Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy Rozpočet příspěvkových organizací  | Ochrana osobních údajů |

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
21-185

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/2/2021/FF/Sl

strana 1-10 Město Chrastava 16.09.2021-16.09.2025
21-184

Nedostatečně identifikovaný vlastník

Aktualizace dat k 31. 8. 2021

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových

16.09.2021-31.12.2023
21-183

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-2 Ministerstvo zemědělství 16.09.2021-31.12.2022
21-182

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie

4. 10. 2021

strana 1-2 ČEZ, a.s. 15.09.2021-04.10.2021
21-181

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

č. HFO/VP/3/2021/FF/Sl

strana 1-10 Město Chrastava 15.09.2021-15.09.2025
21-180

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

č. HFO/VP/24/2021/Sl

strana 1-5

Město Chrastava

15.09.2021-15.09.2025
21-179

Informace Českého telekomunikačního úřadu

strana 1-4

Český telekomunikační

úřad

13.09.2021-13.10.2021
21-178

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie

1. 10. 2021

strana 1-2

ČEZ, a.s.

10.09.2021-01.10.2021
21-177

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie

29. 9. 2021

strana 1-2

ČEZ, a.s.

10.09.2021-29.09.2021
21-176

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie

29. 9. 2021

strana 1-2

ČEZ, a.s.

10.09.2021-29.09.2021
21-175

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody

16. 9. 2021

strana 1

SČVK, a.s.

10.09.2021-16.09.2021
21-174

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

"ZRU DP Chrastava - Frýdlantská 52"

strana 1-4

Magistrát města Liberec

10.09.2021-26.09.2021
21-173

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

"Bytový dům č.p. 80 ul. Frýdlantská"

strana 1-5

Magistrát města Liberec

09.09.2021-25.09.2021
21-172

Zveřejnění seznamu obecních úřadů, kterým se podávají kandidátní

listiny - ZO Nová Ves

strana 1 Město Chrastava 09.09.2021-11.12.2021
21-171

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích u volebních

stran: nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů

pro obec Nová Ves

strana 1 Město Chrastava 09.09.2021-11.12.2021
21-170

Jednání okrskových volebních komisí - 15. 9. 2021

strana 1 Město Chrastava 09.09.2021-29.09.2021
21-169

3. ZMĚNA ROZPOČTU 2021

strana 1-9 Město Chrastava 08.09.2021-31.12.2021
21-168

SBĚROVÝ DEN 2. a 3. 10. 2021

strana 1-2 Město Chrastava 08.09.2021-03.10.2021
21-167

Obecně závazná vyhláška města Chrastava č. 02/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

strana 1-65

Město Chrastava

08.09.2021-24.09.2021
21-166

Obecně závazná vyhláška města Chrastava č. 3/2021

o doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním

koeficientu a sazbě daně u daně z nemovitostí

strana 1-14

Město Chrastava

07.09.2021-23.09.2021
21-165

Oznámení o členské schůzi Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

14. 9. 2021

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

02.09.2021-14.09.2021
21-164

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie

22. 9. 2021

strana 1-2

ČEZ, a.s.

01.09.2021-22.09.2021
21-163

Přehled telefonního spojení do volebních místností ve správním

obvodu Chrastava pro volby do PS PČR 8. a 9. 10. 2021

strana 1

Městský úřad Chrastava

01.09.2021-09.10.2021
21-162

Oznámení zahájení úz. řízení

FTTH Chrastava ČEZNET

strana 1-9

Městský úřad Chrastava

OVÚS

01.09.2021-17.09.2021
21-161

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

"Oprava fasády domu"

strana 1-3

Magistrát města Liberec

27.08.2021-13.09.2021
21-160

Veřejná dražební vyhláška

strana 1-6

Exekutorský úřad Liberec

24.08.2021-27.10.2021
21-155

Zveřejnění záměru č. 29/2021

strana 1

Město Chrastava

05.08.2021-09.09.2021
21-154

Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu Chrastava

Vítkovská

strana 1-2

SČVK a.s.

04.08.2021-30.09.2021
21-152

Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké

sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. 10. 2021

strana 1

Město Chrastava

04.08.2021-09.10.2021
21-148

Záměr č. 28/2021

strana 1-3

Město Chrastava

23.07.2021-14.03.2022
21-147

Záměr č. 27/2021

strana 1-3

Město Chrastava

23.07.2021-14.03.2022
21-146

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/5/2021/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

19.07.2021-19.07.2025
21-141

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/6/2021/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

02.07.2021-02.07.2025
21-140

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2021

strana 1-9

Město Chrastava

01.07.2021-31.12.2021
21-139

Závěrečný účet 2020

strana 1-150

Město Chrastava

30.06.2021-31.07.2022
21-137

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

29.06.2021-30.06.2022
21-136

Oznámení o zamýšleném převodu

strana 1-12

Státní pozemkový úřad

22.06.2021-22.09.2021
21-133

Vyhlášení konkursu na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele/ředitelky právnické osoby

Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okr. Liberec-přísp.organ.

strana 1-2

Město Chrastava

21.06.2021-05.01.2022
21-112

Zveřejnění záměru č. 24/2021

strana 1

Město Chrastava

20.05.2021-22.09.2021
21-103

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu na podporu

rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a

cestovního ruchu č. HFO/VP/12/2021/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

12.05.2021-12.05.2025
21-093

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/11/2021/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2021-29.04.2025
21-092

