Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy Rozpočet příspěvkových organizací  | Ochrana osobních údajů |

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
20-113

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

aktualizace BPEJ v k.ú. Dolní Chrastava

strana 1

Státní pozemkový úřad

25.05.2020-30.11.2020
20-112

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové

dotace HFO/VP/3/2020/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

25.05.2020-25.05.2024
20-111

Zveřejnění záměru č. 16/2020

strana 1

Město Chrastava

25.05.2020-10.06.2020
20-110

Organizace vzdělávacích aktivit 1.-5. ročníků

od 25. 5. 2020

strana 1-2

Základní škola Chrastava

22.05.2020-07.06.2020
20-109

Zveřejnění záměru č. 20/2020

strana 1

Město Chrastava

22.05.2020-09.06.2020
20-108

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci

rekonstrukce vodovodního řadu  - 28. 5. 2020

strana 1-2

SČVK, a.s.

22.05.2020-28.05.2020
20-107

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci

rekonstrukce vodovodního řadu  - 26. 5. 2020

strana 1-2

SČVK, a.s.

22.05.2020-26.05.2020
20-106

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Města Chrastava za rok 2019

strana 1-52

Město Chrastava

22.05.2020-22.06.2020
20-105

Zveřejnění záměru č. 21/2020

strana 1

Město Chrastava

19.05.2020-04.06.2020
20-104

Usnesení

Dražební vyhláška

strana 1-4

Exekutorský úřad

Přerov

18.05.2020-15.07.2020
20-103

Zveřejnění záměru č. 22/2020

strana 1

Město Chrastava

18.05.2020-04.06.2020
20-102

Zahájení aktualizace BPEJ

v katastrálním území Dolní Chrastava

strana 1-2

Státní pozemkový úřad

18.05.2020-03.06.2020
20-101

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

VDZ - Střelecký vrch

strana 1-2

Magistrát města Liberec

12.05.2020-28.05.2020
20-100

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

30.05.2020

strana 1-2

ČEZ, a. s.

12.05.2020-30.05.2020
20-099

Informace zákonným zástupcům žáků 1.-5. ročníků

k možnosti nepovinné docházky do školy od 25. 5. 2020

strana 1-2

Základní škola Chrastava

12.05.2020-25.05.2020
20-098

Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny pro

vodné a stočné za rok 2019

strana 1-2

SVS a.s.

07.05.2020-07.06.2020
20-097

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

ZRUŠENO

strana 1

Město Chrastava

07.05.2020-10.06.2020
20-096

Oznámení o členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

05.05.2020-19.05.2020
20-095

Zveřejnění výsledků zápisu k základnímu vzdělávání

strana 1

Základní škola Chrastava

04.05.2020-20.05.2020
20-094

Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu

LB Chrastava Tovární

strana 1-4

SČVK, a.s.

04.05.2020-30.11.2020
20-093

Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu

Hrádecko-Chrastavsko za rok 2019

strana 1-15

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

04.05.2020-19.05.2020
20-092

Záměr pronájmu č. 19/2020

strana 1

Město Chrastava

30.04.2020-25.05.2020
20-091

Záměr pronájmu č. 18/2020

strana 1

Město Chrastava

30.04.2020-25.05.2020
20-090

Záměr pronájmu č. 17/2020

strana 1

Město Chrastava

30.04.2020-25.05.2020
20-089

Oznámení zahájení územního řízení

LB-Chrastava Janka 2 - obnova NN, VN

strana 1-5

Městský úřad Chrastava

OVÚS

29.04.2020-15.05.2020
20-088

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-4

Krajská hygienická stanice

Libereckého kraje

29.04.2020-15.05.2020
20-087

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

16.05.2020

strana 1-2

ČEZ, a.s.

