05.2018-
01.06.2018
18-081

Zveřejnění záměru směny

stran 1

Město Chrastava

14.05.2018-
30.05.2018
18-080

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Města Chrastava

stran 1-53

Město Chrastava

09.05.2018-
18.06.2018
18-079

Oznámení - sanitární den Městského úřadu

Chrastava

stran 1

Město Chrastava

04.05.2018-
25.05.2018
18-078

Oznámení o stanovení počtu členů ZO pro

volební období 2018-2022

stran 1

Město Chrastava

04.05.2018-
04.06.2018
18-077

Usnesení

Dražební vyhláška

stran 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

30.04.2018-
20.06.2018
18-076

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent dotací

stran 1

Město Chrastava

27.04.2018-
28.05.2018
18-075

Veřejná vyhláška

stran 1

Městský úřad

Chrastava, HFO

27.04.2018-
28.05.2018
18-074

Zveřejnění informací o vodovodech a

kanalizacích pro veřejnou potřebu

stran 1-2

Severočeská

vodárenská společnost

27.04.2018-
27.05.2018
18-073

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy Monitorovací kalendář

stran 1-4

Krajská hygienická

stanice LK

27.04.2018-
14.05.2018
18-072

Veřejná vyhláška

stran 1-4

Finanční úřad

pro Liberecký kraj

27.04.2018-
28.05.2018
18-071

Zveřejnění záměru prodeje

příčného el. šokového zachlazovače a zmrazovače

stran 1

Město Chrastava

26.04.2018-
14.05.2018
18-070

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na

pozemní komunikaci

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

25.04.2018-
11.05.2018
18-069

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

stran 1-7

Krajský úřad

Libereckého kraje

24.04.2018-
10.05.2018
18-068

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/2/2018/Sl

stran 1-6

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-067

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/8/2018/Sl

stran 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-066

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2018/Sl

stran 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-065

Informativní rozbor vody

stran 1

Zdravotní ústav

18.04.2018-
18.05.2018
18-064

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

18.04.2018-
04.05.2018
18-063

Zveřejnění záměru prodeje osobního vozidla

stran 1-5

Město Chrastava

18.04.2018-
14.05.2018
18-062

Výběrové řízení

stran 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

16.04.2018-
01.06.2018
18-061

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k

veřejnému úst. jednání - AF-CITYPLAN

stran 1-5

Městský úřad

Hrádek nad Nisou

16.04.2018-
02.05.2018
18-060

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

stran 1-8

Město Chrastava

16.04.2018-
31.12.2018
18-059

Zveřejnění záměru prodeje č. 6/2018

stran 1

Město Chrastava

16.04.2018-
04.05.2018
18-058

Zveřejnění záměru prodeje č. 5/2018

stran 1

Město Chrastava

13.04.2018-
04.06.2018
18-057

Stavební povolení

Parkovací plochy a komunikace Střelecký Vrch

stran 1-14

Magistrát města

Liberec

10.04.2018-
26.04.2018
18-056

Oznámení o konání členské schůze

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

09.04.2018-
24.04.2018
18-055

Rozhodnutí

Sportoviště Andělohorská

stran 1-18

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

04.04.2018-
20.04.2018
18-054

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 19. 4. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

04.04.2018-
19.04.2018
18-053

Den otevřených dveří - 3. 5. 2018

Zápis MŠ Chrastava - 10. 5. 2018

stran 1

MŠ Chrastava

04.04.2018-
13.05.2018
18-052

Výběrové řízení

stran 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

04.04.2018-
21.05.2018
18-051

Zápis do 1. třídy

6. 4. 2018

stran 1

Základní škola

Chrastava

27.03.2018-
06.04.2018
18-050

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 6. 4. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

27.03.2018-
06.04.2018
18-049

Návrh opatření obecné povahy

Monitorovací kalendář

stran 1-3

Krajská hygienická

stanice

27.03.2018-
25.04.2018
18-048

Včasné vyřízení cestovních dokladů před

letní sezónou

stran 1-2

Krajský úřad

Libereckého kraje

26.03.2018-
26.04.2018
18-047

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Chrastava

stran 1

Město Chrastava

26.03.2018-
09.04.2018
18-046

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

stran 7

Město Chrastava

23.03.2018-
09.04.2018
18-045

Zveřejnění záměru směny č. 4/2018

stran 1

Město Chrastava

19.03.2018-
05.04.2018
18-044

Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby

č. 1/2018

stran 1-4

Město Chrastava

15.03.2018-
31.03.2018
18-043

Usnesení - dražební vyhláška

stran 1-3

Exekutorský úřad

Brno

15.03.2018-
19.04.2018
18-042

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 29. 3. 2018

stran 1 ČEZ, a.s. 15.03.2018-
29.03.2018
18-041

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 27. 3. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

15.03.2018-
27.03.2018
18-040

Vyhláška

stran 1

Exekutorský úřad

Liberec

07.03.2018-
23.03.2018
18-039

Oznámení

Rozšíření linky KTL (kataforézní lakovací linka)

stran 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

06.03.2018-
22.03.2018
18-038

Změna v agendě občanských průkazů

stran 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

06.03.2018-
06.04.2018
18-037

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Parkovací plochy a komunikace Střelecký Vrch

stran 1-5

Magistrát města

Liberec

05.03.2018-
21.03.2018
18-036

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 8. 3. 2018 

stran 1

ČEZ, a.s.

