Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy Rozpočet příspěvkových organizací

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
17-217

Pravidla rozpočtového provizoria

stran 1-2

Město Chrastava

24.11.2017-
11.12.2017
17-216

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

stran 1

Město Chrastava

24.11.2017-
11.12.2017
17-215

5. ZMĚNA ROZPOČTU 2017

stran 1-6

Město Chrastava

24.11.2017-
11.12.2017
17-214

Rozpočtové provizorium 2018

stran 1-7

Město Chrastava

24.11.2017-
11.12.2017
17-213

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny

stran 1

ČEZ, a.s.

24.11.2017-
14.12.2017
17-212

Uveřejnění návrhu rozpočtu mikroregionu

a rok 2018

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-

Chrastavsko

24.11.2017-
12.12.2017
17-211

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

stran 1

Město Chrastava

23.11.2017-
09.12.2017
17-210

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

stran 1-3

Město Stráž

pod Ralskem

22.11.2017-
08.12.2017
17-209

Veřejná vyhláška - Návrh úpravy

silničního provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

22.11.2017-
08.12.2017
17-208

Veřejná vyhláška - Návrh úpravy

silničního provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

22.11.2017-
08.12.2017
17-207 Usnesení - Dražební vyhláška stran 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

22.11.2017-
17.01.2018
17-206

Usnesení - Dražební vyhláška

stran 1-5

Exekutorský úřad

Přerov

22.11.2017-
17.01.2018
17-205

Informace o plánovaném přerušení

dodávky elektřiny - 7. 12. 2017

stran 1 ČEZ, a.s. 16.11.2017-
07.12.2017
17-204

Dražební vyhláška

stran 1-3 Dražbyprost s.r.o. 16.11.2017-
20.12.2017
17-203

Dražební vyhláška

stran 1-3 Dražbyprost s.r.o. 16.11.2017-
20.12.2017
17-202

Návrh střednědobého výhledu

rozpočtu příspěvkových organizací

stran 1-4 Město Chrastava 14.11.2017-
18.12.2017
17-201

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací

stran 1-4 Město Chrastava 14.11.2017-
18.12.2017
17-200

Usnesení o odročení dražebního jednání

St. Šteklová

stran 1-2

Exekutorský úřad

Jeseník

10.11.2017-
25.11.2017
17-199

Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

stran 1-16

Ministerstvo

zemědělství

08.11.2017-
24.11.2017
17-198

Informace o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 4.12.2017

stran 1

ČEZ a.s.

08.11.2017-
04.12.2017
17-197

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

stran 1-3

Město Chrastava

06.11.2017-
06.11.2021
17-194

Usnesení o nařízení dražebního jednání

- elektronická dražba - B. Cvoreň

stran 1-4

Exekutorský úřad

Praha

02.11.2017-
18.12.2017
17-192

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

stran 1-3

Město Chrastava

30.10.2017-
30.10.2021
17-190

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

30.10.2017-
04.12.2017
17-186

Dražební vyhláška - Věra Mihálová

stran 1-4

Exekutorský úřad

Praha

25.10.2017-
12.12.2017
17-183

Schválená 4. změna rozpočtu 2017

stran 1-8

Město Chrastava

19.10.2017-
05.02.2018
17-178

Dražební vyhláška - Viktor Zsiga

stran 1-3

Exekutorský úřad

Praha

09.10.2017-
13.12.2017
17-158

Schválená 3. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

07.09.2017-
05.02.2018
17-132

Schválený závěrečný účet za rok 2016

stran 1-91 Město Chrastava 13.07.2017-
25.06.2018
17-126

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-2

Město Chrastava

04.07.2017-
04.07.2018
17-125

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-7

Město Chrastava

03.07.2017-
03.07.2021
17-123

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě

o poskytnutí dotace

stran 1-24

Město Chrastava

29.06.2017-
29.06.2021
17-122

Schválená 2. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

28.06.2017-
05.02.2018
17-121

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-3

Město Chrastava

28.06.2017-
29.12.2017
17-120

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-3

Město Chrastava

28.06.2017-
29.12.2017
17-083

Zveřejnění záměru přechodu práv a závazků

stran 1

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-082

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-081

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-080

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-078

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-075

Schválená 1. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

18.04.2017-
05.02.2018
17-042

Schválený rozpočet 2017

stran 1-7

Město Chrastava

09.03.2017-
05.02.2018
17-034

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6 Město Chrastava 01.03.2017-
01.03.2021
17-029

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2017/Sl

stran 1-13 Město
Chrastava
21.02.2017-
21.02.2021
16-169 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/12/2016/Sl
stran 1-12 Město
Chrastava
20.07.2016-
20.07.2020
16-165 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/8/2016/Sl
stran 1-12 Město
Chrastava
15.07.2016-
15.07.2020
16-150 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/24/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-149 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/23/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-148 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/20/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-147 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/19/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-124 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace č. HFO/VP/4/2016/Sl
stran 1-7 HFO MěÚ
Chrastava
26.05.2016-
26.05.2020
16-111 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-110 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-109 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-8 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025
15-042 Smlouva o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu
Města Chrastava
strana 1-4 Město
Chrastava
18.2.2015-
31.3.2018

 

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...