Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy Rozpočet příspěvkových organizací  | Ochrana osobních údajů |

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
20-005

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

ulice Frýdlantská čp. 108

strana 1-3

Magistrát města

Liberec

15.01.2020-31.01.2020
20-004

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích

strana 1-4

Magistrát města

Liberec

15.01.2020-31.01.2020
20-003

Zveřejnění záměru č. 02/2020

strana 1-3

Město Chrastava

09.01.2020-26.06.2020
20-002

Zveřejnění záměru č. 01/2020

strana 1-3

Město Chrastava

09.01.2020-26.06.2020
20-001

Usnesení

Zrušení dražební vyhlášky - V. Zsiga, D. Zsigová

strana 1-4

Exekutorský úřad

Jičín

08.01.2020-24.01.2020
19-257

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

strana 1

ČEZ Distribuce

30.12.2019-15.01.2020
19-256

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu

strana 1-2

Magistrát města

Liberec

23.12.2019-07.01.2020
19-255

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

mikroregionu

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

20.12.2019-31.03.2021
19-254

Veřejná vyhláška

stanovení místní úpravy provozu 2020

strana 1-4

Magistrát města

Liberec

19.12.2019-04.01.2020
19-253

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Školní jídelna

Chrastava

19.12.2019-31.12.2020
19-252

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Základní škola

Chrastava

19.12.2019-31.12.2020
19-251

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Mateřská škola

Chrastava

19.12.2019-31.12.2020
19-250

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Základní a mateřská škola

Chrastava, Vítkov

19.12.2019-31.12.2020
19-249

5. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-9

Město Chrastava

16.12.2019-10.02.2020
19-248

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/065/2019 a jeho podmínkách

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových

16.12.2019-15.01.2020
19-247

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/066/2019 a jeho podmínkách

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových

16.12.2019-15.01.2020
19-246

Obecně závazná vyhláška č. 12/2019

strana 1-6

Město Chrastava

12.12.2019-28.12.2019
19-245

Obecně závazná vyhláška č. 11/2019

strana 1-6

Město Chrastava

12.12.2019-28.12.2019
19-244

Obecně závazná vyhláška č. 10/2019

strana 1-4

Město Chrastava

12.12.2019-28.12.2019
19-243

Obecně závazná vyhláška č. 9/2019

strana 1-7

Město Chrastava

12.12.2019-28.12.2019
19-242

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019

strana 1-5

Město Chrastava

12.12.2019-28.12.2019
19-241

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2020

strana 1-7

Město Chrastava

12.12.2019-31.12.2020
19-240

Pravidla rozpočtového provizoria

strana 1-3

Město Chrastava

12.12.2019-31.12.2020
19-239

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022

strana 1-2

Město Chrastava

12.12.2019-31.12.2020
19-238

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212

strana 1-4

Ministerstvo zemědělství

12.12.2019-31.12.2022
19-237

Informace pro vlastníky lesa

strana 1-2

Sdružení vlastníků lesů ČR

12.12.2019-28.12.2019
19-236

Oznámení zahájení územního řízení

Rekonstrukce ŽST Chrastava

strana 1-24

Městský úřad Chrastava

OVÚS

10.12.2019-26.12.2019
19-235

Zveřejnění záměru č. 35/2019

strana 1

Město Chrastava

05.12.2019-11.02.2020
19-234

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-6

Krajský úřad

Libereckého kraje

04.12.2019-20.12.2019
19-233

Kontrola využití výtěžku u veřejné sbírky "Farma Vysoká"

