Město Chrastava prodá z majetku města níže uvedené pozemky

(na sídlišti Střelecký vrch – přístupové cesty k obytným domům a pozemky, které sousedí  obytnými domy)

část p. p. č. 761/1 o výměře cca 3000 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/9 o výměře 65 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/10 o výměře 103 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/11 o výměře 73 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/13 o výměře 72 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/14 o výměře 332 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/15 o výměře 101 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/16 o výměře 81 m2 - ostatní plocha, část p. p. č. 761/17 o výměře cca 250 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/18 o výměře 116 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/19 o výměře 74 m2 - ostatní plocha, část p. p. č. 761/20 o výměře cca 1300 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/21 o výměře 103 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/ 22 o výměře 63 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/23 o výměře 88 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/24 o výměře 55 m2 - ostatní plocha, část p. p. č. 761/ 25 o výměře cca 40 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/ 28 o výměře 2046 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/29 o výměře 54 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/30 o výměře 53 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/31 o výměře 371 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/32 o výměře 68 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/33 o výměře 69 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/37 o výměře 365 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/ 38 o výměře 67 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/39 o výměře 68 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/40 o výměře 70 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/41 o výměře 68 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/42 o výměře 70 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/43 o výměře 1076 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/46 o výměře 113 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/47 o výměře 75 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/48 o výměře 75 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/49 o výměře 644 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/ 51 o výměře 97 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/52 o výměře 49 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/53 o výměře 42 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/54 o výměře 100 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/55 o výměře 94 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/ 56 o výměře 119 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/58 o výměře 51 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/59 o výměře 141 m2 - ostatní plocha, část p. p. č. 761/60 o výměře cca 30 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/61 o výměře 67 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/62 o výměře 543 m2 - ostatní plocha, část p. p. č. 761/66 o výměře cca 50 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/67 o výměře 106 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/68 o výměře 104 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/70 o výměře 897 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/71 o výměře 61 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/72 o výměře 126 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/73 o výměře 339 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/75 o výměře 32 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 766/9 o výměře 921 m2 - ostatní plocha, část p. p. č. 771/2 o výměře cca 220 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 1428/3 o výměře 48 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Chrastava I