27.02.2018-
15.03.2018
18-035

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 15. 3. 2018 a 20. 3. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

27.02.2018-
15.03.2018
18-034

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 1. 3. 2018  11:00-15:00

stran 1

ČEZ, a.s.

27.02.2018-
15.03.2018
18-033

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 1. 3. 2018  7:00-11:00

stran 1

ČEZ, a.s.

27.02.2018-
15.03.2018
18-032

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí

stran 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

26.02.2018-
31.12.2023
18-031

Oznámení zahájení společného řízení

Sportoviště Andělohorská

stran 1-6

MěÚ Chrastava

OVÚS

21.02.2018-
09.03.2018
18-030

Usnesení - dražební vyhláška

stran 1-5

Exekutorský úřad

Praha

19.02.2018-
26.04.2018
18-029

Rozhodnutí o umístění stavby

LB-Chrastava-vým. k VN

stran 1-13

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

20.02.2018-
08.03.2018
18-028

Exekuční příkaz - M. Riedl

stran 1-3

Exekutorský úřad

Přerov

13.02.2018-
01.03.2018
18-027

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1 Město Chrastava 08.02.2018-
26.02.2018
18-026

Rozhodnutí

"LI 022 086 Chrastava, Textilanská

- rekonstrukce vodovodu"

stran 1-11

Magistrát města

Liberec

08.02.2018-
24.02.2018
18-025

Oznámení o členské schůzi

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

08.02.2018-
23.02.2018
18-024

Schválený rozpočet 2018

stran 8 Město Chrastava 06.02.2018-
31.12.2018
18-023 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 stran 3 Město Chrastava 06.02.2018-
21.02.2018
18-022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

stran 2 Město Chrastava 06.02.2018-
21.02.2018
18-021

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření

v domácnostech

stran 1 Český statistický úřad 02.02.2018-
18.02.2018
18-020

Výroční zpráva za rok 2017

stran 1 Město Chrastava 02.02.2018-
17.02.2018
18-019

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

stran 1-3

Městský úřad

Frýdlant

25.01.2018-
10.02.2018
18-018

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Chrastava

stran 1

Město Chrastava

23.01.2018-
05.02.2018
18-017

NÁVRH ROZPOČTU 2018

stran 1-7

Město Chrastava

19.01.2018-
05.02.2018
18-016

6. ZMĚNA ROZPOČTU 2017

stran 1-6

Město Chrastava

19.01.2018-
05.02.2018
18-015

Dražební vyhláška - pozemky Horní Chrastava

stran 1

DRAŽBY CZ

18.01.2018-
19.02.2018
18-014

Dražební vyhláška - pozemky Horní Vítkov

stran 1

DRAŽBY CZ

18.01.2018-
19.02.2018
18-013

Zveřejnění záměru prodat

Konvektomat Elektrolux Zanussi

stran 1

Město Chrastava

17.01.2018-
05.02.2018
18-012

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

mikroregionu

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

16.01.2018-
31.12.2018
18-011

Usnesení

Dražební vyhláška - 203 Ex 07963/17-21

stran 1-2

Exekutorský úřad

Přerov

16.01.2018-
16.02.2018
18-010

Informace pro voliče o době a místě

konání II. kola volby prezidenta

stran 1-2

Město Chrastava

15.01.2018-
31.01.2018
18-009

Veřejná vyhláška

stanovení místní úpravy provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

10.01.2018-
26.01.2018
18-008

Veřejná vyhláška

stanovení místní úpravy provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