strana 1-2

Krajský úřad

Libereckého kraje

02.12.2019-18.12.2019
19-232

Zveřejnění záměru č. 34/2019

strana 1

Město Chrastava

02.12.2019-19.12.2019
19-231

Veřejná dražební vyhláška

strana 1-5

Exekutorský úřad

Liberec

02.12.2019-08.01.2020
19-230

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

strana 1-4

Základní škola Chrastava

Základní a mateřská škola

Chrastava, Vítkov

Školní jídelna Chrastava

Mateřská škola

Chrastava

29.11.2019-16.12.2019
19-229

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-2

Školní jídelna

Chrastava

29.11.2019-16.12.2019
19-228

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-2

Základní a mateřská škola

Chrastava, Vítkov

29.11.2019-16.12.2019
19-227

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-2

Mateřská škola

Chrastava

29.11.2019-16.12.2019
19-226

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-2

Základní škola Chrastava

29.11.2019-16.12.2019
19-225

Sdělení

Seznámení s podklady rozhodnutí

Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany

strana 1-8

Městský úřad

OVÚS

27.11.2019-13.12.2019
19-224

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chrastava

strana 1

Město Chrastava

27.11.2019-09.12.2019
19-223

Zveřejnění záměru č. 33/2019

strana 1-2

Město Chrastava

27.11.2019-13.12.2019
19-222

Dražební vyhláška - V. Zsiga

strana 1-8

Exekutorský úřad

Jičín

27.11.2019-09.01.2020
19-221

Veřejná vyhláška

stanovení místní úpravy provozu - ul. Soudní

strana 1-2

Magistrát města

Liberec

27.11.2019-13.12.2019
19-220

Oznámení o Členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

21.11.2019-10.12.2019
19-219

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2020

strana 1-7

Město Chrastava

19.11.2019-09.12.2019
19-218

5. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-7

Město Chrastava

19.11.2019-09.12.2019
19-217

Pravidla rozpočtového provizoria

strana 1-2

Město Chrastava

19.11.2019-09.12.2019
19-216

Sřednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022

strana 1

Město Chrastava

19.11.2019-09.12.2019
19-215

Dražební vyhláška

Viktor Zsiga

strana 1-6

Exekutorský úřad

Jičín

19.11.2019-09.01.2019
19-214

Dražební vyhláška

Viktor Zsiga

strana 1-6

Exekutorský úřad

Jičín

19.11.2019-09.01.2019
19-213

Rozpočet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

na rok 2020 a rozpočtový výhled na rok 2021 a 2022

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

18.11.2019-10.12.2019
19-212

Stanovisko České republiky k navrhované činnosti

Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów

strana 1-15

Ministerstvo

životního prostředí

18.11.2019-03.12.2019
19-211

Dražební vyhláška

M. Lhotová

strana 1-4

Exekutorský úřad

Praha

14.11.2019-17.12.2019
19-210

Dražební vyhláška

L. Brožová

strana 1-2

Exekutorský úřad

Přerov

13.11.2019-13.12.2019
19-209

Nařízení Státní veterinární správy

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

SVS/2019/134736_L

strana 1

Krajská veterinární správa

SVS pro LK

07.11.2019-23.11.2019
19-208

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

strana 1-2 Magistrát města Liberec 06.11.2019-22.11.2019
19-207

Pozvánka na mimořádné zastupitelstvo města

strana 1 Město Chrastava 06.11.2019-25.11.2019
19-206

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/5/2019/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.11.2019-01.11.2023
19-205

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/4/2019/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.11.2019-01.11.2023
19-204

Nařízení Státní veterinární správy

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

SVS/2019/129873_L

strana 1

Krajská veterinární správa

SVS pro LK

31.10.2019-16.11.2019
19-203

Nařízení Státní veterinární správy

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

SVS/2019/129872_L

strana 1

Krajská veterinární správa

SVS pro LK

31.10.2019-16.11.2019
19-202

Informace o schválené koncepci "Změna územního plánu

města a obce Bogatynia - území povrchového hnědouhelného

dolu Turów u obce Opolno-Zdrój"

strana 1

Ministerstvo životního

prostředí

30.10.2019-15.11.2019
19-201

Zveřejnění záměru č. 32/2019

strana 1

Město Chrastava

25.10.2019-11.11.2019
19-200

Oznámení o přerušení dodávky vody

Bílokostelecká, Polní, Vítkovská - 30. 10. 2019

strana 1

SČVK, a.s.

