Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
17-053

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2017

stran 1-6

Město Chrastava

24.03.2017-
10.04.2017
17-052

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 4. 5. 2017

stran 1

ČEZ a.s.

24.03.2017-
04.05.2017
17-051

Sběrové dny - 15. - 16. 4. 2017

stran 1-2

Město Chrastava

22.03.2017-
16.04.2017
17-050

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny - 25. 4. 2017

stran 1

ČEZ, a.s.

22.03.2017-
25.04.2017
17-049

Nařízení státní veterinární správy

č.j. SVS/2017/035290-L

stran 1-2

Krajská veterinární
správa

20.03.2017-
04.04.2017
17-048

Upozornění - výluka Hrádek n.N-Chrastava

stran 1-3

Die Länderbahn

16.03.2017-
01.04.2017
17-047

Zveřejnění záměru prodeje

stran 1

Město Chrastava

14.03.2017-
19.04.2017
17-046

Žádost o poskytnutí součinnosti - Oberreiter

stran 1-2

Exekutorský úřad

Hodonín

13.03.2017-
29.03.2017
17-045

Nařízení státní veterinární správy

změna ochranných a zdolávacích opatření

stran 1-6

Krajská veterinární
správa

10.03.2017-
26.03.2017
17-044

Dražební vyhláška - SIACITY s.r.o.

stran 1-2

Exekutorský úřad

Hodonín

10.03.2017-
12.04.2017
17-043

Nařízení státní veterinární správy - zrušuje se

Nařízení SVS čj. SVS/2017/018145-L

vč. změn

stran 1

Krajská veterinární
správa

10.03.2017-
26.03.2017
17-042

Schválený rozpočet 2017

stran 1-7

Město Chrastava

09.03.2017-
05.02.2018
17-041

Vyhláška

M. Široká

stran 1

Exekutorský úřad

Liberec

08.03.2017-
24.03.2017
17-040

Nález kočky - Střelecký vrch

stran 1 Město Chrastava 06.03.2017-
22.03.2017
17-039

Změna v žádosti o vydání integrovaného povolení

pro zařízení PGE Górnictwo - El. Turów

stran 1-35

Ministerstvo životního

prostředí

03.03.2017-
19.03.2017
17-038

Nařízení státní veterinární správy

změna ochranných a zdolávacích opatření SVS

stran 1-5 Krajská veterinární
správa
03.03.2017-
19.03.2017
17-037

Tisková zpráva

LK rozdá ve druhém kole kotlíkových dotací

přes 14 mil. Kč

stran 1 Krajský úřad LK 03.03.2017-
31.03.2017
17-036

Oznámení o zahájení řízení

"LI 003 027 Bílý Kostel n.N., Panenská Hůrka"

stran 1-6

Magistrát města

Liberec

03.03.2017-
20.03.2017
17-035

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním

restitucím - katastr

stran 1-4

Státní pozemkový

úřad

03.03.2017-
03.04.2017
17-034

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

stran 1-6 Město Chrastava 01.03.2017-
01.03.2021
17-033

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

č. ULB/007/2017

stran 1-4

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

01.03.2017-
04.04.2017
17-032

Změny autobusových jízdních řádů

stran 1-5 KORID LK 28.02.2017-
28.03.2017
17-031

Rozhodnutí "Revitalizace brownfield Chrastava

- Výrobně skladovací areál WASSA"

stran 1-64 Krajský úřad LK 27.02.2017-
15.03.2017
17-030 Záměr pronájmu zahrady v k.ú. Chrastava1 stran 1 Město
Chrastava
23.02.2017-
04.04.2017
17-029

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2017/Sl

stran 1-13 Město
Chrastava
21.02.2017-
21.02.2021
17-028 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny - 17. 3. 2017
stran 1-2 ČEZ a.s. 16.02.2017-
17.03.2017
17-021 Dražební vyhláška čj. 706/2015-D, OD stran 1-7 Eurodražby.CZ
Praha
03.02.2017-
21.03.2017
17-020 Dražební vyhláška čj. 144/2016-D, OD stran 1-7 Eurodražby.CZ
Praha
03.02.2017-
21.03.2017
17-019 Usnesení o provedení elektronické dražby
M. Šulc
stran 1-5 Exekutorský úřad
Brno
26.01.2017-
09.03.2017
17-003 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny - 22. 3. 2017
stran 1 ČEZ a.s. 09.01.2017-
22.03.2017
16-241 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí stran 1-2 Katastrální úřad
pro LK
31.10.2016-
30.06.2017
16-169 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/12/2016/Sl
stran 1-12 Město
Chrastava
20.07.2016-
20.07.2020
16-165 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/8/2016/Sl
stran 1-12 Město
Chrastava
15.07.2016-
15.07.2020
16-150 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/24/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-149 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/23/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-148 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/20/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-147 Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Grantu na podporu rozvoje kulturní,
sportovní, spolkové činnosti a cestovního
ruchu č. HFO/VP/19/2016/Sl
stran 1-12 Město Chrastava 29.06.2016-
29.06.2020
16-124 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace č. HFO/VP/4/2016/Sl
stran 1-7 HFO MěÚ
Chrastava
26.05.2016-
26.05.2020
16-111 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-110 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-6 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
16-109 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace stran 1-8 Město
Chrastava, HFO
12.05.2016-
12.05.2020
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025
15-042 Smlouva o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu
Města Chrastava
strana 1-4 Město
Chrastava
18.2.2015-
31.3.2018

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...