10.01.2018-
26.01.2018
18-007

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

stran 1-9

Magistrát města

Liberec

10.01.2018-
26.01.2018
18-006

Rozšíření úředních hodin pro podání

daňového přiznání k dani z nemovitých

věcí pro 2018

stran 1

Finanční úřad

Liberec

10.01.2018-
31.01.2018
18-005

Rozhodnutí

Oprava zřejmých nesprávností

stran 1-8

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

10.01.2018-
26.01.2018
18-004

Oznámení zahájení úz. řízení

LB-Chrastava-vým. kVN mezi LB_3002

a LB_0721

stran 1-3

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

08.01.2018-
24.01.2018
18-003

Telefonní spojení do volebních místností

stran 1

Město Chrastava

05.01.2018-
21.01.2018
18-002

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-3

Město Chrastava

05.01.2018-
29.06.2018
18-001

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-3

Město Chrastava

05.01.2018-
29.06.2018
17-239

Veřejná vyhláška

stran 1-2

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

28.12.2017-
12.02.2018
17-238

Zveřejnění záměru směny

stran 1 Město Chrastava 28.12.2017-
17.01.2018
17-237

Oznámení o konání opakované dražby

stran 1-3 Dražbyprost s.r.o. 21.12.2017-
31.01.2018
17-236

Střednědobý výhled PO 2019-2022

stran 1-5 Město Chrastava 19.12.2017-
31.12.2018
17-235

Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2018

stran 1-5 Město Chrastava 19.12.2017-
31.12.2018
17-234

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné

úpravy provozu pro 2018

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

18.12.2017-
02.01.2018
17-233

Usnesení

Dražba nemovitých věcí - B. Cvoreň

stran 1

Exekutorský úřad

Praha

18.12.2017-
02.01.2018
17-232

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

čís. ULB/058/2017

stran 1-4

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

14.12.2017-
17.01.2018
17-231

Přehled telefonního spojení do volebních

místností

stran 1 Město Chrastava 14.12.2017-
29.12.2017
17-230

Oznámení o jednání okreskových volebních

komisí

stran 1 Město Chrastava 14.12.2017-
20.12.2017
17-229

Zveřejnění záměru pronájmu

stran 1 Město Chrastava 14.12.2017-
10.01.2018
17-228

Schválená 5. změna rozpočtu 2017

stran 1-7 Město Chrastava 12.12.2017-
05.02.2018
17-227

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

2019-2020

stran 1-2

Město Chrastava

12.12.2017-
10.12.2018
17-226

Schválené rozpočtové provizorium 2018

a schválená pravidla rozp. provizoria

stran 1-11

Město Chrastava

12.12.2017-
10.12.2018
17-225

Grant z rozpočtu města Chrastava pro rok 2018

stran 1-11

Město Chrastava

12.12.2017-
15.01.2018
17-224

Oznámení o zahájení řízení

"LI 022 086 Chrastava, Textilanská

- rekonstrukce vodovodu"

stran 1-5

Magistrát města

Liberec

06.12.2017-
22.12.2017
17-223

Usnesení o dražebním jednání - V. Zsiga

stran 1

Exekutorský úřad

Praha

04.12.2017-
20.12.2017
17-222

Zveřejnění záměru pronajmout

stran 1

Město Chrastava

04.12.2017-
17.01.2018
17-221

Zveřejnění záměru pronajmout

stran 1

Město Chrastava

04.12.2017-
17.01.2018
17-220

Ceník č. 1/2017

stran 1-2

Město Chrastava

29.11.2017-
15.12.2017
17-219

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Chrastava

stran 1

Město Chrastava

29.11.2017-
11.12.2017
17-218

Oznámení o členské schůzi

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-

Chrastavsko

28.11.2017-
12.12.2017
17-217

Pravidla rozpočtového provizoria

stran 1-2

Město Chrastava

24.11.2017-
11.12.2017
17-216

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

stran 1

Město Chrastava

24.11.2017-
11.12.2017
17-215

5. ZMĚNA ROZPOČTU 2017

stran 1-6

Město Chrastava

24.11.2017-
11.12.2017
17-214

Rozpočtové provizorium 2018

stran 1-7

Město Chrastava

24.11.2017-
11.12.2017
17-213

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny

stran 1

ČEZ, a.s.

24.11.2017-
14.12.2017
17-212

Uveřejnění návrhu rozpočtu mikroregionu

a rok 2018

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-

Chrastavsko

24.11.2017-
12.12.2017
17-211

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

stran 1

Město Chrastava

23.11.2017-
09.12.2017
17-210

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

stran 1-3

Město Stráž

pod Ralskem

22.11.2017-
08.12.2017
17-209

Veřejná vyhláška - Návrh úpravy

silničního provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

22.11.2017-
08.12.2017
17-208

Veřejná vyhláška - Návrh úpravy

silničního provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

22.11.2017-
08.12.2017
17-207 Usnesení - Dražební vyhláška stran 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

22.11.2017-
17.01.2018
17-206

Usnesení - Dražební vyhláška

stran 1-5

Exekutorský úřad

Přerov

22.11.2017-
17.01.2018
17-205

Informace o plánovaném přerušení

dodávky elektřiny - 7. 12. 2017

stran 1 ČEZ, a.s. 16.11.2017-
07.12.2017
17-204

Dražební vyhláška

stran 1-3 Dražbyprost s.r.o. 16.11.2017-
20.12.2017
17-203

Dražební vyhláška

stran 1-3 Dražbyprost s.r.o. 16.11.2017-
20.12.2017
17-202

Návrh střednědobého výhledu

rozpočtu příspěvkových organizací

stran 1-4 Město Chrastava 14.11.2017-
18.12.2017
17-201

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací

stran 1-4 Město Chrastava 14.11.2017-
18.12.2017
17-200

Usnesení o odročení dražebního jednání

St. Šteklová

stran 1-2

Exekutorský úřad

Jeseník

10.11.2017-
25.11.2017
17-199

Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

stran 1-16

Ministerstvo

zemědělství

08.11.2017-
24.11.2017
17-198

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 4.12.2017

stran 1

ČEZ a.s.

