Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy Rozpočet příspěvkových organizací  | Ochrana osobních údajů |

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
19-182

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

Vítkovská ul.

strana 1-4

Magistrát města

Liberec

17.09.2019-03.10.2019
19-181

Oznámení o členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko - 24. 9. 2019

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

13.09.2019-24.10.2019
19-180

SBĚROVÝ DEN - neděle 6. října 2019

strana 1

Město Chrastava

12.09.2019-06.10.2019
19-179

SBĚROVÝ DEN - sobota 5. října 2019

strana 1

Město Chrastava

12.09.2019-05.10.2019
19-178

3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-9

Město Chrastava

12.09.2019-31.12.2019
19-177

Zveřejnění záměru prodeje 26/2019

strana 1-3

Město Chrastava

12.09.2019-18.12.2019
19-176

Zveřejnění záměru prodeje 25/2019

strana 1-3

Město Chrastava

12.09.2019-18.12.2019
19-175

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

strana 1-3

Státní pozemkový úřad

09.09.2019-09.10.2019
19-174

Informace o doplněné dokumentaci

Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów

Veřejné projednání k záměru dne 17.9.2019 Chotyně

strana 1-4

Ministerstvo životního

prostředí

06.09.2019-17.09.2019
19-173

Plánované přerušení dodávky elektřiny

24. 9. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 06.09.2019-24.09.2019
19-172

Oznámení zahájení územního řízení

Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany

strana 1-20

Městský úřad Chrastava

OVÚS

05.09.2019-21.09.2019
19-171

Veřejná vyhláška

přechodná úprava provozu

Revitalizace Brownfield Chrastava - areál WASSA

strana 1-3

Magistrát města Liberec

05.09.2019-21.09.2019
19-170

Informace o doplněné dokumentaci

Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów

Veřejné projednání k záměru dne 19.9.2019

strana 1-5

Ministerstvo životního

prostředí

02.09.2019-19.09.2019
19-169

Veřejná vyhláška

Vysoká

strana 1-3

Magistrát města Liberec

02.09.2019-18.09.2019
19-168

Oznámení o přerušení dodávky vody - 6. 9. 2019

Bílokostelecká, Větrná, Sedmidomská

strana 1-3

SČVK, a.s.

02.09.2019-18.09.2019
19-167

Zveřejnění záměru uzavřít nájemní smlouvy č. 24/2019

strana 1

Město Chrastava

30.08.2019-16.09.2019
19-166

Exekuční příkaz  - V. Salačová

strana 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

30.08.2019-16.09.2019
19-165

Veřejná vyhláška

Stanovení místní úpravy provozu

strana 1-2

Magistrát města Liberec

Odbor dopravy

29.08.2019-16.09.2019
19-164

Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny 4.9.2019

strana 1 ČEZ, a.s. 29.08.2019-05.09.2019
19-163

Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost

strana 1-2

Krajský úřad Libereckého

kraje - odbor zdravotnictví

26.08.2019-17.10.2019
19-162

Dražební vyhláška - P. Podroužek

strana 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

23.08.2019-23.10.2019
19-161

Usnesení o odročení elektronické dražby

P. Pavlík

strana 1

Exekutorský úřad

Praha

22.08.2019-06.09.2019
19-160

Pozvánka na Zastupitelstvo města Chrastava

9. 9. 2019

strana 1 Město Chrastava 21.08.2019-09.09.2019
19-159

3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-7 Město Chrastava 20.08.2019-09.09.2019
19-158

Dražební vyhláška - M. Matušková

strana 1-2

Exekutorský úřad

Praha

19.08.2019-17.09.2019
19-157

Plánované přerušení dodávky elektřiny

6. 9. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 19.08.2019-06.09.2019
19-156

Plánované přerušení dodávky elektřiny

4. 9. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 16.08.2019-04.09.2019
19-155

Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na 

sil. č. III/27247 ul. Stará, Machnín

strana 1-3

Magistrát města Liberec

Odbor dopravy

13.08.2019-17.10.2019
19-154

Nařízení Státní veterinární správy

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

strana 1

Státní veterinární správa

pro LK

08.08.2019-24.08.2019
19-153

Rozhodnutí

Bílokostelecká - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

I. etapa

strana 1-9 Magistrát města Liberec 08.08.2019-24.08.2019
19-152

Veřejná vyhláška

Návrh silničního provozu

strana 1 Magistrát města Liberec 08.08.2019-24.08.2019
19-151

Plánované přerušení dodávky elektřiny

27. 8. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 08.08.2019-27.08.2019
19-150

Oznámení o zveřejnění dokumentace

územní studie

strana 1-2

Městský úřad Chrastava,

OVÚS

06.08.2019-22.08.2019
19-149

Plánované přerušení dodávky elektřiny

20. 8. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 02.08.2019-20.08.2019
19-148

Zveřejnění záměru prodeje č. 23/2019

strana 1 Město Chrastava 31.07.2019-19.08.2019
19-147

Rozhodnutí o umístění stavby

Veřejné osvětlení Bílokostelecká

strana 1-16

Městský úřad Chrastava

OVÚS

31.07.2019-16.08.2019
19-146

Plánované přerušení dodávky elektřiny

15. 8. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 29.07.2019-15.08.2019
19-145

Zveřejnění záměru pronajmout č. 22/2019

strana 1

Město Chrastava

19.07.2019-06.08.2019
19-144

Plánované přerušení dodávky elektřiny

8. 8. 2019

strana 1-2 ČEZ, a.s. 19.07.2019-08.08.2019
19-143

Plánované přerušení dodávky elektřiny

7. 8. 2019

strana 1-2 ČEZ, a.s. 19.07.2019-07.08.2019
19-142

Oznámení o zveřejnění dokumentace územní studie

strana 1-2

Městský úřad Chrastava

OVÚS

18.07.2019-04.08.2019
19-141

Rozhodnutí stavební povolení

Parkovací plochy a komunikace Střelecký vrch Chrastava

II. etapa

strana 1-7 Magistrát města Liberec 17.07.2019-02.08.2019
19-140

Plánované přerušení dodávky elektřiny

2. 8. 2019

strana 1 ČEZ, a.s. 15.07.2019-02.08.2019
19-139

Plánované přerušení dodávky elektřiny

1. 8. 2019

strana 1-2 ČEZ, a.s. 15.07.2019-01.08.2019
19-138

Plánované přerušení dodávky elektřiny

1. 8. 2019

strana 1

ČEZ, a.s.

15.07.2019-01.08.2019
19-137

Zveřejnění záměru pronajmout č. 21/2019

strana 1

Město Chrastava

15.07.2019-31.07.2019
19-134

Dražební vyhláška

M. Lhotová

strana 1-4

Exekutorský úřad

Praha

09.07.2019-08.08.2019
19-132

Exekuční příkaz - Tomáš Zach, Ting Zach

strana 1-3

Exekutorský úřad

Praha

04.07.2019-04.08.2019
19-129

Zveřejnění záměru prodeje č. 20

strana 1

Město Chrastava

03.07.2019-03.10.2019
19-128

Zveřejnění záměru prodeje č. 19

strana 1-2

Město Chrastava

03.07.2019-    31.12.2019
19-126

Dražební vyhláška

P. Pavlík

strana 1-4

Exekutorský úřad

Praha

27.06.2019-22.08.2019
19-124

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Dělník technické údržby - péče o zeleň a VO

strana 1

Město Chrastava

27.06.2019-09.08.2019
19-123

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

27.06.2019-30.06.2020
19-122

Závěrečný účet 2018

strana 1-127

Město Chrastava

27.06.2019-31.07.2019
19-121

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-9

Město Chrastava

26.06.2019-31.12.2019
19-110

Dražební vyhláška - M. Metálová

strana 1-5

Exekutorský úřad Klatovy

10.06.2019-11.09.2019
19-108

Dražební vyhláška - I. Svobodová

strana 1-3

Exekutorský úřad Česká Lípa

10.06.2019-30.07.2019
19-090

Výběrové řízení

praktické lékařství pro děti a dorost pro území Chrastava

strana 1

Krajský úřad Libereckého

kraje

14.05.2019-20.08.2019
19-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/8/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 03.05.2019-03.05.2023
19-076