25.10.2019-30.10.2019
19-199

4. ZMĚNA ROZPOČTU

strana 1-9

Město Chrastava

25.10.2019-31.12.2019
19-198

Zveřejnění záměru č. 31/2019

strana 1

Město Chrastava

25.10.2019-11.11.2019
19-197

Dražební vyhláška č.j. 209 Ex 323/2005-113

strana 1-4

Exekutorský úřad Liberec

23.10.2019-05.12.2019
19-196

Zveřejnění záměru č. 30/2019

strana 1

Město Chrastava

23.10.2019-11.11.2019
19-195

Pravidla dotačního programu GRANT z rozpočtu

města Chrastava pro rok 2020

strana 1-4

Město Chrastava

22.10.2019-31.01.2020
19-194

Zveřejnění záměru č. 29/2019

strana 1

Město Chrastava

22.10.2019-11.11.2019
19-193

Zveřejnění záměru č. 28/2019

strana 1

Město Chrastava

18.10.2019-08.11.2019
19-192

Nařízení města Chrastava

č. 7/2019

strana 1-8

Město Chrastava

16.10.2019-01.11.2019
19-191

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

30.10.2019

strana 1

ČEZ a.s.

10.10.2019-30.10.2019
19-190

Pozvánka na zastupitelstvo města

strana 1 Město Chrastava 08.10.2019-21.10.2019
19-189

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

strana 1-2

Magistrát města

Liberec

07.10.2019-23.10.2019
19-188

4. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-7

Město Chrastava

04.10.2019-21.10.2019
19-187

Oznámení zahájení řízení

návrh na odstranění vraku vozidla

strana 1-2

Magistrát města

Liberec

04.10.2019-20.10.2019
19-186

Veřejná vyhláška

stanovení místní úpravy provozu - Pobřežní

strana 1-2

Magistrát města

Liberec

04.10.2019-20.10.2019
19-185

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

16.10.2019

strana 1

ČEZ a.s.

30.09.2019-16.10.2019
19-184

Zveřejnění záměru č. 27/2019

strana 1

Město Chrastava

20.09.2019-02.12.2019
19-183

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

a jiných porostů

strana 1

ČEZ a.s.

20.09.2019-15.11.2019
19-182

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

Vítkovská ul.

strana 1-4

Magistrát města

Liberec

17.09.2019-03.10.2019
19-181

Oznámení o členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko - 24. 9. 2019

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

13.09.2019-24.10.2019
19-180

SBĚROVÝ DEN - neděle 6. října 2019

strana 1

Město Chrastava

12.09.2019-06.10.2019
19-179

SBĚROVÝ DEN - sobota 5. října 2019

strana 1

Město Chrastava

12.09.2019-05.10.2019
19-178

3. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-9

Město Chrastava

12.09.2019-31.12.2019
19-177

Zveřejnění záměru prodeje 26/2019

strana 1-3

Město Chrastava

12.09.2019-18.12.2019
19-176

Zveřejnění záměru prodeje 25/2019

strana 1-3

Město Chrastava

12.09.2019-18.12.2019
19-175

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

strana 1-3

Státní pozemkový úřad

09.09.2019-09.10.2019
19-163

Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost

strana 1-2

Krajský úřad Libereckého

kraje - odbor zdravotnictví

26.08.2019-17.10.2019
19-162

Dražební vyhláška - P. Podroužek

strana 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

23.08.2019-23.10.2019
19-155

Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na 

sil. č. III/27247 ul. Stará, Machnín

strana 1-3

Magistrát města Liberec

Odbor dopravy

13.08.2019-17.10.2019
19-129

Zveřejnění záměru prodeje č. 20

strana 1

Město Chrastava

03.07.2019-03.10.2019
19-128

Zveřejnění záměru prodeje č. 19

strana 1-2

Město Chrastava

03.07.2019-    30.06.2020
19-123

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

27.06.2019-30.06.2020
19-121

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-9

Město Chrastava

26.06.2019-31.12.2019
19-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/8/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 03.05.2019-03.05.2023
19-076