08.11.2017-
04.12.2017
17-197

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

stran 1-3

Město Chrastava

06.11.2017-
06.11.2021
17-196

Rozhodnutí o umístění stavby

Parkovací plochy a komunikace Střelecký

Vrch

stran 1-19

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

06.11.2017-
22.11.2017
17-195

Zveřejnění záměru pronájmu

stran 1

Město Chrastava

03.11.2017-
21.11.2017
17-194

Usnesení o nařízení dražebního jednání

- elektronická dražba - B. Cvoreň

stran 1-4

Exekutorský úřad

Praha

02.11.2017-
18.12.2017
17-193

Výběrové řízení - prodloužení lhůty pro

podání přihlášky - referent HFO

stran 1-2

Město Jablonné

v Podještědí

31.10.2017-
15.11.2017
17-192

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

stran 1-3

Město Chrastava

30.10.2017-
30.10.2021
17-191

Zveřejnění záměru budoucího prodeje

stran 1

Město Chrastava

30.10.2017-
16.11.2017
17-190

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

30.10.2017-
04.12.2017
17-189

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

stran 1-2

Město Stráž

pod Ralskem

27.10.2017-
15.11.2017
17-188

Zveřejnění záměru pronájmu

stran 1

Město Chrastava

27.10.2017-
13.11.2017
17-187

Zveřejnění záměru propachtování

stran 1

Město Chrastava

27.10.2017-
13.11.2017
17-186

Dražební vyhláška - Věra Mihálová

stran 1-4

Exekutorský úřad

Praha

25.10.2017-
12.12.2017
17-185

Informace o plánovaném přerušení

dodávky elektřiny - 20.11.2017

stran 1

ČEZ, a.s.

20.10.2017-
20.11.2017
17-184

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

stran 1-2

Město Stráž

pod Ralskem

19.10.2017-
25.10.2017
17-183

Schválená 4. změna rozpočtu 2017

stran 1-8

Město Chrastava

19.10.2017-
05.02.2018
17-182

Zveřejnění záměru prodeje 16/2017

stran 1

Město Chrastava

18.10.2017-
03.11.2017
17-181

Nařízení města Chrastava č. 3/2017

stran 1-8

Město Chrastava

13.10.2017-
29.10.2017
17-180

Plán zimní údržby místních komunikací

2017-2018

stran 1-13

Město Chrastava

13.10.2017-
29.10.2017
17-179

Ceník č. 1/2017

stran 1-2 Město Chrastava 13.10.2017-
29.10.2017
17-178

Dražební vyhláška - Viktor Zsiga

stran 1-3

Exekutorský úřad

Praha

09.10.2017-
13.12.2017
17-177

Informace o plánovaném přerušení

dodávky elektřiny - 7. 11. 2017

stran 1

ČEZ, a.s.

09.10.2017-
07.11.2017
17-176

Informace o plánovaném přerušení

dodávky elektřiny - 6. 11. 2017

stran 1

ČEZ, a.s.

09.10.2017-
06.11.2017
17-175

Telefonní spojení - volební místnosti

VOLBY 2017

stran 1

Město

Chrastava

09.10.2017-
21.10.2017
17-174

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/044/2017

stran 1-2

Úřad pro

zastupování státu ve

věcech majetkových

06.10.2017-
08.11.2017
17-173

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva

města Chrastava

stran 1

Město

Chrastava

02.10.2017-
16.10.2017
17-172

Výběrové řízení - referent HFO

Jablonné v Podještědí

stran 1-2

Město Jablonné

v Podještědí

02.10.2017-
25.10.2017
17-171

7. ZMĚNA ROZPOČTU 2017

stran 1-6

Město Chrastava

29.09.2017-
16.10.2017
17-170

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání

k ústnímu jednání - parkovací plochy a

komunikace Střelecký Vrch

stran 1-8

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

29.09.2017-
15.10.2017
17-169

Usnesení o nařízení dražebního roku -

elektronická dražba, St. Šteklová

stran 1-5

Exekutorský úřad

Jeseník

27.09.2017-
09.11.2017
17-168

Rozhodnutí o umístění stavby

LB, Chrastava, Vítkovská ul. - rek. NN

stran 1-21

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

25.09.2017-
11.10.2017
17-167

Jednání OVK - zasedání 27. 9. 2017

stran 1

Město Chrastava

21.09.2017-
27.09.2017
17-166

Zveřejnění záměru pronájmu

stran 1

Město Chrastava

19.09.2017-
06.10.2017
17-165

Upozornění k odstranění a okleštění  stromoví

a jiných porostů

stran 1

ČEZ a.s.

18.09.2017-
15.11.2017
17-164

Sběrové dny - 7. a 8. října 2017

stran 1-2

Město Chrastava

18.09.2017-
08.10.2017
17-163

Návrh opatření obecné povahy

stran 1-3

Ministerstvo

zemědělství

15.09.2017-
01.10.2017
17-162

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

11.09.2017-
27.09.2017
17-161

Oznámení o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny

stran 1

Městský úřad

Chrastava

11.09.2017-
25.09.2017
17-160

Rozhodnutí o umístění stavby

Reko MS Chrastava - Textilanská

stran 1-16

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

08.09.2017-
25.09.2017
17-159

Pozvánka na schůzi Mikroregionu

Hrádecko-Chrastavsko   19. 9. 2017

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

07.09.2017-
19.09.2017
17-158

Schválená 3. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

07.09.2017-
05.02.2018
17-157

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy

provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

01.09.2017-
17.09.2017
17-156

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny

stran 1

ČEZ, a.s.

