Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy Rozpočet příspěvkových organizací  | Ochrana osobních údajů |

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
19-095

Zveřejnění záměru pronájmu č. 13/2019

strana 1 Město Chrastava 20.05.2019-06.06.2019
19-094

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

"Chrastavské slavnosti 2019"

strana 1-4 Magistrát města Liberec 20.05.2019-05.06.2019
19-093

Informace o přerušení dodávky elektřiny

6. 6. 2019

strana 1 ČEZ a.s. 20.05.2019-06.06.2019
19-092

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města

Chrastava

strana 1-59 Město Chrastava 20.05.2019-24.06.2019
19-091

Informace o přerušení dodávky elektřiny

4. 6. 2019

strana 1 ČEZ a.s. 15.05.2019-04.06.2019
19-090

Výběrové řízení

praktické lékařství pro děti a dorost pro území Chrastava

strana 1

Krajský úřad Libereckého

kraje

14.05.2019-20.08.2019
19-089

Rozhodnutí o umístění stavby

Odkanalizování části obce Bílý Kostel n. N.

strana 1-22 ČEZ a.s. 14.05.2019-31.05.2019
19-088

Rozhodnutí o umístění stavby

IE-12-4005948 LB-Chrastava-Stř. vrch

strana 1-16

Městský úřad Chrastava

OVÚS

14.05.2019-31.05.2019
19-087

Informace o přerušení dodávky elektřiny

30. 5. 2019

strana 1 ČEZ a.s. 10.05.2019-30.05.2019
19-086

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

BIMONT

strana 1-5

Magistrát města Liberec

10.05.2019-26.05.2019
19-085

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

Revitalizace brownfield Chrastava - WASSA

strana 1-3

Magistrát města Liberec

10.05.2019-26.05.2019
19-084

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów

strana 1

Ministerstvo životního

prostředí

03.05.2019-19.05.2019
19-083

Informace o přerušení dodávky elektřiny

23. 5. 2019

strana 1 ČEZ a.s. 03.05.2019-23.05.2019
19-082

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář

strana 1-4

Krajská hygienická stanice

LK

03.05.2019-19.05.2019
19-081

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

Předzahrádka Gloria

strana 1-5

Magistrát města Liberec

03.05.2019-19.05.2019
19-080

Informace o přerušení dodávky elektřiny

22. 5. 2019

strana 1

ČEZ a.s.

03.05.2019-22.05.2019
19-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/8/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 03.05.2019-03.05.2023
19-078

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné

a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti

v témže roce

strana 1-2

Severočeská vodárenská

společnost a.s.

02.05.2019-01.06.2019
19-077

Výsledky zápisu k základnímu vzdělání

(do 1. tříd pro školní rok 2019/2020)

strana 1 Základní škola Chrastava 30.04.2019-16.05.2019
19-076

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/2/2019/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-075

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/21/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-074

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/19/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-073

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/20/2019/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2019-29.04.2023
19-072

Informace o přerušení dodávky elektřiny

16. 5. 2019

strana 1

ČEZ a.s.

29.04.2019-16.05.2019
19-071

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019

strana 1-4

Finanční úřad pro Liberecký

kraj

26.04.2019-27.05.2019
19-070

Oznámení o Členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

25.04.2019-30.04.2019
19-069

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

strana 1-3

Magistrát města Liberec

25.04.2019-11.05.2019
19-068

Jednání okrskových komisí - volby EP - 30. 4. 2019

strana 1

Město Chrastava

25.04.2019-30.04.2019
19-067

1. ZMĚNA ROZPOČTU - POZMĚŇOVACÍ

NÁVRH 2019

strana 1-9

Město Chrastava

24.04.2019-31.12.2019
19-066

Zveřejnění záměru prodeje č. 12/2019

strana 1

Město Chrastava

24.04.2019-15.05.2019
19-065

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2019

strana 1

Město Chrastava

16.04.2019-02.05.2019
19-064

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2019

strana 1

Město Chrastava

16.04.2019-02.05.2019
19-063

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

2. 5. 2019

strana 1

ČEZ, a.s.

12.04.2019-02.05.2019
19-062

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

2. 5. 2019

strana 1

ČEZ, a.s.

12.04.2019-02.05.2019
19-061

Veřejná vyhláška

strana 1

Magistrát města Kladna

11.04.2019-13.05.2019
19-060

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci

strana 1-3

Magistrát města Liberec

10.04.2019-25.04.2019
19-059

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

29. 4. 2019

strana 1

ČEZ, a.s.

10.04.2019-29.04.2019
19-058

Rozhodnutí o umístění stavby

Parkovací plochy a komunikace Střelecký Vrch - II. etapa

strana 1-13

Městský úřad Chrastava

OVÚS

09.04.2019-24.04.2019
19-057

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-6

Ministerstvo zemědělství

05.04.2019-31.12.2022
19-056

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na

pozemní komunikaci

strana 1-4

Magistrát města Liberec

05.04.2019-
20.04.2019
19-055

Pozvánka na Zastupitelstvo města Chrastava

15. 4. 2019

strana 1

Město Chrastava

02.04.2019-
15.04.2019
19-054

Návrh opatření obecné povahy

Monitorovací kalendář

strana 1-3

Krajská hygienická

stanice Libereckého kraje

01.04.2019-
30.04.2019
19-053

Nařízení Státní veterinární správy

Mor včerlího plodu v Libereckém kraji

strana 1-4

Krajská veterinární správa

SVS pro Liberecký kraj

29.03.2019-
14.04.2019
19-052

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-7

Město Chrastava

29.03.2019-
15.04.2019
19-051

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

16. 4. 2019

strana 1-2

ČEZ a.s.

