Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy Rozpočet příspěvkových organizací  | Ochrana osobních údajů |

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
20-254

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva

města Chrastava 14.12.2020

strana 1 Město Chrastava 01.12.2020-14.12.2020
20-253

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu - příspěvkové organizace

strana 1-4 Město Chrastava 30.11.2020-21.12.2020
20-252

Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2021

strana 1-4 Město Chrastava 30.11.2020-21.12.2020
20-251

Oznámení o členské schůzi Mikroregionu

Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

30.11.2020-15.12.2020
20-250

Rozpočet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2021

a rozpočtový výhled na rok 2022 a 2023

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

27.11.2020-15.12.2020
20-249

Rozhodnutí o umístění stavby

Optická síť Oldřichov v Hájích - páteřní trasa

strana 1-20

Městský úřad Chrastava

OVÚS

27.11.2020-13.12.2020
20-248

Veřejná vyhláška

Stanovení místní úpravy provozu

strana 1-2 Magistrát města Liberec 27.11.2020-13.12.2020
20-247

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

"Oprava místní komunikace Na Hůrce v Chrastavě"

strana 1-3 Magistrát města Liberec 27.11.2020-13.12.2020
20-246

Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva

města Chrastava

strana 1 Město Chrastava 25.11.2020-02.12.2020
20-245

Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství

Města Chrastava za rok 2019

strana 1-44 Město Chrastava 25.11.2020-11.12.2020
20-244

Návštěvní řád

Místa pro další vyžití movitých věcí (RE - USE CENTRA)

strana 1-3 Město Chrastava 25.11.2020-11.12.2020
20-243

Provozní řád

Místa pro další vyžití movitých věcí (RE - USE CENTRA)

strana 1-4 Město Chrastava 25.11.2020-11.12.2020
20-242

Oznámení o zahájení řízení

"LI 022 110 Chrastava, Bílokostelecká - rekonstrukce

vodovodu III. etapa

strana 1-4 Magistrát města Liberec 25.11.2020-11.12.2020
20-241

Rozpočty přísp. organizací na rok 2020

1. změna rozpočtu - rozpočtové opatření

strana 1-5 Město Chrastava 25.11.2020-31.12.2020
20-240

Pravidla rozpočtového provizoria 2021

strana 1-2 Město Chrastava 23.11.2020-14.12.2020
20-239

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023

strana 1 Město Chrastava 23.11.2020-14.12.2020
20-238

5. ZMĚNA ROZPOČTU 2020

strana 1-7 Město Chrastava 23.11.2020-14.12.2020
20-237

Rozpočtové provizorium 2021

strana 1-7 Město Chrastava 23.11.2020-14.12.2020
20-236

Leták Státní veterinární správy

strana 1 Magistrát města Liberec 23.11.2020-09.12.2020
20-235

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

03.12.2020

strana 1-2 ČEZ, a.s. 19.11.2020-03.12.2020
20-234

Zveřejnění záměru č. 36/2020

strana 1-3 Město Chrastava 11.11.2020-28.06.2021
20-233

Zveřejnění záměru č. 35/2020

strana 1-3 Město Chrastava 11.11.2020-28.06.2021
20-232

Zveřejnění záměru č. 34/2020

strana 1-3 Město Chrastava 11.11.2020-28.06.2021
20-231

Rozhodnutí

"LI 022 100 Chrastava, Horní Víkov - vodovod"

strana 1-9 Magistrát města Liberec 05.11.2020-21.11.2020
20-230

Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2020

1. změna rozpočtu

strana 1-4 Město Chrastava 04.11.2020-23.11.2020
20-229

Rozhodnutí

Chodník a parkovací stání v Bílokostelecké ulici - 2. etapa

strana 1-6 Magistrát města Liberec 02.11.2020-18.11.2020
20-228

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

19.11.2020

strana 1-2 ČEZ, a.s. 02.11.2020-19.11.2020
20-227

Zveřejnění č. 38/2020

strana 1

Město Chrastava

30.10.2020-18.11.2020
20-226

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci rekonstrukce

vodovodního řadu - 29. 10. 2020 

strana 1

SČVK, a. s.