29.08.2017-
21.09.2017
17-155

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

stran 1

Město Chrastava

28.08.2017-
13.09.2017
17-154

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Chrastava

stran 1

Město Chrastava

21.08.2017-
04.09.2017
17-153

Zveřejnění záměru pronájmu

stran 1

Město Chrastava

21.08.2017-
25.09.2017
17-152

Zveřejnění záměru výpůjčky

stran 1

Město Chrastava

21.08.2017-
07.09.2017
17-151

3. ZMĚNA ROZPOČTU 2017

stran 1-6

Město Chrastava

18.08.2017-
04.09.2017
17-150

Usnesení o nařízení elektronické dražby

B. Farkasová

stran 1-3

Exekutorský úřad

Praha

16.08.2017-
26.09.2017
17-149

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k úst.

jednání - LB, Chrastava, Vítkovská ul.-rek. NN

stran 1-6

Městský úřad

Chrastava

16.08.2017-
01.09.2017
17-148

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

16.08.2017-
06.09.2017
17-147

Oznámení o veřejném projednání návrhu změny

č. 18a úz. plánu - Hrádek n. N.

stran 1-3

Městský úřad

Hrádek n. N.

16.08.2017-
29.09.2017
17-146

Oznámení o veřejném projednání návrhu změny

č. 17 úz. plánu - Hrádek n. N.

stran 1-3

Městský úřad

Hrádek n. N.

16.08.2017-
29.09.2017
17-145

Veřejná vyhláška

Stanovení místní úpravy provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

16.08.2017-
01.09.2017
17-144

Dražební vyhláška - J. Horáková

stran 1-6

PROKONZULTA

a.s.

14.08.2017-
26.09.2017
17-143

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/035/2017

stran 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetk.

11.08.2017-
12.09.2017
17-142

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Rozšíření těžby ložiska Turów

stran 1-15

Městský úřad

Chrastava

10.08.2017-
27.08.2017
17-141

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k úst.

