Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
17-116

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

stran 1

Město Chrastava

23.06.2017-
12.07.2017
17-115

Zveřejnění záměru pronájmu

stran 1

Město Chrastava

22.06.2017-
24.07.2017
17-114

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

20.06.2017-
02.08.2017
17-113

Osvědčení o úspoře emisí

stran 1

EKO-KOM

16.06.2017-
02.07.2017
17-112

Dražební vyhláška o provedení el. dražby

H. Bednářová

stran 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

13.06.2017-
02.08.2017
17-111

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva

města Chrastava

stran 1 Město Chrastava 12.06.2017-
26.06.2017
17-110

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 18. 7. 2017

stran 1 ČEZ a.s. 12.06.2017-
18.07.2017
17-109

Oznámení o Členské schůzi

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

12.06.2017-
20.06.2017
17-108

Oznámení o vyložení návrhu změn map

bonitovaných půdně ekologických jednotek

stran 1-5

Státní pozemkový

úřad

12.06.2017-
12.07.2017
17-107

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

stran 1-89 Město Chrastava 09.06.2017-
26.06.2017
17-106

2. ZMĚNA ROZPOČTU

stran 1-6

Město Chrastava

09.06.2017-
26.06.2017
17-105

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k

úst. jednání - rozšíření těžby ložiska Turów

stran 1-4

Městský úřad

Chrastava

07.06.2017-
23.06.2017
17-104

Doplnění ceníku č. 2/2016

stran 1

Město

Chrastava

31.05.2017-
16.06.2017
17-103

Vyhlášení výběrového řízení

FAKTURANTKA

stran 1

Město

Chrastava

30.05.2017-
30.06.2017
17-102

Usnesení zastavení řízení

Cyklostezka Svaté Zdislavy Jablonné v Podj.

stran 1-4

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

25.05.2017-
12.06.2017
17-101

Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci ev. č. II/592

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

25.05.2017-
12.06.2017
17-100

Pozvánka na 148.  "Večer se starostou"

 

stran 1

Město Chrastava

24.05.2017-
12.06.2017
17-099

Prodej části pozemku

 

stran 1

Město Chrastava

24.05.2017-
13.06.2017
17-098

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Města Chrastavy

stran 1-34

Město Chrastava

23.05.2017-
26.06.2017
17-097

Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci

stran 1-4

Magistrát města

Liberec

23.05.2017-
08.06.2017
17-096

Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci

stran 1-3

Magistrát města

Liberec

18.05.2017-
05.06.2017
17-095

Dražební vyhláška

stran 1-4

Exekutorský úřad

Kladno

16.05.2017-
14.06.2017
17-091

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/20/2017

stran 1-3

Úřad pro zastupování

státu ve věcech

majetkových

05.05.2017-
08.06.2017
17-090

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

mikroregionu

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

05.05.2017-
31.07.2017
17-089

Zveřejnění informací o vodovodech a

kanalizacích pro veřejnou potřebu - ochrana

odběratele

stran 1-2

SVS Teplice

03.05.2017-
03.06.2017
17-087

Nabídka pozemků k pronájmu

stran 1-3

Státní pozemkový úřad

03.05.2017-
18.07.2017
17-083

Zveřejnění záměru přechodu práv a závazků

stran 1

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-082

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-081

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-080

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-078

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-075

Schválená 1. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

18.04.2017-
05.02.2018
17-042

Schválený rozpočet 2017

stran 1-7

Město Chrastava

09.03.2017-
05.02.2018
17-034

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6 Město Chrastava 01.03.2017-
01.03.2021
17-029

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2017/Sl

stran 1-13 Město
Chrastava
21.02.2017-
21.02.2021
16-169 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/12/2016/Sl
stran 1-12 Město
Chrastava
20.07.2016-
20.07.2020
16-165 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/8/2016/Sl
stran 1-12 Město
Chrastava
15.07.2016-
15.07.2020
16-150 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/24/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-149 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/23/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-148 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/20/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-147 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/19/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-124 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace č. HFO/VP/4/2016/Sl
stran 1-7 HFO MěÚ
Chrastava
26.05.2016-
26.05.2020
16-111 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-110 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-109 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-8 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025
15-042 Smlouva o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu
Města Chrastava
strana 1-4 Město
Chrastava
18.2.2015-
31.3.2018

 

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...