23.10.2020-29.10.2020
20-225 Grant-pravidla pro rok 2021 strana 1-4

Město Chrastava

20.10.2020-04.11.2020
20-224 4. změna rozpočtu 2020 strana 1-9

Město Chrastava

19.10.2020-31.12.2020
20-223

"Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów"

rozhodnutí o prodloužení koncese do roku 2026

strana 1-14

Ministerstvo životní prostředí

19.10.2020-03.11.2020
20-222

Návštěvní řád expozice bývalého náhonu "Sepp"

strana 1-5

Město Chrastava

19.10.2020-03.11.2020
20-221

Nařízení města Chrastava č. 2/2020 ze dne 12.10.2020

strana 1-7

Město Chrastava

19.10.2020-03.11.2020
20-220

Plán zimní údržby místních komunikací 2020-2021

strana 1-12

Město Chrastava

19.10.2020-03.11.2020
20-219

Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost

strana 1-2

Krajský úřad Libereckého kraje

12.10.2020-27.11.2020
20-218a

Veřejnoprávní smlouva

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního

systému územní identifikace, adres a nemovitost

Kryštofovo údolí

strana 1-2

Město Chrastava

09.10.2020-26.11.2020
20-218

Veřejná dražební vyhláška

strana 1-6

Exekutorský úřad Liberec

09.10.2020-26.11.2020
20-217

Opatření obecné povahy - přechodná úprava:

LB-Chrastava-ppč. 218/3v NNsvod+kNN

strana 1-3

Magistrát města Liberec

09.10.2020-24.10.2020
20-216

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chrastava

19. 10. 2020

strana 1

Město Chrastava

06.10.2020-19.10.2020
20-215

Dražební vyhláška

strana 1-11

Finanční úřad pro Liberecký

kraj

05.10.2020-05.11.2020
20-214

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Sociální pracovník

strana 1

Město Chrastava

05.10.2020-31.10.2020
20-213

4. ZMĚNA ROZPOČTU 2020

strana 1-7

Město Chrastava

02.10.2020-19.10.2020
20-212

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

strana 1-2

Magistrát města Liberec

02.10.2020-18.10.2020
20-211

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/1/2020/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.10.2020-01.10.2024
20-210

Zveřejnění záměru č. 37/2020

strana 1

Město Chrastava

01.10.2020-16.12.2020
20-209

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/1/2020/FF/Sl

strana 1-10

Město Chrastava

30.09.2020-30.09.2024
20-208

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

20.10.2020

strana 1

ČEZ, a.s.

30.09.2020-20.10.2020
20-207

Oznámení o zahájení řízení "LI 022 100 Chrastava,

Horní Vítkov - vodovod"

strana 1-7

Magistrát města Liberec

30.09.2020-16.10.2020
20-206

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

strana 1-14

Krajský úřad Libereckého

kraje

25.09.2020-11.10.2020
20-205

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

14.10.2020

strana 1 ČEZ, a.s. 24.09.2020-14.10.2020
20-204

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

13.10.2020

strana 1 ČEZ, a.s. 24.09.2020-13.10.2020
20-203

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k veřejnému úst.

jednání - Optická síť Oldřichov v H.

strana 1-7

Městský úřad Chrastava

OVÚS

23.09.2020-09.10.2020
20-202

Výběrové řízení - fyzioterapeut

strana 1

Krajský úřad Libereckého

kraje

23.09.2020-20.11.2020
20-201

Výběrové řízení - klinický logoped

strana 1

Krajský úřad Libereckého

kraje

23.09.2020-20.11.2020
20-200

Oznámení zahájení společného řízení

Chodník a parkovací stání v Bílokostelecké ulici - 2. etapa

strana 1-4

Magistrát města Liberec

23.09.2020-09.10.2020
20-199

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace

HFO/VP/30/2020/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

22.09.2020-22.09.2024
20-198

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci rekonstrukce

vodovodního řadu - 24. 9. 2020

strana 1-4

SČVK, a.s.

21.09.2020-24.09.2020
20-197

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

strana 1

ČEZ a.s.