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/2/2019/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-075

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/21/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-074

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/19/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-073

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/20/2019/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2019-29.04.2023
19-067

1. ZMĚNA ROZPOČTU - POZMĚŇOVACÍ

NÁVRH 2019

strana 1-9

Město Chrastava

24.04.2019-31.12.2019
19-057

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-6

Ministerstvo zemědělství

05.04.2019-31.12.2022
19-036

Nedostatečně identifikovaný vlastník

aktualizace k 1. 2. 2019

strana 1-2

Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových Liberec

01.03.2019-
31.12.2023
19-031

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

1. změna rozpočtu - rozpočtové opatření

strana 1

Školní jídelna

Chrastava

25.02.2019-
31.12.2019
19-020

 Schválený rozpočet 2019

strana 1-9 Město Chrastava 06.02.2019-
31.12.2019
19-019

 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

strana 1-9 Město Chrastava 06.02.2019-
31.12.2019
19-005

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

09.01.2019-
30.06.2020
19-003

Zveřejnění záměru č. 3/2019

strana 1-2

Město Chrastava

04.01.2019-
31.12.2019
19-002

Zveřejnění záměru prodeje č. 2/2019

strana 1-3

Město Chrastava

04.01.2019-
26.06.2019
18-257

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ŠJ Chrastava

strana 1-2

ŠJ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-256

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ZŠ Chrastava

strana 1-2

ZŠ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-255

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

MŠ Chrastava

strana 1-2

MŠ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-254

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ZŠ a MŠ Chrastava

strana 1-2

ZŠ a MŠ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-252

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021

strana 1-2

Město Chrastava

18.12.2018-
31.12.2019
18-251

Pravidla rozpočtového provizoria

strana 1-3

Město Chrastava

18.12.2018-
31.12.2019
18-250

Rozpočtové provizorium  2019

strana 1-8

Město Chrastava

18.12.2018-
31.12.2019
18-218c

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

RŮ/17/2018

strana 1-8 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218b

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/15/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218a

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/16/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-196

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/30/2018/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 03.10.2018-
03.10.2022
18-195

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/33/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

03.10.2018-
03.10.2022
18-171

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2018

strana 1-3

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

24.08.2018-
31.12.2023
18-111

Zveřejnění schváleného závěrečného účtu

za rok 2017

stran 1-100

Město Chrastava

21.06.2018-
30.07.2019
18-084

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/12/2018/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

16.05.2018-
16.05.2022
18-068

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/2/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-067

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/8/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-066

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-032

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

26.02.2018-
31.12.2023
17-197

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

06.11.2017-
06.11.2021
17-192

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

30.10.2017-
30.10.2021
17-123

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě

o poskytnutí dotace

strana 1-24

Město Chrastava

29.06.2017-
29.06.2021
17-083

Zveřejnění záměru přechodu práv a závazků

strana 1

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-082

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-081

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-080

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-078

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

strana 1-6

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-034

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

strana 1-6 Město Chrastava 01.03.2017-
01.03.2021
17-029

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2017/Sl

strana 1-13 Město
Chrastava
21.02.2017-
21.02.2021
16-169 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/12/2016/Sl
strana 1-12 Město
Chrastava
20.07.2016-
20.07.2020
16-165 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/8/2016/Sl
strana 1-12 Město
Chrastava
15.07.2016-
15.07.2020
16-150 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/24/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-149 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/23/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-148 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/20/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-147 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/19/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-124 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace č. HFO/VP/4/2016/Sl
strana 1-7 HFO MěÚ
Chrastava
26.05.2016-
26.05.2020
16-111 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-110 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-109 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-8 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025

 

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...