jednání - Reko MS Chrastava - Textilanská

stran 1-5

Městský úřad

Chrastava

04.08.2017-
20.08.2017
17-140

Seznam nepronajatých/nepropachtovaných

pozemků

stran 1-2

Státní pozemkový

úřad

02.08.2017-
17.10.2017
17-139

Usnesení - zahájení elektronického dražebního

jednání 26. 9. 2017 - Kraka, Kraková

stran 1

Exekutorský úřad

Brno

01.08.2017-
26.09.2017
17-138

Usnesení - zahájení elektronického dražebního

jednání 26. 9. 2017 - Kraka, Kraková

stran 1-2

Exekutorský úřad

Brno

01.08.2017-
26.09.2017
17-137

Exekuční příkaz - P. Kraka, H. Kraková

stran 1-2

Exekutorský úřad

Brno

26.07.2017-
16.09.2017
17-136

Usnesení o nařízení dobrovolného elektronického

dražebního jednání - P. Kraka, H. Kraková

stran 1-4

Exekutorský úřad

Brno

26.07.2017-
16.09.2017
17-135

Usnesení o nařízení elektronického dražebního

jednání - P. Kraka, H. Kraková

stran 1-4

Exekutorský úřad

Brno

26.07.2017-
16.09.2017
17-134

Rozhodnutí - stanovení přechodné úpravy

provozu - Dolní Vítkov

stran 1-4

Magistrát města

Liberec

26.07.2017-
11.08.2017
17-133

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy

provozu na pozemních komunikacích

stran 1-4 Město Chrastava 14.07.2017-
31.07.2017
17-132

Schválený závěrečný účet za rok 2016

stran 1-91 Město Chrastava 13.07.2017-
25.06.2018
17-131

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 14. 8. 2017

stran 1 ČEZ a.s. 12.07.2017-
14.08.2017
17-130

Výlukové jízdní řády linek 070 a 642

stran 1-5 KORID LK 12.07.2017-
14.10.2017
17-129

Návrh úpravy silničního provozu

ul. Školní Chrastava

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

11.07.2017-
25.07.2017
17-128

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

07.07.2017-
26.07.2017
17-127

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

07.07.2017-
26.07.2017
17-126

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-2

Město Chrastava

04.07.2017-
04.07.2018
17-125

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-7

Město Chrastava

03.07.2017-
03.07.2021
17-124

Certifikát environmentálního vyúčtování

stran 1

Město Chrastava

29.06.2017-
16.07.2017
17-123

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě

o poskytnutí dotace

stran 1-24

Město Chrastava

29.06.2017-
29.06.2021
17-122

Schválená 2. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

28.06.2017-
05.02.2018
17-121

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-3

Město Chrastava

28.06.2017-
29.12.2017
17-120

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-3

Město Chrastava

28.06.2017-
29.12.2017
17-119

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

stran 1-2

Město Chrastava

27.06.2017-
13.07.2017
17-118

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

stran 1-2

Město Chrastava

27.06.2017-
13.07.2017
17-117

Návrh úpravy silničního provozu

ul. Andělohorská Chrastava

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

27.06.2017-
13.07.2017
17-116

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

stran 1

Město Chrastava

23.06.2017-
12.07.2017
17-115

Zveřejnění záměru pronájmu

stran 1

Město Chrastava

22.06.2017-
24.07.2017
17-114

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

20.06.2017-
02.08.2017
17-114

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

20.06.2017-
02.08.2017
17-113

Osvědčení o úspoře emisí

stran 1

EKO-KOM

16.06.2017-
02.07.2017
17-112

Dražební vyhláška o provedení el. dražby

H. Bednářová

stran 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

13.06.2017-
02.08.2017
17-111

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva

města Chrastava

stran 1 Město Chrastava 12.06.2017-
26.06.2017
17-110

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 18. 7. 2017

stran 1 ČEZ a.s. 12.06.2017-
18.07.2017
17-109

Oznámení o Členské schůzi

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

12.06.2017-
20.06.2017
17-108

Oznámení o vyložení návrhu změn map

bonitovaných půdně ekologických jednotek

stran 1-5

Státní pozemkový

úřad

12.06.2017-
12.07.2017
17-107

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

stran 1-89 Město Chrastava 09.06.2017-
26.06.2017
17-106

2. ZMĚNA ROZPOČTU

stran 1-6

Město Chrastava

09.06.2017-
26.06.2017
17-105

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k

úst. jednání - rozšíření těžby ložiska Turów

stran 1-4

Městský úřad

Chrastava

07.06.2017-
23.06.2017
17-104

Doplnění ceníku č. 2/2016

stran 1

Město

Chrastava

31.05.2017-
16.06.2017
17-103

Vyhlášení výběrového řízení

FAKTURANTKA

stran 1

Město

Chrastava

30.05.2017-
30.06.2017
17-102

Usnesení zastavení řízení

Cyklostezka Svaté Zdislavy Jablonné v Podj.

stran 1-4

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

25.05.2017-
12.06.2017
17-101

Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci ev. č. II/592

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

25.05.2017-
12.06.2017
17-100

Pozvánka na 148.  "Večer se starostou"

 

stran 1

Město Chrastava

24.05.2017-
12.06.2017
17-099

Prodej části pozemku

 

stran 1

Město Chrastava

24.05.2017-
13.06.2017
17-098

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Města Chrastavy

stran 1-34

Město Chrastava

23.05.2017-
26.06.2017
17-097

Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci

stran 1-4

Magistrát města

Liberec

23.05.2017-
08.06.2017
17-096

Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

18.05.2017-
05.06.2017
17-095

Dražební vyhláška

stran 1-4

Exekutorský úřad

Kladno

16.05.2017-
14.06.2017
17-094

Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

16.05.2017-
31.05.2017
17-093

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

stran 1-11

Krajský úřad LK

12.05.2017-
29.05.2017
17-092

Oznámení výsledků k zápisu k základnímu

vzdělávání (do 1. tříd pro škol. rok 2017/2018)

stran 1

Základní škola Chrastava

11.05.2017-
31.05.2017
17-091

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/20/2017

stran 1-3

Úřad pro zastupování

státu ve věcech

majetkových

05.05.2017-
08.06.2017
17-090

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

mikroregionu

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

05.05.2017-
31.07.2017
17-089

Zveřejnění informací o vodovodech a

kanalizacích pro veřejnou potřebu - ochrana

odběratele

stran 1-2

SVS Teplice

03.05.2017-
03.06.2017
17-088

Veřejná vyhláška - monitorovací kalendář

stran 1-5

Státní pozemkový úřad

03.05.2017-
19.05.2017
17-087

Nabídka pozemků k pronájmu

stran 1-3

Státní pozemkový úřad

03.05.2017-
18.07.2017
17-086

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na

rok 2017

stran 1

Finanční úřad pro

Liberecký kraj

28.04.2017-
29.05.2017
17-085

Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku

stran 1

Město Chrastava

28.04.2017-
31.05.2017
17-084

Návrh koncepce "Změna místního plánu územního

rozvoje města a obce Bogatynia - povrchového

dolu hnědého uhlí v oblasti vesnice Opolno -

Zdrój" - mezistátní posuzování vlivu koncepce

na ŽP

stran 1-2

Ministerstvo životního

prostředí

27.04.2017-
25.05.2017
17-083

Zveřejnění záměru přechodu práv a závazků

stran 1

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-082

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-081

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-080

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-078

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-077

Usnesení - dražební vyhláška

E. M. Guerrero

stran 1-2

Exekutorský úřad

Přerov

20.04.2017-
19.05.2017
17-076

Oznámení "Výměna obalovací soupravy

Liberecká obalovna - Machnín"

stran 1-99

Krajský úřad LK

18.04.2017-
04.05.2017
17-075

Schválená 1. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

18.04.2017-
05.02.2018
17-074

Geodetické práce - Dolní Vítkov

stran 1-2

GKS-geodetická

kancelář, s.r.o.

