Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy Rozpočet příspěvkových organizací  | Ochrana osobních údajů |

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
18-088

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitel/ka příspěvkové organizace

stran 1-2

Město Stráž pod

Ralskem

18.05.2018-
01.06.2018
18-087

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent správy a evidence majetku

stran 1

Město Chrastava

18.05.2018-
01.06.2018
18-086

Ceník č. 2/2018

stran 1-2

Město Chrastava

16.05.2018-
01.06.2018
18-085

Zveřejnění záměru č. 9/2018

stran 1

Město Chrastava

16.05.2018-
01.06.2018
18-084

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/12/2018/Sl

stran 1-12

Město Chrastava

16.05.2018-
16.05.2022
18-083

Zveřejnění záměru prodeje nákl. přívěsu

stran 1

Město Chrastava

16.05.2018-
04.06.2018
18-082

Zveřejnění záměru prodeje 8/2018

stran 1

Město Chrastava

15.05.2018-
01.06.2018
18-081

Zveřejnění záměru směny

stran 1

Město Chrastava

14.05.2018-
30.05.2018
18-080

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Města Chrastava

stran 1-53

Město Chrastava

09.05.2018-
18.06.2018
18-079

Oznámení - sanitární den Městského úřadu

Chrastava

stran 1

Město Chrastava

04.05.2018-
25.05.2018
18-078

Oznámení o stanovení počtu členů ZO pro

volební období 2018-2022

stran 1

Město Chrastava

04.05.2018-
04.06.2018
18-077

Usnesení

Dražební vyhláška

stran 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

30.04.2018-
20.06.2018
18-076

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent dotací

stran 1

Město Chrastava

27.04.2018-
28.05.2018
18-075

Veřejná vyhláška

stran 1

Městský úřad

Chrastava, HFO

27.04.2018-
28.05.2018
18-074

Zveřejnění informací o vodovodech a

kanalizacích pro veřejnou potřebu

stran 1-2

Severočeská

vodárenská společnost

27.04.2018-
27.05.2018
18-073

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy Monitorovací kalendář

stran 1-4

Krajská hygienická

stanice LK

27.04.2018-
14.05.2018
18-072

Veřejná vyhláška

stran 1-4

Finanční úřad

pro Liberecký kraj

27.04.2018-
28.05.2018
18-071

Zveřejnění záměru prodeje

příčného el. šokového zachlazovače a zmrazovače

stran 1

Město Chrastava

26.04.2018-
14.05.2018
18-070

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na

pozemní komunikaci

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

25.04.2018-
11.05.2018
18-069

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

stran 1-7

Krajský úřad

Libereckého kraje

24.04.2018-
10.05.2018
18-068

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/2/2018/Sl

stran 1-6

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-067

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/8/2018/Sl

stran 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-066

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2018/Sl

stran 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-065

Informativní rozbor vody

stran 1

Zdravotní ústav

18.04.2018-
18.05.2018
18-064

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

18.04.2018-
04.05.2018
18-063

Zveřejnění záměru prodeje osobního vozidla

stran 1-5

Město Chrastava

18.04.2018-
14.05.2018
18-062

Výběrové řízení

stran 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

16.04.2018-
01.06.2018
18-061

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k

veřejnému úst. jednání - AF-CITYPLAN

stran 1-5

Městský úřad

Hrádek nad Nisou

16.04.2018-
02.05.2018
18-060

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

stran 1-8

Město Chrastava

16.04.2018-
31.12.2018
18-059

Zveřejnění záměru prodeje č. 6/2018

stran 1

Město Chrastava

16.04.2018-
04.05.2018
18-058

Zveřejnění záměru prodeje č. 5/2018

stran 1

Město Chrastava

13.04.2018-
04.06.2018
18-057

Stavební povolení

Parkovací plochy a komunikace Střelecký Vrch

stran 1-14

Magistrát města

Liberec

10.04.2018-
26.04.2018
18-056

Oznámení o konání členské schůze

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

09.04.2018-
24.04.2018
18-055

Rozhodnutí

Sportoviště Andělohorská

stran 1-18

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

04.04.2018-
20.04.2018
18-054

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 19. 4. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

04.04.2018-
19.04.2018
18-053

Den otevřených dveří - 3. 5. 2018

Zápis MŠ Chrastava - 10. 5. 2018

stran 1

MŠ Chrastava

04.04.2018-
13.05.2018
18-052

Výběrové řízení

stran 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

04.04.2018-
21.05.2018
18-051

Zápis do 1. třídy

6. 4. 2018

stran 1

Základní škola

Chrastava

27.03.2018-
06.04.2018
18-050

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 6. 4. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