27.04.2020-16.05.2020
20-086

Veřejná vyhláška

strana 1-4

Finanční úřad

pro Liberecký kraj

27.04.2020-27.05.2020
20-085

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2020

strana 1-9

Město Chrastava

23.04.2020-31.12.2020
20-084

Záměr pronájmu č. 15/2020

strana 1

Město Chrastava

23.04.2020-25.05.2020
20-083

Veřejnoprávní smlouva

o zabezpečení agendy povolování kácení dřevin

rostoucích mimo les a ukládání povinnosti náhradní výsadby

strana 1-2

Město Chrastava

15.04.2020-01.05.2020
20-082

Záměr prodeje mostního provizoria MT - 50

strana 1

Město Chrastava

15.04.2020-04.05.2020
20-081

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chrastava

strana 1

Město Chrastava

08.04.2020-20.04.2020
20-080

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-8

Ministerstvo zemědělství

06.04.2020-31.12.2022
20-079

Veřejnoprávní smlouva

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního

systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Mníšek

strana 1-2

Město Chrastava

03.04.2020-19.04.2020
20-078

Veřejnoprávní smlouva

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního

systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Oldřichov v Hájích

strana 1-2

Město Chrastava

03.04.2020-19.04.2020
20-077

Veřejnoprávní smlouva

o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního

systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Nová Ves

strana 1-2

Město Chrastava

03.04.2020-19.04.2020
20-076

Veřejná dražební vyhláška

131 ED 3/19

strana 1-6

Exekutorský úřad

Liberec

03.04.2020-18.06.2020
20-075

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Zrušení nařízení mimořádných veterinárních opatření

strana 1-2

Státní veterinární správa

pro LK

02.04.2020-18.04.2020
20-074

1. ZMĚNA ROZPOČTU

strana 1-7

Město Chrastava

02.04.2020-20.04.2020
20-073

Návrh opatření obecné povahy

Monitorovací kalendář

strana 1-3

Krajská hygienická stanice

LK

30.03.2020-28.04.2020
20-072

Rozhodnutí o umístění stavby

Rekonstrukce ŽST Chrastava

strana 1-47

Městský úřad Chrastava

OVÚS

30.03.2020-15.04.2020
20-071

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

16. 4. 2020

strana 1-2

ČEZ a.s.

30.03.2020-16.04.2020
20-070

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ze dne 26. 3. 2020

strana 1-3

Ministerstvo zdravotnictví

26.03.2020-01.04.2020
20-069

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ze dne 23. 3. 2020

strana 1-2

Ministerstvo zdravotnictví

25.03.2020-01.04.2020
20-068

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

14. 4. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

25.03.2020-14.04.2020
20-067

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

9. 4. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

24.03.2020-09.04.2020
20-066

Informace o zrušení plánovaného přerušení

dodávky elektřiny - 1. 4. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

24.03.2020-01.04.2020
20-065

Tisková zpráva Finančního úřadu pro LK

strana 1

Finanční úřad pro LK

24.03.2020-24.04.2020
20-064

Ceník č. 3/2020

strana 1

Město Chrastava

18.03.2020-02.04.2020
20-063

Ceník č. 2/2020

strana 1

Město Chrastava

18.03.2020-02.04.2020
20-062

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

7. 4. 2020

strana 1

ČEZ a.s.

18.03.2020-07.04.2020
20-061

Zveřejnění záměru č. 14/2020

strana 1

Město Chrastava

18.03.2020-04.06.2020
20-060

Zveřejnění záměru č. 13/2020

strana 1

Město Chrastava

18.03.2020-06.04.2020
20-059

USNESENÍ VLÁDY ČR

O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

stran 1-3

VLÁDA ČR

16.03.2020

16.04.2020

20-058

Rozhodnutí

"LI 022 104 Chrastava, Bílokostelecká, Větrná -

rekonstrukce vodovodu a kanalizace - II. etapa

stran 1-8

Magistrát města Liberec

13.03.2020

29.03.2020

20-057

USNESENÍ VLÁDY ČR- NOUZOVÝ STAV

stran 1-2

VLÁDA ČR

13.03.2020
20-056

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

1. 4. 2020

strana 1

Město Chrastava

12.03.2020-01.04.2020
20-055

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

1. 4. 2020

strana 1

Město Chrastava

12.03.2020-01.04.2020
20-054

Sběrový den - 19. dubna 2020

strana 1

Město Chrastava

11.03.2020-19.04.2020
20-053

Sběrový den - 18. dubna 2020

strana 1

Město Chrastava

11.03.2020-18.04.2020
20-052

Den otevřených dveří - 29. dubna 2020

Zápis - 6. května 2020

strana 1

Mateřská škola, Chrastava

11.03.2020-06.05.2020
20-051

Výběrové řízení

praktické lékařství pro děti a dorost pro úz. Chrastava

strana 1

Krajský úřad

Libereckého kraje

09.03.2020-29.04.2020
20-050

Veřejná vyhláška

opravné rozhodnutí k rozhodnutí o environmentálních

podmínkách pro záměr "Pokračování těžby

hnědouhelného ložiska Turów"

strana 1-2

strana 1-6

strana 1-6

Ministerstvo

životního prostředí

04.03.2020-20.03.2020
20-049

Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu Chrastava

Střelecký vrch - odstávky vody

strana 1-2

SČVK, a.s.

