Úřední deska

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce, najdete v archivu úřední desky

Registr smluv | Veřejné zakázky | Ceníky | Prodej a pronájem nemovitostí z majetku města | Povinně zveřejňované informace  | Výběrová řízení | Zaměstnání - volná místa | Zasedání Zastupitelstva města - zápisy a usnesení | Platné vyhlášky města Chrastavy | Územní plán města Chrastavy | Plán zimní údržby místních komunikací | Rozvoj města | Další informace a dokumenty | Prodej zóny Polní - 60 RD | Ztráty a nálezy | Ztráty a nálezy - zvířata | Výlep plakátů | Rozpočet města Chrastavy Rozpočet příspěvkových organizací  | Ochrana osobních údajů |

Evidenční číslo Název Dokument Původce Vyvěšeno
22-091

Veřejná vyhláška

stanovení místní úpravy provozu

"Dobíjecí stanice Páteřní síť PRE - Chrastava"

strana 1-2

Magistrát města Liberec

23.05.2022-08.06.2022
22-090

Zveřejnění seznamu obecních úřadů, kde jsou zřízeny alespoň

dva odbory, kterým se podávají kandidátní listiny a seznam obcí,

ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému

obecnímu úřadu - volby do zastupitelstva obce 23. a 24. 9. 2022

strana 1

Městský úřad Chrastava

23.05.2022-19.07.2022
22-089

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích u volebních

stran: nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů

- volby do zastupitelstva obce 23. a 24. 9. 2022

strana 1

Městský úřad Chrastava

23.05.2022-19.07.2022
22-088

Zveřejnění záměru č. 5/2022

strana 1

Město Chrastava

18.05.2022-06.06.2022
22-087

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání

strana 1

Základní škola Chrastava

17.05.2022-02.06.2022
22-086

Aukční vyhláška

EA/ULB/071/2022

strana 1-5

Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových

17.05.2022-15.06.2022
22-085

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

nám. 1. máje

strana 1-3

Magistrát města Liberec

12.05.2022-28.05.2022
22-084

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

220 EX 2739/20-122 (220 Dr 2/22-122)

strana 1-4

Exekutorský úřad Praha

12.05.2022-27.06.2022
22-083

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie

1. 6. 2022

strana 1-2

ČEZ, a.s.

12.05.2022-01.06.2022
22-082

Aktualizace dat NIV k 1. 2. 2022 - Chrastava

strana 1

Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových

09.05.2022-31.12.2023
22-081

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

30. 5. 2022

strana 1-2

ČEZ, a.s.

09.05.2022-30.05.2022
22-080

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci

"Chrastavské slavnosti"

strana 1-4

Magistrát města Liberec

06.05.2022-22.05.2022
22-079

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chrastava

Pozvánka na úvodní jednání

strana 1-2

Státní pozemkový úřad

06.05.2022-22.05.2022
22-078

Usnesení

Dražební jednání č.j. 97EX3431/15-112

strana 1-2

Exekutorský úřad Brno

05.05.2022-21.05.2022
22-077

Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy

k.ú. Horní Chrastava, Chrastava I a Nová Ves

strana 1

Státní pozemkový úřad

04.05.2022-20.05.2022
22-076

Pozvánka na mimořádné Zastupitelstvo města Chrastava

23. 5. 2022

strana 1

Město Chrastava

03.05.2022-23.05.2022
22-075

Oznámení o stanovení počtu členů ZM Chrastava

2022-2026

strana 1

Městský úřad Chrastava

03.05.2022-19.05.2022
22-074

2. ZMĚNA ROZPOČTU 2022

strana 1-7

Město Chrastava

03.05.2022-23.05.2022
22-073

Zveřejnění schválené koncepce

"Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec n. N.

2021-2030"

strana 1

Magistrát města Liberec

03.05.2022-19.05.2022
22-072

Dražební vyhláška

č.j. 0745D000022/22

strana 1-4

Kova Group a.s.

02.05.2022-07.06.2022
22-071

Veřejná výzva

na obsazení prac. místa PEČOVATELKA

strana 1

Město Chrastava

02.05.2022-30.06.2022
22-070

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář

strana 1-4

Krajská hygienická stanice

Libereckého kraje

02.05.2022-18.05.2022
22-069

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné

a stočné za kal. rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

strana 1-2

Severočeská vodárenská

společnost a.s.