13.04.2017-
29.04.2017
17-073

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-4

Město Chrastava

13.04.2017-
09.05.2017
17-072

Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti

a dorost pro území Chrastava

stran 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

13.04.2017-
01.06.2017
17-071

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní

komunikaci - silnice III/2721150

stran 1-11

Magistrát města

Liberec

10.04.2017-
26.04.2017
17-070

Návrh úpravy silničního provozu

"Dopravní řešení SSZ na přechodu pro chodce

u křižovatky Pobřežní x Bílokostelecká"

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

07.04.2017-
23.04.2017
17-069

Zveřejnění záměru

uzavření dodatku nájemní smlouvy

stran 1

Město Chrastava

07.04.2017-
24.04.2017
17-068

Členská schůze Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

06.04.2017-
18.04.2017
17-067

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 24. 5. 2017

stran 1

ČEZ a.s.

03.04.2017-
24.05.2017
17-066

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 19. 5. 2017

stran 1-2

ČEZ a.s.

03.04.2017-
19.05.2017
17-065

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 22. 5. 2017

stran 1-4

ČEZ a.s.

03.04.2017-
22.05.2017
17-064

Pozvánka na Zastupitelstvo města Chrastava

10. 4. 2017

stran 1

Město Chrastava

31.03.2017-
10.04.2017
17-063

Závěrečný účet

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

stran 1-6

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

31.03.2017-
18.04.2017
17-062

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

30.03.2017-
24.04.2017
17-061

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

30.03.2017-
24.04.2017
17-060

AKCE - Informativní rozbor pitné vody

stran 1-2

Zdravotní ústav

Liberec

29.03.2017-
31.05.2017
17-059

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 18. 5. 2017

stran 1

ČEZ a.s.

29.03.2017-
18.05.2017
17-058

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 18. 5. 2017

stran 1-2

ČEZ a.s.

29.03.2017-
18.05.2017
17-057

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 18. 5. 2017

stran 1

ČEZ a.s.

28.03.2017-
18.05.2017
17-056

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 10. 5. 2017

stran 1

ČEZ a.s.

28.03.2017-
10.05.2017
17-055

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 9. 5. 2017

stran 1

ČEZ a.s.

28.03.2017-
09.05.2017
17-054

Návrh opatření obecné povahy

Monitorovací kalendář

stran 1-4

Krajská hygienická

stanice

28.03.2017-
26.04.2017
17-053

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2017

stran 1-6

Město Chrastava

24.03.2017-
10.04.2017
17-052

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 4. 5. 2017

stran 1

ČEZ a.s.

24.03.2017-
04.05.2017
17-051

Sběrové dny - 15. - 16. 4. 2017

stran 1-2

Město Chrastava

22.03.2017-
16.04.2017
17-050

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 25. 4. 2017

stran 1

ČEZ, a.s.

22.03.2017-
25.04.2017
17-049

Nařízení státní veterinární správy

č.j. SVS/2017/035290-L

stran 1-2

Krajská veterinární
správa

20.03.2017-
04.04.2017
17-048

Upozornění - výluka Hrádek n.N-Chrastava

stran 1-3

Die Länderbahn

16.03.2017-
01.04.2017
17-047

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

14.03.2017-
19.04.2017
17-046

Žádost o poskytnutí součinnosti - Oberreiter

stran 1-2

Exekutorský úřad

Hodonín

13.03.2017-
29.03.2017
17-045

Nařízení státní veterinární správy

změna ochranných a zdolávacích opatření

stran 1-6

Krajská veterinární
správa

10.03.2017-
26.03.2017
17-044

Dražební vyhláška - SIACITY s.r.o.

stran 1-2

Exekutorský úřad

Hodonín

10.03.2017-
12.04.2017
17-043

Nařízení státní veterinární správy - zrušuje se

Nařízení SVS čj. SVS/2017/018145-L

vč. změn

stran 1

Město Chrastava

10.03.2017-
26.03.2017
17-042

Schválený rozpočet 2017

stran 1-7

Město Chrastava

09.03.2017-
05.02.2018
17-041

Vyhláška

M. Široká

stran 1

Exekutorský úřad

Liberec

08.03.2017-
24.03.2017
17-040

Nález kočky - Střelecký vrch

stran 1 Město Chrastava 06.03.2017-
22.03.2017
17-039

Změna v žádosti o vydání integrovaného povolení

pro zařízení PGE Górnictwo - El. Turów

stran 1-35

Ministerstvo životního

prostředí

03.03.2017-
19.03.2017
17-038

Nařízení státní veterinární správy

změna ochranných a zdolávacích opatření SVS

stran 1-5 Krajská veterinární
správa
03.03.2017-
19.03.2017
17-037

Tisková zpráva

LK rozdá ve druhém kole kotlíkových dotací

přes 14 mil. Kč

stran 1 Krajský úřad LK 03.03.2017-
31.03.2017
17-036

Oznámení o zahájení řízení

"LI 003 027 Bílý Kostel n.N., Panenská Hůrka"

stran 1-6

Magistrát města

Liberec

03.03.2017-
20.03.2017
17-035

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním

restitucím - katastr

stran 1-4

Státní pozemkový

úřad

03.03.2017-
03.04.2017
17-034

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6 Město Chrastava 01.03.2017-
01.03.2021
17-033