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/2/2019/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-075

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/21/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-074

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/19/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-073

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/20/2019/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2019-29.04.2023
19-067

1. ZMĚNA ROZPOČTU - POZMĚŇOVACÍ

NÁVRH 2019

strana 1-9

Město Chrastava

24.04.2019-31.12.2019
19-057

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-6

Ministerstvo zemědělství

05.04.2019-31.12.2022
19-036

Nedostatečně identifikovaný vlastník

aktualizace k 1. 2. 2019

strana 1-2

Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových Liberec

01.03.2019-
31.12.2023
19-031

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

1. změna rozpočtu - rozpočtové opatření

strana 1

Školní jídelna

Chrastava

25.02.2019-
31.12.2019
19-020

 Schválený rozpočet 2019

strana 1-9 Město Chrastava 06.02.2019-
31.12.2019
19-019

 6. ZMĚNA ROZPOČTU 2018

strana 1-9 Město Chrastava 06.02.2019-
31.12.2019
19-005

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

09.01.2019-
30.06.2020
19-003

Zveřejnění záměru č. 3/2019

strana 1-2

Město Chrastava

04.01.2019-
28.06.2019
18-257

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ŠJ Chrastava

strana 1-2

ŠJ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-256

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ZŠ Chrastava

strana 1-2

ZŠ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-255

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

MŠ Chrastava

strana 1-2

MŠ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-254

Schválený rozpočet 2019 a střednědobý výhled

rozpočtu 2020-2023 příspěvkové organizace

ZŠ a MŠ Chrastava

strana 1-2

ZŠ a MŠ Chrastava

19.12.2018-
31.12.2019
18-252

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021

strana 1-2

Město Chrastava

18.12.2018-
31.12.2019
18-251

Pravidla rozpočtového provizoria

strana 1-3

Město Chrastava

18.12.2018-
31.12.2019
18-250

Rozpočtové provizorium  2019

strana 1-8

Město Chrastava

18.12.2018-
31.12.2019
18-218c

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

RŮ/17/2018

strana 1-8 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218b

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/15/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218a

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/16/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-196

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/30/2018/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 03.10.2018-
03.10.2022
18-195

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/33/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

03.10.2018-
03.10.2022
18-171

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2018

strana 1-3

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

24.08.2018-
31.12.2023
18-111

Zveřejnění schváleného závěrečného účtu

za rok 2017

stran 1-100

Město Chrastava

21.06.2018-
30.07.2019
18-084

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/12/2018/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

16.05.2018-
16.05.2022
18-068

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/2/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-067

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/8/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-066

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-032

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

26.02.2018-
31.12.2023
17-197

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

06.11.2017-
06.11.2021
17-192

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

30.10.2017-
30.10.2021
17-123

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě

o poskytnutí dotace

strana 1-24

Město Chrastava

29.06.2017-
29.06.2021
17-083

Zveřejnění záměru přechodu práv a závazků

strana 1

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-082

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-081

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-080

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-078

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

strana 1-6

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-034

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

strana 1-6 Město Chrastava 01.03.2017-
01.03.2021
17-029

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2017/Sl

strana 1-13 Město
Chrastava
21.02.2017-
21.02.2021
16-169 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/12/2016/Sl
strana 1-12 Město
Chrastava
20.07.2016-
20.07.2020
16-165 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/8/2016/Sl
strana 1-12 Město
Chrastava
15.07.2016-
15.07.2020
16-150 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/24/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-149 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/23/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-148 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/20/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-147 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/19/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-124 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace č. HFO/VP/4/2016/Sl
strana 1-7 HFO MěÚ
Chrastava
26.05.2016-
26.05.2020
16-111 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-110 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-109 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-8 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025

 

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...