27.03.2018-
06.04.2018
18-049

Návrh opatření obecné povahy

Monitorovací kalendář

stran 1-3

Krajská hygienická

stanice

27.03.2018-
25.04.2018
18-048

Včasné vyřízení cestovních dokladů před

letní sezónou

stran 1-2

Krajský úřad

Libereckého kraje

26.03.2018-
26.04.2018
18-047

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Chrastava

stran 1

Město Chrastava

26.03.2018-
09.04.2018
18-046

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

stran 7

Město Chrastava

23.03.2018-
09.04.2018
18-045

Zveřejnění záměru směny č. 4/2018

stran 1

Město Chrastava

19.03.2018-
05.04.2018
18-044

Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby

č. 1/2018

stran 1-4

Město Chrastava

15.03.2018-
31.03.2018
18-043

Usnesení - dražební vyhláška

stran 1-3

Exekutorský úřad

Brno

15.03.2018-
19.04.2018
18-042

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 29. 3. 2018

stran 1 ČEZ, a.s. 15.03.2018-
29.03.2018
18-041

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 27. 3. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

15.03.2018-
27.03.2018
18-040

Vyhláška

stran 1

Exekutorský úřad

Liberec

07.03.2018-
23.03.2018
18-039

Oznámení

Rozšíření linky KTL (kataforézní lakovací linka)

stran 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

06.03.2018-
22.03.2018
18-038

Změna v agendě občanských průkazů

stran 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

06.03.2018-
06.04.2018
18-037

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Parkovací plochy a komunikace Střelecký Vrch

stran 1-5

Magistrát města

Liberec

05.03.2018-
21.03.2018
18-036

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 8. 3. 2018 

stran 1

ČEZ, a.s.

27.02.2018-
15.03.2018
18-035

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 15. 3. 2018 a 20. 3. 2018

stran 1

ČEZ, a.s.

27.02.2018-
15.03.2018
18-034

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 1. 3. 2018  11:00-15:00

stran 1

ČEZ, a.s.

27.02.2018-
15.03.2018
18-033

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 1. 3. 2018  7:00-11:00

stran 1

ČEZ, a.s.

27.02.2018-
15.03.2018
18-032

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí

stran 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

26.02.2018-
31.12.2023
18-031

Oznámení zahájení společného řízení

Sportoviště Andělohorská

stran 1-6

MěÚ Chrastava

OVÚS

21.02.2018-
09.03.2018
18-030

Usnesení - dražební vyhláška

stran 1-5

Exekutorský úřad

Praha

19.02.2018-
26.04.2018
18-029

Rozhodnutí o umístění stavby

LB-Chrastava-vým. k VN

stran 1-13

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

20.02.2018-
08.03.2018
18-028

Exekuční příkaz - M. Riedl

stran 1-3

Exekutorský úřad

Přerov

13.02.2018-
01.03.2018
18-027

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1 Město Chrastava 08.02.2018-
26.02.2018
18-026

Rozhodnutí

"LI 022 086 Chrastava, Textilanská

- rekonstrukce vodovodu"

stran 1-11

Magistrát města

Liberec

08.02.2018-
24.02.2018
18-025

Oznámení o členské schůzi

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

08.02.2018-
23.02.2018
18-024

Schválený rozpočet 2018

stran 1-8 Město Chrastava 06.02.2018-
31.12.2018
18-023 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 stran 1-3 Město Chrastava 06.02.2018-
21.02.2018
18-022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

stran 1-2 Město Chrastava 06.02.2018-
21.02.2018
18-021

Životní podmínky 2018

výběrové řízení v domácnostech

stran 1

Český statistický

úřad

02.02.2018-
18.02.2018
18-020

Výroční zpráva za rok 2017

stran 1 Město Chrastava 02.02.2018-
17.02.2018
18-019

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

stran 1-3

Městský úřad

Frýdlant

25.01.2018-
10.02.2018
18-018

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Chrastava

stran 1

Město Chrastava

23.01.2018-
05.02.2018
18-017

NÁVRH ROZPOČTU 2018

stran 1-7

Město Chrastava

19.01.2018-
05.02.2018
18-016

6. ZMĚNA ROZPOČTU 2017

stran 1-6

Město Chrastava

19.01.2018-
05.02.2018
18-015

Dražební vyhláška - pozemky Horní Chrastava

stran 1

DRAŽBY CZ

18.01.2018-
19.02.2018
18-014

Dražební vyhláška - pozemky Horní Vítkov

stran 1

DRAŽBY CZ

18.01.2018-
19.02.2018
18-013

Zveřejnění záměru prodat

Konvektomat Elektrolux Zanussi

stran 1

Město Chrastava

17.01.2018-
05.02.2018
18-012

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

mikroregionu

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

16.01.2018-
31.12.2018
18-011

Usnesení

Dražební vyhláška - 203 Ex 07963/17-21

stran 1-2

Exekutorský úřad

Přerov

16.01.2018-
16.02.2018
18-010

Informace pro voliče o době a místě

konání II. kola volby prezidenta

stran 1-2

Město Chrastava

15.01.2018-
31.01.2018
18-009

Veřejná vyhláška

stanovení místní úpravy provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