28.03.2019-
16.04.2019
19-050

Oznámení - žádost o vydání integrovaného

povolení - BENTELER ČR, s.r.o.

strana 1-5

Krajský úřad

Libereckého kraje

28.03.2019-
29.04.2019
19-049

Oznámení zahájení územního řízení

IE-12-4005948 LB_Chrastava - Stř. vrch

strana 1-4

Městský úřad Chrastava,

OVÚS

28.03.2019-
13.04.2019
19-048

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na

pozemní komunikaci - Frýdlantská oprava přídlažby

strana 1-4

Magistrát města Liberec

27.03.2019-
12.04.2019
19-047

Oznámení o době, počtu a sídle konání voleb

do Evropského parlamentu

strana 1-2

Město Chrastava

22.03.2019-
27.05.2019
19-045

Zveřejnění záměru pronájmu č. 11/2019

strana 1

Město Chrastava

22.03.2019-
29.04.2019
19-042

Sběrový den - 13. a 14. dubna 2019

strana 1-2

Město Chrastava

18.03.2019-
15.04.2019
19-040

Oznámení o zamýšleném převodu

strana 1-3

Státní pozemkový úřad

LK

12.03.2019-
12.06.2019
19-038

Den otevřených dveří, zápis do MŠ Chrastava

strana 1

Mateřská škola Chrastava

11.03.2019-
07.05.2019
19-036

Nedostatečně identifikovaný vlastník

aktualizace k 1. 2. 2019

strana 1-2

Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových Liberec

01.03.2019-
31.12.2023
19-033

Dražební vyhláška

strana 1-5

Exekutorský úřad

Most

26.02.2019-
16.04.2019
19-031

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

1. změna rozpočtu - rozpočtové opatření

strana 1

Školní jídelna

Chrastava

25.02.2019-
31.12.2019
19-028

Výběrové řízení

Praktické lékařství pro děti a dorost pro území Chrastava

strana 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

19.02.2019-
26.04.2019
19-020

 Schválený rozpočet 2019

strana 1-9 Město Chrastava 06.02.2019-
31.12.2019
19-019

 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

strana 1-9 Město Chrastava 06.02.2019-
31.12.2019
19-015

Výběrové řízení - zubní lékařství

strana 1

Krajský úřad Libereckého kraje

30.01.2019-
25.04.2019
19-013

Životní podmínky 2019 - výběrové

šetření v domácnostech

strana 1

Český statistický úřad

30.01.2019-
26.05.2019
19-005

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

09.01.2019-
30.06.2020
19-003

Zveřejnění záměru č. 3/2019

strana 1-2

Město Chrastava

04.01.2019-
31.12.2019
19-002

Zveřejnění záměru prodeje č. 2/2019

strana 1-3

Město Chrastava

04.01.2019-
26.06.2019
19-001

Zveřejnění záměru prodeje č. 1/2019

strana 1-3

Město Chrastava

04.01.2019-
26.06.2019
18-258

Schválená 2. změna rozpočtu 2018 příspěvkové

organizace ŠJ Chrastava

strana 1

ŠJ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2018
18-257

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ŠJ Chrastava

strana 1-2

ŠJ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-256

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ZŠ Chrastava

strana 1-2

ZŠ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-255

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

MŠ Chrastava

strana 1-2

MŠ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-254

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ZŠ a MŠ Chrastava

strana 1-2

ZŠ a MŠ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-252

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021

strana 1-2

Město Chrastava

18.12.2018-
31.12.2019
18-251

Pravidla rozpočtového provizoria

strana 1-3

Město Chrastava

18.12.2018-
31.12.2019
18-250

Rozpočtové provizorium  2019

strana 1-8

Město Chrastava

18.12.2018-
31.12.2019
18-218c

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

RŮ/17/2018

strana 1-8 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218b

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/15/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218a

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/16/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-196

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/30/2018/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 03.10.2018-
03.10.2022
18-195

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/33/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

03.10.2018-
03.10.2022
18-171

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2018

strana 1-3

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

24.08.2018-
31.12.2023
18-116

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

 

02.07.2018-
30.06.2019
18-114

Zveřejnění záměru prodeje č. 11/2018

strana 1-2

Město Chrastava

27.06.2018-
27.06.2019
18-111

Zveřejnění schváleného závěrečného účtu

za rok 2017

stran 1-100

Město Chrastava

21.06.2018-
30.07.2019
18-084

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/12/2018/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

16.05.2018-
16.05.2022
18-068

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/2/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-067

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/8/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-066

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-032

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

26.02.2018-
31.12.2023
17-197

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

06.11.2017-
06.11.2021
17-192

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

30.10.2017-
30.10.2021
17-123

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě

o poskytnutí dotace

strana 1-24

Město Chrastava

29.06.2017-
29.06.2021
17-083

Zveřejnění záměru přechodu práv a závazků

strana 1

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-082

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-081

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-080

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-078

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

strana 1-6

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-034

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

strana 1-6 Město Chrastava 01.03.2017-
01.03.2021
17-029

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2017/Sl

strana 1-13 Město
Chrastava
21.02.2017-
21.02.2021
16-169 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/12/2016/Sl
strana 1-12 Město
Chrastava
20.07.2016-
20.07.2020
16-165 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/8/2016/Sl
strana 1-12 Město
Chrastava
15.07.2016-
15.07.2020
16-150 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/24/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-149 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/23/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-148 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/20/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-147 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/19/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-124 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace č. HFO/VP/4/2016/Sl
strana 1-7 HFO MěÚ
Chrastava
26.05.2016-
26.05.2020
16-111 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-110 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-109 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-8 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025

 

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...