Reakce na článek náměstka hejtman Martina Seppa: Kopie zmizelého mostu jako pomník propagandisty

 

náměstek Sepp a starosta Canov při otvírání 2. etapy přeložky ulice Pobřežní Sepp - bývalá budova skladu nábytku

 

Jako reakci na tento článek uvádím:

1) Liberecký kraj v Chrastavě dosud opravdu nerealizoval (ani nepočal realizovat) ani jednu popovodňovou akci dotovanou Ministerstvem pro místní rozvoj. Tzn. ani páteřní komunikaci od křižovatky Andělohorská-Nádražní po Novou Ves ani komunikaci Andělská Hora - Kryštofovo Údolí. O komunikacích Vítkov, Andělohorská a Liberecká ani nemluvě, tam Liberecký kraj o dotaci ani nepožádal.

2) To čím se Martin Sepp ohání, tj. rekonstrukce ulice Pobřežní, ovšem není popovodňová akce, ale dávno naplánovaná druhá etapa přeložky komunikace II/592, která se v daný čas podzim 2010/2011 měla realizovat tak jako tak (právě odtud pochází společné fotky ze slavnostního otevření, společné proto, že město se na této etapě podílelo výkupy pozemků, platbou chodníku a potřebným jednáním s.Povodím Labe ohledně pobřežní zdi)  Zde ovšem platí, že význam této přeložky, které má sloužit pro spojení na Frýdlant, zásadně zmenšil Liberecký kraj a právě náměstek pro dopravu, když před několika málo měsíci odmítnul realizovat etapu třetí a to přesto, že stavba přeložky byla vyhodnocena již před několika lety jako dopravní priorita Libereckého kraje číslo jedna.

4) Město Chrastava realizovalo v roce 2011 30 z 35 svých popovodňových akcí, týkajících se komunikací a mostů, dotovaných MMR včetně mostu u autobusového nádraží, kterou ve svém článku nepravdivě náměstek Sepp vydává za akci Libereckého kraje. Realizace zbývajících pěti akcí právě probíhá. 

5) Liberecký kraj měl ve vlastnictví unikátní secesní most. Poté, co tento byl zcela zničen povodní a stal se zároveň symbolem povodní (na místě u zničeného mostu natáčely celé dny televizní štáby, místo navštívili nejvyšší představitelé státu včetně prezidenta republiky), odmítnul Liberecký kraj jeho znovuvybudování s odůvodněním, že nám na daném místě musí stačit lávka. Město Chrastava ze zoufalství neexistující most převzalo do svého vlastnictví, aby nový secesní most mohl být realizován. Město Chrastava tak učinilo i s rizikem, že dotace z MMR nebude poskytnuta.

6) Plánovaný termín slavnostního otevření nového secesního mostu na den 28. září  je dán jak možnostmi stavební firmy dílo dokončit, tak snahou  důstojně oslavit desetileté výročí  partnerství s bavorským městem Eichstätt neboť v tomto městě se uskutečnila sbírka právě na secesní prvky mostu.

7) Pan náměstek Sepp se nemusí obávat, že by most byl pojmenován po mé osobě, jak uvádí ve svém článku. Já mám pro něj naopak dobrou zprávu, že přímo naproti tomuto mostu je mohutná budova (někdejší sklad nábytku), které nikdo z obyvatel Chrastavy neřekne jinak než Sepp.

 

V Chrastavě dne  24. 7.  2012                                          Ing. Michael Canov

                                                                                     starosta města Chrastava