10.01.2018-
26.01.2018
18-008

Veřejná vyhláška

stanovení místní úpravy provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

10.01.2018-
26.01.2018
18-007

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

stran 1-9

Magistrát města

Liberec

10.01.2018-
26.01.2018
18-006

Rozšíření úředních hodin pro podání

daňového přiznání k dani z nemovitých

věcí pro 2018

stran 1

Finanční úřad

Liberec

10.01.2018-
31.01.2018
18-005

Rozhodnutí

Oprava zřejmých nesprávností

stran 1-8

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

10.01.2018-
26.01.2018
18-004

Oznámení zahájení úz. řízení

LB-Chrastava-vým. kVN mezi LB_3002

a LB_0721

stran 1-3

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

08.01.2018-
24.01.2018
18-003

Telefonní spojení do volebních místností

stran 1

Město Chrastava

05.01.2018-
21.01.2018
18-002

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-3

Město Chrastava

05.01.2018-
29.06.2018
18-001

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-3

Město Chrastava

05.01.2018-
29.06.2018
17-239

Veřejná vyhláška

stran 1-2

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

28.12.2017-
12.02.2018
17-238

Zveřejnění záměru směny

stran 1 Město Chrastava 28.12.2017-
17.01.2018
17-237

Oznámení o konání opakované dražby

stran 1-3 Dražbyprost s.r.o. 21.12.2017-
31.01.2018
17-236

Střednědobý výhled PO 2019-2022

stran 1-5 Město Chrastava 19.12.2017-
31.12.2018
17-235

Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2018

stran 1-5 Město Chrastava 19.12.2017-
31.12.2018
17-234

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné

úpravy provozu pro 2018

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

18.12.2017-
02.01.2018
17-233

Usnesení

Dražba nemovitých věcí - B. Cvoreň

stran 1

Exekutorský úřad

Praha

18.12.2017-
02.01.2018
17-232

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

čís. ULB/058/2017

stran 1-4

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

14.12.2017-
17.01.2018
17-231

Přehled telefonního spojení do volebních

místností

stran 1 Město Chrastava 14.12.2017-
29.12.2017
17-230

Oznámení o jednání okreskových volebních

komisí

stran 1 Město Chrastava 14.12.2017-
20.12.2017
17-229

Zveřejnění záměru pronájmu

stran 1 Město Chrastava 14.12.2017-
10.01.2018
17-228

Schválená 5. změna rozpočtu 2017

stran 1-7 Město Chrastava 12.12.2017-
05.02.2018
17-227

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

2019-2020

stran 1-2

Město Chrastava

12.12.2017-
10.12.2018
17-226

Schválené rozpočtové provizorium 2018

a schválená pravidla rozp. provizoria

stran 1-11

Město Chrastava

12.12.2017-
10.12.2018
17-225

Grant z rozpočtu města Chrastava pro rok 2018

stran 1-11

Město Chrastava

12.12.2017-
15.01.2018
17-224

Oznámení o zahájení řízení

"LI 022 086 Chrastava, Textilanská

- rekonstrukce vodovodu"

stran 1-5

Magistrát města

Liberec

06.12.2017-
22.12.2017
17-223

Usnesení o dražebním jednání - V. Zsiga

stran 1

Exekutorský úřad

Praha

04.12.2017-
20.12.2017
17-222

Zveřejnění záměru pronajmout

stran 1

Město Chrastava

04.12.2017-
17.01.2018
17-221

Zveřejnění záměru pronajmout

stran 1

Město Chrastava

04.12.2017-
17.01.2018
17-220

Ceník č. 1/2017

stran 1-2

Město Chrastava

29.11.2017-
15.12.2017
17-219

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Chrastava

stran 1

Město Chrastava

29.11.2017-
11.12.2017
17-218

Oznámení o členské schůzi

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-

Chrastavsko

28.11.2017-
12.12.2017
17-217

Pravidla rozpočtového provizoria

stran 1-2

Město Chrastava

24.11.2017-
11.12.2017
17-216

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

stran 1

Město Chrastava

24.11.2017-
11.12.2017
17-215

5. ZMĚNA ROZPOČTU 2017

stran 1-6

Město Chrastava

24.11.2017-
11.12.2017
17-214

Rozpočtové provizorium 2018

stran 1-7

Město Chrastava

24.11.2017-
11.12.2017
17-213

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny

stran 1

ČEZ, a.s.