18.09.2020-15.11.2020
20-196

Opatření obecné povahy

strana 1-4

Magistrát města Liberec

17.09.2020-03.10.2020
20-195

Přehled o telefonickém spojení VK

strana 1

Město Chrastava

16.09.2020-28.09.2020
20-194

Oznámení o členské schůzi Mikroregionu

Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

14.09.2020-22.09.2020
20-193

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva

kraje a do Senátu PČR

strana 1-2 Město Chrastava 14.09.2020-03.10.2020
20-192

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

30.09.2020

strana 1 ČEZ, a.s. 10.09.2020-30.09.2020
20-191

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

29.09.2020

strana 1 ČEZ, a.s. 10.09.2020-29.09.2020
20-190

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/6/2020/FV/Sl

strana 1-8 Město Chrastava 10.09.2020-07.09.2024
20-189

SBĚROVÝ DEN

sobota 3. 10. 2020 a neděle 4. 10. 2020

strana 1-2 Město Chrastava 07.09.2020-04.10.2020
20-188

Zveřejnění záměru č. 33/2020

strana 1-2 Město Chrastava 07.09.2020-07.09.2021
20-187

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/2/2020/FF/Sl

strana 1-10 Město Chrastava 07.09.2020-07.09.2024
20-186

3. ZMĚNA ROZPOČTU 2020

strana 1-9 Město Chrastava 07.09.2020-31.12.2020
20-185

Výzva k účasti na školení k zásadám hlasování

21. 9. 2020 od 15:00 hodin

strana 1 Město Chrastava 03.09.2020-21.09.2020
20-184

Jednání okrskových volebních komisí

9. 9. 2020 od 16:00 hodin

strana 1

Město Chrastava

03.09.2020-19.09.2020
20-183

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

120 EX 2922/14-231

strana 1-3

Exekutorský úřad

Klatovy

03.09.2020-18.11.2020
20-182

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Sociální pracovník

strana 1

Město Chrastava

02.09.2020-30.09.2020
20-181

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

22. 9. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

02.09.2020-22.09.2020
20-180

Informace o Integrovaném šetření v zemědělství

"IŠZ 2020"

strana 1-2

Český statistický úřad

01.09.2020-26.10.2020
20-179

Zveřejnění záměru č. 32/2020

strana 1

Město Chrastava

28.08.2020-14.09.2020
20-178

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA

ZDRAVOTNICTVÍ

strana 1-3

Ministerstvo zdravotnictví

28.08.2020
20-177

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci

rekonstrukce vodovodního řadu 31.8.2020

strana 1-5

SČVK, a.s.

25.08.2020-31.08.2020
20-176

Aktualizace dat NIV k 1.8. 2020 - Chrastava

stran 1-3

Úřad pro zastupování státu ve

věcech majetkových

Odloučené pracoviště Liberec

24.08.2020-31.12.2020
20-175

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chrastava

strana 1

Město Chrastava

18.08.2020-31.08.2020
20-174

Oznámení

"Rozšíření stávající technologie povrchových úprav

kovů pro automobilový průmysl a instalace nové technologie

odmašťování hliníku a jeho slitin" - AUREL CZ s.r.o.

strana 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

17.08.2020-02.09.2020
20-173

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje

a do Senátu Parlamentu ČR

strana 1-2

Město Chrastava

17.08.2020-03.10.2020
20-172

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do Senátu Parlamentu ČR

strana 1

Město Chrastava

17.08.2020-02.09.2020
20-171

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby do zastupitelstev krajů

strana 1

Město Chrastava

17.08.2020-02.09.2020
20-170

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

2. 9. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

17.08.2020-02.09.2020
20-169

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k ústnímu jednání

Optická síť Oldřichov v Hájích - páteřní trasa

strana 1-7

Městský úřad Chrastava

OVÚS

14.08.2020-30.08.2020
20-168

Výběrové řízení

praktické lékařství pro děti a dorost pro území Chrastava

strana 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

12.08.2020-25.09.2020
20-167

3. ZMĚNA ROZPOČTU

strana 1-7 Město Chrastava 07.08.2020-31.08.2020
20-166

Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci

ZABAGED v roce 2020

strana 1-3 Statutární město Liberec 07.08.2020-31.08.2020
20-165

Oznámení

"Rozšíření stávající technologie povrchových úprav

kovů pro automobilový průmysl a instalace nové technologie

odmašťování hliníku a jeho slitin" - AUREL CZ s.r.o.