02.05.2022-02.06.2022
22-068

Oznámení

o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně

ekologických jednotek v k.ú. Horní Chrastava

strana 1-2

Státní pozemkový přad

28.04.2022-01.06.2022
22-067

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

- umístění dopr. značení  a dopr. zařízení - Novoveská

strana 1-2

Magistrát města Liberec

27.04.2022-13.05.2022
22-066

Usnesení o nařízení 1. kola elektr. dražby

97EX 3431/15-104

strana 1-5

Exekutorský úřad Brno

26.04.2022-25.05.2022
22-065

Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2022

strana 1-4

Finanční úřad pro LK

26.04.2022-26.05.2022
22-064

Rozhodnutí

"Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská"

strana 1-4

Magistrát města Liberec

25.04.2022-11.05.2022
22-062

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

č. HFO/VP/8/2022/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

21.04.2022-21.04.2026
22-061

Veřejná vyhláška

Oznámení o projednání aktualizované zprávy o uplatňování

územního plánu

strana 1

Město Chrastava

14.04.2022-15.05.2022
22-060

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/1/2022/FF/Sl

strana 1-10

Město Chrastava

14.04.2022-14.04.2026
22-059

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/17/2022/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

14.04.2022-14.04.2026
22-058

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/18/2022/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

14.04.2022-14.04.2026
22-057

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/2/2022/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

14.04.2022-14.04.2026
22-056

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/3/2022/Sl

strana 1-7

Město Chrastava

14.04.2022-14.04.2026
22-054

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2022

strana 1-9

Město Chrastava

12.04.2022-31.12.2022
22-051

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/10/2021/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

11.04.2022-11.04.2026
22-038

Zápis do mateřské školy Chrastava

9. - 13. května 2022

strana 1

Mateřská škola Chrastava

29.03.2022-13.05.2022
22-030

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém

odpadového hospodářství z důvodu mimořádné události

strana 1 Městský úřad Chrastava 14.03.2022-31.12.2022
22-029

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/1/2022/Sl

strana 1-7 Město Chrastava 10.03.2022-10.03.2026
22-028

Zveřejnění záměru č. 3/2022

strana 1 Město Chrastava 08.03.2022-13.06.2022
22-022

Schválený rozpočet 2022

strana 1-9 Město Chrastava 11.02.2022-31.12.2022
22-021

6. ZMĚNA ROZPOČTU 2021

strana 1-9 Město Chrastava 09.02.2022-31.12.2022
22-013

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/4/2021/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

31.01.2022-31.01.2026
22-001

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/4/2020/FV/Sl

strana 1-8 Město Chrastava 03.01.2022-03.01.2026
21-268

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

22.12.2021-28.02.2023
21-267

Rozpočtové provizorium 2022

strana 1-9

Město Chrastava

21.12.2021-31.12.2022
21-266

Pravidla rozpočtového provizoria 2022

strana 1-4

Město Chrastava

21.12.2021-31.12.2022
21-265

Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024

strana 1-3

Město Chrastava

21.12.2021-31.12.2022
21-264

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací

strana 1-5

Město Chrastava

21.12.2021-31.12.2022
21-263

Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022

strana 1-5

Město Chrastava

21.12.2021-31.12.2022
21-260

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu

činnosti - Chrastava I a Nová Ves

strana 1-2 Státní pozemkový úřad 20.12.2021-20.12.2024
21-258

5. ZMĚNA ROZPOČTU 2021

strana 1-9 Město Chrastava 17.12.2021-31.12.2022
21-253

Zveřejnění záměru č. 40/2021

strana 1 Město Chrastava 13.12.2021-28.02.2022
21-234

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/11/2021/FV/Sl

strana 1-8 Město Chrastava 15.11.2021-15.11.2025
21-206

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/1/2021/FF/Sl

strana 1-10 Město Chrastava 11.10.2021-11.10.2025
21-185

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/2/2021/FF/Sl

strana 1-10 Město Chrastava 16.09.2021-16.09.2025
21-184

Nedostatečně identifikovaný vlastník

Aktualizace dat k 31. 8. 2021

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových

16.09.2021-31.12.2023
21-183

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-2 Ministerstvo zemědělství 16.09.2021-31.12.2022
21-181

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

č. HFO/VP/3/2021/FF/Sl

strana 1-10 Město Chrastava 15.09.2021-15.09.2025
21-180

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

č. HFO/VP/24/2021/Sl

strana 1-5

Město Chrastava

15.09.2021-15.09.2025
21-146

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/5/2021/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

19.07.2021-19.07.2025
21-141

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/6/2021/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

02.07.2021-02.07.2025
21-139

Závěrečný účet 2020

strana 1-150

Město Chrastava

30.06.2021-31.07.2022
21-137

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko

strana 1

Mikroregion

Hrádecko-Chrastavsko

29.06.2021-30.06.2022
21-133

Vyhlášení konkursu na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele/ředitelky právnické osoby

Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okr. Liberec-přísp.organ.

strana 1-2

Město Chrastava

21.06.2021-05.01.2022
21-103

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu na podporu

rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a

cestovního ruchu č. HFO/VP/12/2021/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

12.05.2021-12.05.2025
21-093

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/11/2021/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2021-29.04.2025
21-092

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/18/2021/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2021-29.04.2025
21-091

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/19/2021/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2021-29.04.2025
21-090

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/21/2021/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2021-29.04.2025
21-089

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

č. HFO/VP/12/2020/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

29.04.2021-29.04.2025
21-088

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace

č. HFO/VP/1/2021/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

29.04.2021-29.04.2025
21-077

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/8/2021/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