24.11.2017-
14.12.2017
17-212

Uveřejnění návrhu rozpočtu mikroregionu

a rok 2018

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-

Chrastavsko

24.11.2017-
12.12.2017
17-211

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

stran 1

Město Chrastava

23.11.2017-
09.12.2017
17-210

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

stran 1-3

Město Stráž

pod Ralskem

22.11.2017-
08.12.2017
17-209

Veřejná vyhláška - Návrh úpravy

silničního provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

22.11.2017-
08.12.2017
17-208

Veřejná vyhláška - Návrh úpravy

silničního provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

22.11.2017-
08.12.2017
17-207 Usnesení - Dražební vyhláška stran 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

22.11.2017-
17.01.2018
17-206

Usnesení - Dražební vyhláška

stran 1-5

Exekutorský úřad

Přerov

22.11.2017-
17.01.2018
17-205

Informace o plánovaném přerušení

dodávky elektřiny - 7. 12. 2017

stran 1 ČEZ, a.s. 16.11.2017-
07.12.2017
17-204

Dražební vyhláška

stran 1-3 Dražbyprost s.r.o. 16.11.2017-
20.12.2017
17-203

Dražební vyhláška

stran 1-3 Dražbyprost s.r.o. 16.11.2017-
20.12.2017
17-202

Návrh střednědobého výhledu

rozpočtu příspěvkových organizací

stran 1-4 Město Chrastava 14.11.2017-
18.12.2017
17-201

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací

stran 1-4 Město Chrastava 14.11.2017-
18.12.2017
17-200

Usnesení o odročení dražebního jednání

St. Šteklová

stran 1-2

Exekutorský úřad

Jeseník

10.11.2017-
25.11.2017
17-199

Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

stran 1-16

Ministerstvo

zemědělství

08.11.2017-
24.11.2017
17-198

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 4.12.2017

stran 1

ČEZ a.s.

08.11.2017-
04.12.2017
17-197

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

stran 1-3

Město Chrastava

06.11.2017-
06.11.2021
17-194

Usnesení o nařízení dražebního jednání

- elektronická dražba - B. Cvoreň

stran 1-4

Exekutorský úřad

Praha

02.11.2017-
18.12.2017
17-192

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

stran 1-3

Město Chrastava

30.10.2017-
30.10.2021
17-190

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

30.10.2017-
04.12.2017
17-186

Dražební vyhláška - Věra Mihálová

stran 1-4

Exekutorský úřad

Praha

25.10.2017-
12.12.2017
17-183

Schválená 4. změna rozpočtu 2017

stran 1-8

Město Chrastava

19.10.2017-
05.02.2018
17-178

Dražební vyhláška - Viktor Zsiga

stran 1-3

Exekutorský úřad

Praha

09.10.2017-
13.12.2017
17-158

Schválená 3. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

07.09.2017-
05.02.2018
17-132

Schválený závěrečný účet za rok 2016

stran 1-91 Město Chrastava 13.07.2017-
25.06.2018
17-126

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-2

Město Chrastava

04.07.2017-
04.07.2018
17-125

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-7

Město Chrastava

03.07.2017-
03.07.2021
17-123

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě

o poskytnutí dotace

stran 1-24

Město Chrastava

29.06.2017-
29.06.2021
17-122

Schválená 2. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

28.06.2017-
05.02.2018
17-121

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-3

Město Chrastava

28.06.2017-
29.12.2017
17-120

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-3

Město Chrastava

28.06.2017-
29.12.2017
17-083

Zveřejnění záměru přechodu práv a závazků

stran 1

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-082

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-081

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-080

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-078

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-075

Schválená 1. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

18.04.2017-
05.02.2018
17-042

Schválený rozpočet 2017

stran 1-7

Město Chrastava

09.03.2017-
05.02.2018
17-034

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6 Město Chrastava 01.03.2017-
01.03.2021
17-029

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2017/Sl

stran 1-13 Město
Chrastava
21.02.2017-
21.02.2021
16-169 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/12/2016/Sl
stran 1-12 Město
Chrastava
20.07.2016-
20.07.2020
16-165 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/8/2016/Sl
stran 1-12 Město
Chrastava
15.07.2016-
15.07.2020
16-150 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/24/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-149 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/23/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-148 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/20/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-147 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/19/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-124 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace č. HFO/VP/4/2016/Sl
stran 1-7 HFO MěÚ
Chrastava
26.05.2016-
26.05.2020
16-111 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-110 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-109 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-8 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025
15-042 Smlouva o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu
Města Chrastava
strana 1-4 Město
Chrastava
18.2.2015-
31.3.2018

 

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...