Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
17-154

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Chrastava

stran 1

Město Chrastava

21.08.2017-
04.09.2017
17-153

Zveřejnění záměru pronájmu

stran 1

Město Chrastava

21.08.2017-
25.09.2017
17-152

Zveřejnění záměru výpůjčky

stran 1

Město Chrastava

21.08.2017-
07.09.2017
17-151

3. ZMĚNA ROZPOČTU 2017

stran 1-6

Město Chrastava

18.08.2017-
04.09.2017
17-150

Usnesení o nařízení elektronické dražby

B. Farkasová

stran 1-3

Exekutorský úřad

Praha

16.08.2017-
26.09.2017
17-149

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k úst.

jednání - LB, Chrastava, Vítkovská ul.-rek. NN

stran 1-6

Městský úřad

Chrastava

16.08.2017-
01.09.2017
17-148

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

16.08.2017-
06.09.2017
17-147

Oznámení o veřejném projednání návrhu změny

č. 18a úz. plánu - Hrádek n. N.

stran 1-3

Městský úřad

Hrádek n. N.

16.08.2017-
29.09.2017
17-146

Oznámení o veřejném projednání návrhu změny

č. 17 úz. plánu - Hrádek n. N.

stran 1-3

Městský úřad

Hrádek n. N.

16.08.2017-
29.09.2017
17-145

Veřejná vyhláška

Stanovení místní úpravy provozu

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

16.08.2017-
01.09.2017
17-144

Dražební vyhláška - J. Horáková

stran 1-6

PROKONZULTA

a.s.

14.08.2017-
26.09.2017
17-143

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/035/2017

stran 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetk.

11.08.2017-
12.09.2017
17-142

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Rozšíření těžby ložiska Turów

stran 1-15

Městský úřad

Chrastava

10.08.2017-
27.08.2017
17-141

Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k úst.

jednání - Reko MS Chrastava - Textilanská

stran 1-5

Městský úřad

Chrastava

04.08.2017-
20.08.2017
17-140

Seznam nepronajatých/nepropachtovaných

pozemků

stran 1-2

Státní pozemkový

úřad

02.08.2017-
17.10.2017
17-139

Usnesení - zahájení elektronického dražebního

jednání 26. 9. 2017 - Kraka, Kraková

stran 1

Exekutorský úřad

Brno

01.08.2017-
26.09.2017
17-138

Usnesení - zahájení elektronického dražebního

jednání 26. 9. 2017 - Kraka, Kraková

stran 1-2

Exekutorský úřad

Brno

01.08.2017-
26.09.2017
17-137

Exekuční příkaz - P. Kraka, H. Kraková

stran 1-2

Exekutorský úřad

Brno

26.07.2017-
16.09.2017
17-136

Usnesení o nařízení dobrovolného elektronického

dražebního jednání - P. Kraka, H. Kraková

stran 1-4

Exekutorský úřad

Brno

26.07.2017-
16.09.2017
17-135

Usnesení o nařízení elektronického dražebního

jednání - P. Kraka, H. Kraková

stran 1-4

Exekutorský úřad

Brno

26.07.2017-
16.09.2017
17-134

Rozhodnutí - stanovení přechodné úpravy

provozu - Dolní Vítkov

stran 1-4

Magistrát města

Liberec

26.07.2017-
11.08.2017
17-133

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy

provozu na pozemních komunikacích

stran 1-4 Město Chrastava 14.07.2017-
31.07.2017
17-132

Schválený závěrečný účet za rok 2016

stran 1-91 Město Chrastava 13.07.2017-
25.06.2018
17-131

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 14. 8. 2017

stran 1 ČEZ a.s. 12.07.2017-
14.08.2017
17-130

Výlukové jízdní řády linek 070 a 642

stran 1-5 KORID LK 12.07.2017-
14.10.2017
17-129

Návrh úpravy silničního provozu

ul. Školní Chrastava

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

11.07.2017-
25.07.2017
17-128

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

07.07.2017-
26.07.2017
17-127

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

07.07.2017-
26.07.2017
17-126

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-2

Město Chrastava

04.07.2017-
04.07.2018
17-125

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-7

Město Chrastava

03.07.2017-
03.07.2021
17-124

Certifikát environmentálního vyúčtování

stran 1

Město Chrastava

29.06.2017-
16.07.2017
17-123

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě

o poskytnutí dotace

stran 1-24

Město Chrastava

29.06.2017-
29.06.2021
17-122

Schválená 2. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

28.06.2017-
05.02.2018
17-121

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-3

Město Chrastava

28.06.2017-
29.12.2017
17-120

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1-3

Město Chrastava

28.06.2017-
29.12.2017
17-119

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

stran 1-2

Město Chrastava

27.06.2017-
13.07.2017
17-118

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

stran 1-2

Město Chrastava

27.06.2017-
13.07.2017
17-117

Návrh úpravy silničního provozu

ul. Andělohorská Chrastava

stran 1-2

Magistrát města

Liberec

27.06.2017-
13.07.2017
17-115

Zveřejnění záměru pronájmu

stran 1

Město Chrastava

22.06.2017-
24.07.2017
17-114

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

20.06.2017-
02.08.2017
17-112

Dražební vyhláška o provedení el. dražby

H. Bednářová

stran 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

13.06.2017-
02.08.2017
17-110

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 18. 7. 2017

stran 1 ČEZ a.s. 12.06.2017-
18.07.2017
17-090

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

mikroregionu

stran 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

05.05.2017-
31.07.2017
17-087

Nabídka pozemků k pronájmu

stran 1-3

Státní pozemkový úřad

03.05.2017-
18.07.2017
17-083

Zveřejnění záměru přechodu práv a závazků

stran 1

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-082

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-081

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-080

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

stran 1-12

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-078

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-075

Schválená 1. změna rozpočtu 2017

stran 1-7

Město Chrastava

18.04.2017-
05.02.2018
17-042

Schválený rozpočet 2017

stran 1-7

Město Chrastava

09.03.2017-
05.02.2018
17-034

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6 Město Chrastava 01.03.2017-
01.03.2021
17-029

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2017/Sl

stran 1-13 Město
Chrastava
21.02.2017-
21.02.2021
16-169 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/12/2016/Sl
stran 1-12 Město
Chrastava
20.07.2016-
20.07.2020
16-165 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/8/2016/Sl
stran 1-12 Město
Chrastava
15.07.2016-
15.07.2020
16-150 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/24/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-149 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/23/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-148 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/20/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-147 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/19/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-124 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace č. HFO/VP/4/2016/Sl
stran 1-7 HFO MěÚ
Chrastava
26.05.2016-
26.05.2020
16-111 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-110 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-109 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-8 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025
15-042 Smlouva o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu
Města Chrastava
strana 1-4 Město
Chrastava
18.2.2015-
31.3.2018

 

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...