strana 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

04.08.2020-20.08.2020
20-164

Zveřejnění záměru č. 31/2020

strana 1 Město Chrastava 03.08.2020-21.09.2020
20-163

Rozhodnutí o umístění stavby

LB-Chrastava, Lipová, Na Hůrce-obn.NN

strana 1-16

Městský úřad Chrastava

OVÚS

03.08.2020-19.08.2020
20-162

Zveřejnění záměru č. 30/2020

strana 1

Město Chrastava

03.08.2020-24.08.2020
20-161

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

21. 8. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

03.08.2020-21.08.2020
20-160

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-3

Ministerstvo zemědělství

28.07.2020-31.12.2022
20-159

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2020

strana 1-2

Městský úřad Chrastava

OVÚS

27.07.2020-11.08.2020
20-158

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

č. HFO/VP/12/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

27.07.2020-27.07.2024
20-157

Veřejná vyhláška

Oznámení o projednání zprávy o uplatňování územního

plánu Chrastava

strana 1-2

Městský úřad Chrastava

OVÚS

24.07.2020-25.08.2020
20-156

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

strana 1-3

Magistrát města Liberec

24.07.2020-09.08.2020
20-155

Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje

č. 1/2020

strana 1-2

Magistrát města Liberec

23.07.2020-08.08.2020
20-154

Výzva k podání připomínek k návrhu opatření obecné

povahy

strana 1-9

Magistrát města Liberec

22.07.2020-07.08.2020
20-153

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci

rekonstrukce vodovodního řadu

strana 1-3

SČVK, a.s.

22.07.2020-28.07.2020
20-152

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/22/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

20.07.2020-20.07.2024
20-151

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

strana 1-3

Magistrát města Liberec

14.07.2020-30.07.2020
20-150

Rozhodnutí stavební povolení

Bezpečnostní opatření v ulici Vítkovská, komunikace

chodník vedený podél silnice III/27251

strana 1-8

Magistrát města Liberec

13.07.2020-29.07.2020
20-149

Zveřejnění záměru č. 29/2020

strana 1-2

Město Chrastava

10.07.2020-30.07.2020
20-148

Veřejná vyhláška

Stanovení místní úpravy provozu

VDZ-Střelecký vrch (II. etapa)

strana 1-2

Magistrát města Liberec

07.07.2020-23.07.2020
20-147

Oznámení o členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Město Chrastava

07.07.2020-14.07.2020
20-146

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/18/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

01.07.2020-01.07.2024
20-145

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

01.07.2020-01.07.2024
20-144

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/21/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

01.07.2020-01.07.2024
20-143

Zveřejnění záměru č. 28/2020

strana 1-2

Město Chrastava

29.06.2020-31.08.2020
20-142

Zveřejnění záměru č. 27/2020

strana 1

Město Chrastava

29.06.2020-30.09.2020
20-141

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

strana 1-2

Město Chrastava

25.06.2020-11.07.2020
20-140

Závěrečný účet 2019

strana 1-116

Město Chrastava

25.06.2020-31.07.2021
20-139

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2020

strana 1-9

Město Chrastava

24.06.2020-31.12.2020
20-138

Oznámení zahájení úz. řízení

LB-Chrastava, Lipová, Na Hůrce

strana 1-6

Městský úřad Chrastava,

OVÚS

24.06.2020-10.07.2020
20-137

Seznamy žáků 1. tříd - školní rok 2020/2021

strana 1

Základní škola Chrastava

22.06.2020-08.07.2020
20-136

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

9. 7. 2020

strana 1

ČEZ, a.s.