27.02.2020-30.09.2020
20-048

Aktualizovaná data

Nedostatečně identifikovaný vlastník - k 1. 2. 2020

strana 1

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových

27.02.2020-31.12.2023
20-047

Rozhodnutí o umístění stavby

Chodník podél ulice Vítkovské v Chrastavě

strana 1-20

Městský úřad

Chrastava, OVÚS

25.02.2020-13.03.2020
20-046

Zveřejnění záměru č. 12/2020

strana 1

Město Chrastava

25.02.2020-04.05.2020
20-045

Zveřejnění záměru č. 11/2020

strana 1

Město Chrastava

25.02.2020-16.04.2020
20-044

Zveřejnění záměru č. 10/2020

strana 1

Město Chrastava

25.02.2020-16.04.2020
20-043

Zveřejnění záměru č. 9/2020

strana 1

Město Chrastava

25.02.2020-16.04.2020
20-042

Zveřejnění záměru č. 8/2020

strana 1

Město Chrastava

25.02.2020-16.04.2020
20-041

Usnesení

Elektronická dražba - B. Farkasová

strana 1

Exekutorský úřad

Praha

25.02.2020-09.04.2020
20-040

Dražební vyhláška

J. Skála

strana 1-7

Exekutorský úřad

Beroun

25.02.2020-22.04.2020
20-039

Zveřejnění záměru č. 7/2020

strana 1

Město Chrastava

21.02.2020-26.03.2020
20-038

Zveřejnění záměru č. 6/2020

strana 1

Město Chrastava

21.02.2020-26.03.2020
20-037

Zveřejnění záměru č. 5/2020

strana 1

Město Chrastava

21.02.2020-26.03.2020
20-036

Veřejná vyhláška

rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr

"Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów"

strana 1-6

strana 1-156

strana 1-178

strana 1-5

Ministerstvo životního prostředí

19.02.2020-07.03.2020
20-035

Předvolání k rozvrhovému jednání

Dušan Jašek

strana 1

Exekutorský úřad Liberec

19.02.2020-25.03.2020
20-034

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

27. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

18.02.2020-27.02.2020
20-033

Informace o zrušení plánovaného přerušení

dodávky elektřiny 20. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

18.02.2020-20.02.2020
20-032

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Chrastava HFO/VP/2/2020/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

18.02.2020-18.02.2024
20-031

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Chrastava HFO/VP/3/2020/FV/Sl

strana 1-10

Město Chrastava

13.02.2020-13.02.2024
20-030

6. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-8

Město Chrastava

13.02.2020-31.12.2020
20-029

Schválený rozpočet 2020

strana 1-8

Město Chrastava

13.02.2020-31.12.2020
20-028

Exekuční příkaz

Jan Khun

strana 1-4

Exekutorský úřad

Brno

12.02.2020-28.02.2020
20-027

Oznámení o Členské schůzi

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

11.02.2020-25.02.2020
20-026

Výroční zpráva za rok 2019

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

strana 1

Město Chrastava

11.02.2020-27.02.2020
20-025

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

27. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

10.02.2020-27.02.2020
20-024

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

27. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

10.02.2020-27.02.2020
20-023

Oznámení o zahájení řízení

"LI 022 104 Chrastava, Bílokostelecká, Větrná

rekonstrukce vodovodu a kanalizace - II. etapa"