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/007/2017

stran 1-4

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

01.03.2017-
04.04.2017
17-032

Změny autobusových jízdních řádů

stran 1-5 KORID LK 28.02.2017-
28.03.2017
17-031

Rozhodnutí "Revitalizace brownfield Chrastava

- Výrobně skladovací areál WASSA"

stran 1-64 Krajský úřad LK 27.02.2017-
15.03.2017
17-030 Záměr pronájmu zahrady v k.ú. Chrastava1 stran 1 Město
Chrastava
23.02.2017-
04.04.2017
17-029 Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2017/Sl

stran 1-13 Město
Chrastava
21.02.2017-
21.02.2021
17-028 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny - 17. 3. 2017
stran 1-2 ČEZ a.s. 16.02.2017-
17.03.2017
17-027 Zaslání aktuální mapy pásem aviární influenzy
ZOO Liberec
stran 1-2 Krajská veterinární
správa
16.02.2017-
04.03.2017
17-026 Nařízení státní veterinární správy -
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy
stran1-10 Krajská veterinární
správa
15.02.2017-
03.03.2017
17-025 Nález psa - kříženec stran 1 Město
Chrastava
15.02.2017-
02.03.2017
17-024a Výroční zpráva za rok 2016 stran 1-2 Město
Chrastava
13.02.2017-
01.03.2017
17-024 Nález psa - labrador stran 1 Město
Chrastava
13.02.2017-
01.03.2017
17-023 Dražební vyhláška - J. Ferencová stran 1-2 Exekutorský úřad
Praha
13.02.2017-
01.03.2017
17-022 Nařízení státní veterinární správy stran 1-17 Krajská veterinární
správa SVS pro LK
08.02.2017-
24.02.2017
17-021 Dražební vyhláška čj. 706/2015-D, OD stran 1-7 Eurodražby.CZ
Praha
03.02.2017-
21.03.2017
17-020 Dražební vyhláška čj. 144/2016-D, OD stran 1-7 Eurodražby.CZ
Praha
03.02.2017-
21.03.2017
17-019 Usnesení o provedení elektronické dražby
M. Šulc
stran 1-5 Exekutorský úřad
Brno
26.01.2017-
09.03.2017
17-018 Oznámení o výběrovém řízení na přijetí
strážníka městské policie
stran 1 Město Chrastava 24.01.2017-
28.02.2017
17-017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města
Chrastava
stran 1 Město Chrastava 24.01.2017-
06.02.2017
17-016 Oznámení o členské schůzi Mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko
stran 1 Mikroregion
Hrádecko-
Chrastavsko
24.01.2017-
14.02.2017
17-015 Rozpočet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko stran 1 Mikroregion
Hrádecko-
Chrastavsko
24.01.2017-
14.02.2017
17-014 Nález psa - německý ovčák stran 1 Město Chrastava 24.01.2017-
09.02.2017
17-013 Usnesení - odročení dražebního jednání
J. Škorničková
stran 1-2 Exekutorský úřad
Praha
20.01.2017-
06.02.2017
17-012 Konkurzní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ky přísp. organizace
stran 1 Město
Šluknov
20.01.2017-
06.02.2017
17-011 Návrh rozpočtu 2017 stran 1-6 Město
Chrastava
20.01.2017-
06.02.2017
17-010 7. ZMĚNA ROZPOČTU 2016 stran 1-6 Město
Chrastava
20.01.2017-
06.02.2017
17-009 Seznámení s podklady "Revitalizace brownfield
Výrobně skladovací areál Wassa"
stran 1-4 Krajský úřad
Libereckého kraje
18.01.2017-
03.02.2017
17-008 Usnesení - zrušení dražební vyhlášky stran 1 Exekutorský úřad
Praha
18.01.2017-
03.02.2017
17-007 Oznámení o rozšíření úředních hodin pro podání
daň. přiznání k dani z nemovitých věcí na 2017
stran 1-2 Finanční úřad
pro LK
18.01.2017-
03.02.2017
17-006 Rozhodnutí o umístění stavby
Panenská Hůrka, BK n.N. - LC Dlouhá hora
stran 1-7 Městský úřad
Chrastava, OVÚS
16.01.2017-
01.02.2017
17-005 Nález psa - kříženec hnědočerné barvy,
dlouhosrstý, černý obojek proti blechám
stran 1 Město
Chrastava
16.01.2017-
01.02.2017
17-004 Nález psa - labrador stran 1 Město
Chrastava
13.01.2017-
30.01.2017
17-003 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny - 22. 3. 2017
stran 1 ČEZ a.s. 09.01.2017-
22.03.2017
17-002 Oznámení o konání společného jednání o návrhu
změny č.18 a úz. plánu - Hrádek n. N.
stran 1-2 Městský úřad
Hrádek n. N.
09.01.2017-
23.02.2017
17-001 Oznámení - Rozšíření stávající technologie
povrchových úprav kovů - AUREL CZ s.r.o.
stran 1 Krajský úřad
Libereckého kraje
04.01.2017-
20.01.2017
         

 Úřední desku najdete zde

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz