Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
17-100

Pozvánka na 148.  "Večer se starostou"

 

stran 1

Město Chrastava

24.05.2017-
12.06.2017
17-099

Prodej části pozemku

 

stran 1

Město Chrastava

24.05.2017-
13.06.2017
17-098

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Města Chrastavy

stran 1-34

Město Chrastava

23.05.2017-
26.06.2017
17-097

Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci

stran 1-4

Magistrát města

Liberec

23.05.2017-
08.06.2017
17-096

Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

18.05.2017-
05.06.2017
17-095

Dražební vyhláška

stran 1-4

Exekutorský úřad

Kladno

16.05.2017-
14.06.2017
17-094

Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

16.05.2017-
31.05.2017
17-093

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

stran 1-11

Krajský úřad LK

12.05.2017-
29.05.2017
17-092

Oznámení výsledků k zápisu k základnímu

vzdělávání (do 1. tříd pro škol. rok 2017/2018)

stran 1

Základní škola Chrastava

11.05.2017-
31.05.2017
17-091

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/20/2017

stran 1-3

Úřad pro zastupování

státu ve věcech

majetkových

05.05.2017-
08.06.2017
17-090

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

mikroregionu

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

05.05.2017-
31.07.2017
17-089

Zveřejnění informací o vodovodech a

kanalizacích pro veřejnou potřebu - ochrana

odběratele

stran 1-2

SVS Teplice

03.05.2017-
03.06.2017
17-088

Veřejná vyhláška - monitorovací kalendář

stran 1-5

Státní pozemkový úřad

03.05.2017-
19.05.2017
17-087

Nabídka pozemků k pronájmu

stran 1-3

Státní pozemkový úřad

03.05.2017-
18.07.2017
17-086

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na

rok 2017

stran 1

Finanční úřad pro

Liberecký kraj

28.04.2017-
29.05.2017
17-085

Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku

stran 1

Město Chrastava

28.04.2017-
31.05.2017
17-084

Návrh koncepce "Změna místního plánu územního

rozvoje města a obce Bogatynia - povrchového

dolu hnědého uhlí v oblasti vesnice Opolno -

Zdrój" - mezistátní posuzování vlivu koncepce

na ŽP

stran 1-2

Ministerstvo životního

prostředí

27.04.2017-
25.05.2017
17-083

Zveřejnění záměru přechodu práv a závazků

stran 1

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-082

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-081

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-080

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-078

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-077

Usnesení - dražební vyhláška

E. M. Guerrero

stran 1-2

Exekutorský úřad

Přerov

20.04.2017-
19.05.2017
17-075

Schválená 1. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

18.04.2017-
05.02.2018
17-072

Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti

a dorost pro území Chrastava

stran 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

13.04.2017-
01.06.2017
17-067

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 24. 5. 2017

stran 1

ČEZ a.s.

03.04.2017-
24.05.2017
17-066

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 19. 5. 2017

stran 1-2

ČEZ a.s.

03.04.2017-
19.05.2017
17-065

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 22. 5. 2017

stran 1-4

ČEZ a.s.

03.04.2017-
22.05.2017
17-060

AKCE - Informativní rozbor pitné vody

stran 1-2

Zdravotní ústav

Liberec

29.03.2017-
31.05.2017
17-059

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 18. 5. 2017

stran 1

ČEZ a.s.

29.03.2017-
18.05.2017
17-058

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 18. 5. 2017

stran 1-2

ČEZ a.s.

29.03.2017-
18.05.2017
17-057

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 18. 5. 2017

stran 1

ČEZ a.s.

28.03.2017-
18.05.2017
17-042

Schválený rozpočet 2017

stran 1-7

Město Chrastava

09.03.2017-
05.02.2018
17-034

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6 Město Chrastava 01.03.2017-
01.03.2021
17-029

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2017/Sl

stran 1-13 Město
Chrastava
21.02.2017-
21.02.2021
16-169 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/12/2016/Sl
stran 1-12 Město
Chrastava
20.07.2016-
20.07.2020
16-165 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/8/2016/Sl
stran 1-12 Město
Chrastava
15.07.2016-
15.07.2020
16-150 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/24/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-149 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/23/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-148 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/20/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-147 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/19/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-124 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace č. HFO/VP/4/2016/Sl
stran 1-7 HFO MěÚ
Chrastava
26.05.2016-
26.05.2020
16-111 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-110 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-109 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-8 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025
15-042 Smlouva o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu
Města Chrastava
strana 1-4 Město
Chrastava
18.2.2015-
31.3.2018

 

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...