22.06.2020-09.07.2020
20-135

Stanovisko České republiky k žádosti o změnu povolení

strana 1-12

Ministerstvo životního prostředí

22.06.2020-08.07.2020
20-134

Veřejná vyhláška

Oznámení

strana 1-3

Krajský úřad

Libereckého kraje

17.06.2020-30.07.2020
20-133

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-20

Krajský úřad

Libereckého kraje

16.06.2020-02.07.2020
20-132

Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území

Dolní Vítkov

strana 1-2

Státní pozemkový úřad

15.06.2020-10.11.2020
20-131

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu

činnosti -

Aktualizace BPEJ v k.ú. Dolní Vítkov

strana 1

Státní pozemkový úřad

15.06.2020-10.11.2020
20-130

Rozhodnutí o umístění stavby

LB-Chrastava-JANKA 2 - obnova NN, VN

strana 1-15

Městský úřad Chrastava

OVÚS

15.06.2020-01.07.2020
20-129

Zveřejnění záměru č. 25/2020

strana 1

Město Chrastava

10.06.2020-26.06.2020
20-128

Zveřejnění záměru č. 26/2020

strana 1

Město Chrastava

10.06.2020-01.07.2020
20-127

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

10.06.2020-30.06.2021
20-126

Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu

ul. Bílokostelecká

strana 1-3

SČVK

10.06.2020-30.11.2020
20-125

Pozvánka na Zastupitelstvo města Chrastava

strana 1

Město Chrastava

10.06.2020-22.06.2020
20-124

Dražební vyhláška - David Goldir

strana 1-7

Exekutorský úřad Cheb

08.06.2020-08.07.2020
20-123

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní

komunikaci - LB-Horní Vítkov ppč. 812/1

strana 1-2

Magistrát města Liberec

08.06.2020-24.06.2020
20-122

Zveřejnění záměru č. 23/2020

strana 1

Město Chrastava

05.06.2020-22.06.2020
20-121

Zveřejnění záměru č. 24/2020

strana 1

Město Chrastava

05.06.2020-22.06.2020
20-120

Osvědčení o úspoře emisí

strana 1-2

Město Chrastava

05.06.2020-22.06.2020
20-119

Závěrečný účet 2019

strana 1-113

Město Chrastava

05.06.2020-22.06.2020
20-118

Organizace konzultací od 8. června 2020

II. stupeň ZŠ

strana 1-2

Základní škola Chrastava

04.06.2020-19.06.2020
20-117

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu - nám. 1. máje

strana 1-4

Magistrát města

Liberec

03.06.2020-19.06.2020
20-116

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

23. 6. 2020

strana 1

ČEZ, a.s.

03.06.2020-23.06.2020
20-115

Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti

a dorost

strana 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

03.06.2020-24.07.2020
20-114

2. ZMĚNA ROZPOČTU

strana 1-7

Město Chrastava

02.06.2020-22.06.2020
20-113

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

aktualizace BPEJ v k.ú. Dolní Chrastava

strana 1

Státní pozemkový úřad

25.05.2020-30.11.2020
20-112

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové

dotace HFO/VP/3/2020/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

25.05.2020-25.05.2024
20-111

Zveřejnění záměru č. 16/2020

strana 1

Město Chrastava

25.05.2020-10.06.2020
20-110

Organizace vzdělávacích aktivit 1.-5. ročníků

od 25. 5. 2020

strana 1-2

Základní škola Chrastava

22.05.2020-07.06.2020
20-109

Zveřejnění záměru č. 20/2020

strana 1

Město Chrastava

22.05.2020-09.06.2020
20-106

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Města Chrastava za rok 2019

strana 1-52

Město Chrastava

22.05.2020-22.06.2020
20-105

Zveřejnění záměru č. 21/2020

strana 1

Město Chrastava

19.05.2020-04.06.2020
20-104

Usnesení

Dražební vyhláška

strana 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

18.05.2020-15.07.2020
20-103

Zveřejnění záměru č. 22/2020

strana 1

Město Chrastava

18.05.2020-04.06.2020
20-102

Zahájení aktualizace BPEJ

v katastrálním území Dolní Chrastava

strana 1-2

Státní pozemkový úřad

18.05.2020-03.06.2020
20-098

Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny pro

vodné a stočné za rok 2019

strana 1-2

SVS a.s.

07.05.2020-07.06.2020
20-094

Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu

LB Chrastava Tovární

strana 1-4

SČVK, a.s.

04.05.2020-30.11.2020
20-085

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2020

strana 1-9

Město Chrastava

23.04.2020-31.12.2020
20-080

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-8

Ministerstvo zemědělství

06.04.2020-31.12.2022
20-076

Veřejná dražební vyhláška

131 ED 3/19

strana 1-6

Exekutorský úřad

Liberec

03.04.2020-18.06.2020
20-061

Zveřejnění záměru č. 14/2020

strana 1

Město Chrastava

18.03.2020-04.06.2020
20-049

Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu Chrastava

Střelecký vrch - odstávky vody

strana 1-2

SČVK, a.s.