21.04.2021-21.04.2025
21-069

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Chrastava HFO/VP/3/2021/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

16.04.2021-16.04.2025
21-034

Aktualizace dat NIV k 1. 2. 2021 - Chrastava

stran 1-3

Úřad pro zastupování státu ve

věcech majetkových

Odloučené pracoviště Liberec

23.02.2020-31.12.2023
21-033

Sdělení k daňové informační schránce

strana 1

Městský úřad Chrastava

HFO

22.02.2021-22.02.2022
21-003

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/15/2020/FV/Sl

strana 1-8 Město Chrastava 06.01.2021-06.01.2025
20-258

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/5/2020/FV/Sl

strana 1-7 Město Chrastava 16.12.2020-16.12.2024
20-211

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/1/2020/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.10.2020-01.10.2024
20-209

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/1/2020/FF/Sl

strana 1-10

Město Chrastava

30.09.2020-30.09.2024
20-199

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace

HFO/VP/30/2020/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

22.09.2020-22.09.2024
20-190

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chrastava

HFO/VP/6/2020/FV/Sl

strana 1-8 Město Chrastava 10.09.2020-07.09.2024
20-187

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/2/2020/FF/Sl

strana 1-10 Město Chrastava 07.09.2020-07.09.2024
20-176

Aktualizace dat NIV k 1.8. 2020 - Chrastava

stran 1-3

Úřad pro zastupování státu ve

věcech majetkových

Odloučené pracoviště Liberec

24.08.2020-31.12.2023
20-160

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-3

Ministerstvo zemědělství

28.07.2020-31.12.2022
20-158

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

č. HFO/VP/12/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

27.07.2020-27.07.2024
20-152

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/22/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

20.07.2020-20.07.2024
20-146

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/18/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

01.07.2020-01.07.2024
20-145

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

01.07.2020-01.07.2024
20-144

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/21/2020/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

01.07.2020-01.07.2024
20-112

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové

dotace HFO/VP/3/2020/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

25.05.2020-25.05.2024
20-080

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-8

Ministerstvo zemědělství

06.04.2020-31.12.2022
20-048

Aktualizovaná data

Nedostatečně identifikovaný vlastník - k 1. 2. 2020

strana 1

Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových

27.02.2020-31.12.2023
20-032

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Chrastava HFO/VP/2/2020/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

18.02.2020-18.02.2024
20-031

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Chrastava HFO/VP/3/2020/FV/Sl

strana 1-10

Město Chrastava

13.02.2020-13.02.2024
20-018

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/28/2019/Sl

strana 1-7

Město Chrastava

31.01.2020-31.01.2024
19-238

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212

strana 1-4

Ministerstvo zemědělství

12.12.2019-31.12.2022
19-206

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/5/2019/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.11.2019-01.11.2023
19-205

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

HFO/VP/4/2019/FV/Sl

strana 1-8

Město Chrastava

01.11.2019-01.11.2023
19-079

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/8/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 03.05.2019-03.05.2023
19-076

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/2/2019/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-075

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/21/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-074

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/19/2019/Sl

strana 1-12 Město Chrastava 29.04.2019-29.04.2023
19-073

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Grantu

č. HFO/VP/20/2019/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

29.04.2019-29.04.2023
19-057

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

strana 1-6

Ministerstvo zemědělství

05.04.2019-31.12.2022
19-036

Nedostatečně identifikovaný vlastník

aktualizace k 1. 2. 2019

strana 1-2

Úřad pro zastupování státu

ve věcech majetkových Liberec

01.03.2019-
31.12.2023
18-218c

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

RŮ/17/2018

strana 1-8 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218b

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/15/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-218a

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci

RŮ/16/2018

strana 1-5 Město Chrastava 02.11.2018-
02.11.2022
18-196

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/30/2018/Sl

strana 1-6 Město Chrastava 03.10.2018-
03.10.2022
18-195

Smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

HFO/VP/33/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

03.10.2018-
03.10.2022
18-171

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2018

strana 1-3

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

24.08.2018-
31.12.2023
18-084

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/12/2018/Sl

strana 1-12

Město Chrastava

16.05.2018-
16.05.2022
18-068

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/2/2018/Sl

strana 1-6

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-067

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/8/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-066

Smlouva o poskytnutí účelové dotace

HFO/VP/11/2018/Sl

strana 1-11

Město Chrastava

20.04.2018-
20.04.2022
18-032

Aktualizovaný seznam nedostatečně

identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí

strana 1-2

Úřad pro zastupování

státu ve věcech maj.

26.02.2018-
31.12.2023
17-197

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

06.11.2017-
06.11.2021
17-192

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o

poskytnutí dotace

strana 1-3

Město Chrastava

30.10.2017-
30.10.2021
15-195 Výzva vlastníkům nemovitostí strana 1-3 Úřad pro
zastupování státu
ve věcech majet.
27.11.2015-
27.11.2025

 

Všechny dokumenty, které byly od 1.1.2006 zveřejněny na úřední desce najdete v archivu úřední desky

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz

 

...