strana 1-5

Magistrát města Liberec

07.02.2020-23.02.2020
20-022

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

25. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

05.02.2020-25.02.2020
20-021

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

20. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

03.02.2020-20.02.2020
20-020

Ceník nájemného z hrobového místa a služeb

spojených s užíváním hřbitova

strana 1-7

Město Chrastava

03.02.2020-19.02.2020
20-019

Řád veřejného pohřebiště

strana 1-22

Město Chrastava

03.02.2020-19.02.2020
20-018

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/28/2019/Sl

strana 1-7

Město Chrastava

31.01.2020-31.01.2024
20-017

Životní podmínky 2020 - výběrové šetření

v domácnostech

strana 1

Český statistický úřad

31.01.2020-16.02.2020
20-016

Veřejná vyhláška

strana 1

Město Chrastava

29.01.2020-13.02.2020
20-015

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chrastava

10. února 2020

strana 1

Město Chrastava

27.01.2020-10.02.2020
20-014

Zveřejnění záměru č. 4/2020

strana 1

Město Chrastava

27.01.2020-19.02.2020
20-013

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

13. 2. 2020

strana 1

ČEZ Distribuce

24.01.2020-13.02.2020
20-012

Zveřejnění záměru č. 03/2020

strana 1

Město Chrastava

24.01.2020-19.02.2020
20-011

6. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-7

Město Chrastava

24.01.2020-10.02.2020
20-010

Návrh rozpočtu 2020

strana 1-7

Město Chrastava

24.01.2020-10.02.2020
20-008

Dražební vyhláška

B. Farkasová

strana 1-3

Exekutorský úřad

Praha

23.01.2020-20.02.2020
20-003

Zveřejnění záměru č. 02/2020

strana 1-3

Město Chrastava

09.01.2020-26.06.2020
20-002

Zveřejnění záměru č. 01/2020

strana 1-3

Město Chrastava

09.01.2020-26.06.2020
19-255

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

mikroregionu

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

20.12.2019-31.03.2021
19-253

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Školní jídelna

Chrastava

19.12.2019-31.12.2020
19-252

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Základní škola

Chrastava

19.12.2019-31.12.2020
19-251

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Mateřská škola

Chrastava

19.12.2019-31.12.2020
19-250

Rozpočet příspěvkové organizace 2020

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu

rozpočtu

strana 1-3

Základní a mateřská škola

Chrastava, Vítkov

19.12.2019-31.12.2020
19-249

5. ZMĚNA ROZPOČTU 2019

strana 1-9

Město Chrastava

16.12.2019-10.02.2020
19-241

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 2020

strana 1-7

Město Chrastava

12.12.2019-31.12.2020
19-240

Pravidla rozpočtového provizoria

strana 1-3

Město Chrastava

12.12.2019-31.12.2020
19-239

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022

strana 1-2

Město Chrastava

12.12.2019-31.12.2020
19-238

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212

strana 1-4

Ministerstvo zemědělství

12.12.2019-31.12.2022
19-235

Zveřejnění záměru č. 35/2019

strana 1

Město Chrastava

05.12.2019-11.02.2020
19-206

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/5/2019/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.11.2019-01.11.2023
19-205

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/4/2019/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.11.2019-01.11.2023
19-195

Pravidla dotačního programu GRANT z rozpočtu

města Chrastava pro rok 2020

strana 1-4

Město Chrastava

22.10.2019-31.01.2020
19-128

Zveřejnění záměru prodeje č. 19

strana 1-2

Město Chrastava

03.07.2019-    30.06.2020
19-123

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

27.06.2019-30.06.2020
19-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/8/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 03.05.2019-03.05.2023
19-076

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/2/2019/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-075

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/21/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-074

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/19/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-073

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/20/2019/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2019-29.04.2023
19-057

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-6

Ministerstvo zemědělství

05.04.2019-31.12.2022
19-036

Nedostatečně identifikovaný vlastník

aktualizace k 1. 2. 2019

strana 1-2

Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových Liberec

01.03.2019-
31.12.2023
19-005

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

09.01.2019-
30.06.2020
18-218c

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

RŮ/17/2018

strana 1-8 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218b

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/15/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218a

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/16/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-196

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/30/2018/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 03.10.2018-
03.10.2022
18-195

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/33/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

03.10.2018-
03.10.2022
18-171

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2018

strana 1-3

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

24.08.2018-
31.12.2023
18-084

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/12/2018/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

16.05.2018-
16.05.2022
18-068

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/2/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-067

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/8/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-066

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-032

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

26.02.2018-
31.12.2023
17-197

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

06.11.2017-
06.11.2021
17-192

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

30.10.2017-
30.10.2021
17-123

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě

o poskytnutí dotace

strana 1-24

Město Chrastava

29.06.2017-
29.06.2021
17-083

Zveřejnění záměru přechodu práv a závazků

strana 1

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-082

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-081

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-080

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

25.04.2017-
25.04.2021
17-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

strana 1-12

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-078

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

strana 1-6

Město Chrastava

24.04.2017-
24.04.2021
17-034

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

strana 1-6 Město Chrastava 01.03.2017-
01.03.2021
17-029

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2017/Sl

strana 1-13 Město
Chrastava
21.02.2017-
21.02.2021
16-169 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/12/2016/Sl
strana 1-12 Město
Chrastava
20.07.2016-
20.07.2020
16-165 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/8/2016/Sl
strana 1-12 Město
Chrastava
15.07.2016-
15.07.2020
16-150 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/24/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-149 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/23/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-148 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/20/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-147 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/19/2016/Sl
strana 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-124 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace č. HFO/VP/4/2016/Sl
strana 1-7 HFO MěÚ
Chrastava
26.05.2016-
26.05.2020
16-111 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-110 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-109 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace strana 1-8 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025

 

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...