27.02.2020-30.09.2020
20-048

Aktualizovaná data

Nedostatečně identifikovaný vlastník - k 1. 2. 2020

strana 1

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových

27.02.2020-31.12.2023
20-032

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Chrastava HFO/VP/2/2020/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

18.02.2020-18.02.2024
20-031

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Chrastava HFO/VP/3/2020/FV/Sl

strana 1-10

Město Chrastava

13.02.2020-13.02.2024
20-030

6. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-8

Město Chrastava

13.02.2020-31.12.2020
20-029

Schválený rozpočet 2020

strana 1-8

Město Chrastava

13.02.2020-31.12.2020
20-018

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/28/2019/Sl

strana 1-7

Město Chrastava

31.01.2020-31.01.2024
20-003

Zveřejnění záměru č. 02/2020

strana 1-3

Město Chrastava

09.01.2020-26.06.2020
20-002

Zveřejnění záměru č. 01/2020

strana 1-3

Město Chrastava

09.01.2020-26.06.2020
19-255

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

mikroregionu

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

20.12.2019-31.03.2021
19-253

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Školní jídelna

Chrastava

19.12.2019-31.12.2020
19-252

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Základní škola

Chrastava

19.12.2019-31.12.2020
19-251

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Mateřská škola

Chrastava

19.12.2019-31.12.2020
19-250

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Základní a mateřská škola

Chrastava, Vítkov

19.12.2019-31.12.2020
19-241

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2020

strana 1-7

Město Chrastava

12.12.2019-31.12.2020
19-240

Pravidla rozpočtového provizoria

strana 1-3

Město Chrastava

12.12.2019-31.12.2020
19-239

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022

strana 1-2

Město Chrastava

12.12.2019-31.12.2020
19-238

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212

strana 1-4

Ministerstvo zemědělství

12.12.2019-31.12.2022
19-206

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/5/2019/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.11.2019-01.11.2023
19-205

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/4/2019/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.11.2019-01.11.2023
19-128

Zveřejnění záměru prodeje č. 19

strana 1-2

Město Chrastava

03.07.2019-    30.06.2020
19-123

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

27.06.2019-30.06.2020
19-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/8/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 03.05.2019-03.05.2023
19-076

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/2/2019/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-075

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/21/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-074

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/19/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-073

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/20/2019/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2019-29.04.2023
19-057

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-6

Ministerstvo zemědělství

05.04.2019-31.12.2022
19-036

Nedostatečně identifikovaný vlastník

aktualizace k 1. 2. 2019

strana 1-2

Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových Liberec

01.03.2019-
31.12.2023
19-005

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

09.01.2019-
30.06.2020
18-218c

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

RŮ/17/2018

strana 1-8 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218b

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/15/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218a

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/16/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-196

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/30/2018/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 03.10.2018-
03.10.2022
18-195

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/33/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

03.10.2018-
03.10.2022
18-171

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2018

strana 1-3

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

24.08.2018-
31.12.2023
18-084

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/12/2018/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

16.05.2018-
16.05.2022
18-068

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/2/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-067

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/8/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-066

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-032

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

26.02.2018-
31.12.2023
17-197

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

06.11.2017-
06.11.2021
17-192

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

30.10.2017-
30.10.2021
17-123

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě

o poskytnutí dotace

strana 1-24

Město Chrastava

29.06.2017-
29.06.2021
17-083

Zveřejnění záměru přechodu práv a závazků

strana 1

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-082

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-081

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-080

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-078

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

strana 1-6

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-034

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

strana 1-6 Město Chrastava 01.03.2017-
01.03.2021
17-029

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2017/Sl

strana 1-13 Město
Chrastava
21.02.2017-
21.02.2021
16-169 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/12/2016/Sl
strana 1-12 Město
Chrastava
20.07.2016-
20.07.2020
16-165 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/8/2016/Sl
strana 1-12 Město
Chrastava
15.07.2016-
15.07.2020
16-150 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/24/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-149 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/23/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-148 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/20/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-147 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/19/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-124 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace č. HFO/VP/4/2016/Sl
strana 1-7 HFO MěÚ
Chrastava
26.05.2016-
26.05.2020
16-111 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-110 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-109 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-8 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025

 

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...