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/18/2021/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2021-29.04.2025
21-091

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/19/2021/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2021-29.04.2025
21-090

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/21/2021/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2021-29.04.2025
21-089

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

č. HFO/VP/12/2020/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

29.04.2021-29.04.2025
21-088

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace

č. HFO/VP/1/2021/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

29.04.2021-29.04.2025
21-077

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/8/2021/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

21.04.2021-21.04.2025
21-069

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Chrastava HFO/VP/3/2021/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

16.04.2021-16.04.2025
21-066

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2021

strana 1-9

Město Chrastava

14.04.2021-31.12.2021
21-034

Aktualizace dat NIV k 1. 2. 2021 - Chrastava

stran 1-3

Úřad pro zastupování státu ve

věcech majetkových

Odloučené pracoviště Liberec

23.02.2020-31.12.2023
21-033

Sdělení k daňové informační schránce

strana 1

Městský úřad Chrastava

HFO

22.02.2021-22.02.2022
21-027

6. ZMĚNA ROZPOČTU

strana 1-9

Město Chrastava

10.02.2021-31.12.2021
21-026

Schválený rozpočet 2021

strana 1-9

Město Chrastava

10.02.2021-31.12.2021
21-003

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/15/2020/FV/Sl

strana 1-8 Město Chrastava 06.01.2021-06.01.2025
20-268

Rozpočet příspěvkových organizací 2021

strana 1-5 Město Chrastava 23.12.2020-31.12.2021
20-267

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových

organizací 2022-2025

strana 1-5 Město Chrastava 23.12.2020-31.12.2021
20-263

Rozpočtové provizorium 2021

strana 1-9 Město Chrastava 21.12.2020-31.12.2021
20-262

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023

strana 1-3 Město Chrastava 21.12.2020-31.12.2021
20-261

5. ZMĚNA ROZPOČTU 2020

strana 1-9 Město Chrastava 21.12.2020-31.12.2021
20-260

Pravidla rozpočtového provizoria 2021

strana 1-4 Město Chrastava 21.12.2020-31.12.2021
20-258

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/5/2020/FV/Sl

strana 1-7 Město Chrastava 16.12.2020-16.12.2024
20-211

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/1/2020/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.10.2020-01.10.2024
20-209

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/1/2020/FF/Sl

strana 1-10

Město Chrastava

30.09.2020-30.09.2024
20-199

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace

HFO/VP/30/2020/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

22.09.2020-22.09.2024
20-190

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/6/2020/FV/Sl

strana 1-8 Město Chrastava 10.09.2020-07.09.2024
20-188

Zveřejnění záměru č. 33/2020

strana 1-2 Město Chrastava 07.09.2020-07.09.2021
20-187

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/2/2020/FF/Sl

strana 1-10 Město Chrastava 07.09.2020-07.09.2024
20-176

Aktualizace dat NIV k 1.8. 2020 - Chrastava

stran 1-3

Úřad pro zastupování státu ve

věcech majetkových

Odloučené pracoviště Liberec

24.08.2020-31.12.2023
20-160

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-3

Ministerstvo zemědělství

28.07.2020-31.12.2022
20-158

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

č. HFO/VP/12/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

27.07.2020-27.07.2024
20-152

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/22/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

20.07.2020-20.07.2024
20-146

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/18/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

01.07.2020-01.07.2024
20-145

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

01.07.2020-01.07.2024
20-144

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/21/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

01.07.2020-01.07.2024
20-112

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové

dotace HFO/VP/3/2020/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

25.05.2020-25.05.2024
20-080

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-8

Ministerstvo zemědělství

06.04.2020-31.12.2022
20-048

Aktualizovaná data

Nedostatečně identifikovaný vlastník - k 1. 2. 2020

strana 1

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových

27.02.2020-31.12.2023
20-032

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Chrastava HFO/VP/2/2020/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

18.02.2020-18.02.2024
20-031

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Chrastava HFO/VP/3/2020/FV/Sl

strana 1-10

Město Chrastava

13.02.2020-13.02.2024
20-018

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/28/2019/Sl

strana 1-7

Město Chrastava

31.01.2020-31.01.2024
19-238

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212

strana 1-4

Ministerstvo zemědělství

12.12.2019-31.12.2022
19-206

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/5/2019/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.11.2019-01.11.2023
19-205

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/4/2019/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.11.2019-01.11.2023
19-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/8/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 03.05.2019-03.05.2023
19-076

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/2/2019/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-075

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/21/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-074

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/19/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-073

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/20/2019/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2019-29.04.2023
19-057

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-6

Ministerstvo zemědělství

05.04.2019-31.12.2022
19-036

Nedostatečně identifikovaný vlastník

aktualizace k 1. 2. 2019

strana 1-2

Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových Liberec

01.03.2019-
31.12.2023
18-218c

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

RŮ/17/2018

strana 1-8 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218b

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/15/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218a

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/16/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-196

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/30/2018/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 03.10.2018-
03.10.2022
18-195

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/33/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

03.10.2018-
03.10.2022
18-171

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2018

strana 1-3

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

24.08.2018-
31.12.2023
18-084

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/12/2018/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

16.05.2018-
16.05.2022
18-068

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/2/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-067

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/8/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-066

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-032

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

26.02.2018-
31.12.2023
17-197

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

06.11.2017-
06.11.2021
17-192

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

30.10.2017-
30.10.2021
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025

 

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...