Od: Miloslava Cellerova [podatelna@chrastava.cz]
Odesláno: 14. května 2014 9:19
Komu: 'AA A Michal'
Předmět: FW: Shromáždění
 
-----Original Message-----
From: Jan Vrána [mailto:jvrana21@gmail.com]
Sent: Wednesday, May 14, 2014 7:50 AM
To: podatelna@chrastava.cz; starosta@chrastava.cz; canov@chrastava.cz
Subject: Shromáždění

Vážený pane starosto,
v příloze posílám oznámení o konání shromáždění v Chrastavě.
pro zákaz dříve ohlášeného shromáždění v Chrastavě, ze dne 23.4.2014
odůvodněnou údajným  porušením §10 zákona 84/1990 odst.1, písm. a) a b), žádáme o níže
uvedené opatření.
Sdružení Stop genocidě pro zajištění bezpečnosti při nově oznámeném shromáždění
požaduje po zástupci obce následující:

1) Sdělení všem školským a výchovným zařízením ve městě

S dostatečným předstihem sdělení všem školským a výchovným zařízením ve
městě Chrastava, které mají na starost vyučování či výchovu dětí do 15 let a
zvláště ty zařízení v blízkosti náměstí , o úmyslu shromáždění konat v daný den,
hodiny a na oznámeném místě s upozorněním, že součástí shromáždění budou
také panely s drastickou tématikou umělých potratů nevhodnou pro děti do 15 let a doporučením,
aby mladším 15 let školské zařízení, příp. rodiče přístup zblízka ke shromáždění zakázalo.

2) Vyhlášení místním rozhlasem dle §6 odst. 1 zákona o shromáždění.

Žádám, aby pozvání na shromáždění bylo ve vhodném čase vyhlášeno místním
rozhlasem. Zároven můžete rovněž varovat před drastickými panely. Vyhlášení
žádáme tyto dny: pátek 23.5.2014 a pondělí 26.5.2014- tedy v den konání, nejlépe
mezi 10. a 11. hodinou.

Odůvodnění:
Shromáždění na uvedeném místě je součástí nezastavěné plochy tak rozlehlé, že
kdokoli samostatně uvažujícící od 15 let věku se lehce a samozřejmě může
drastickým výjevům na panelech vyhnout ať už zvolením jiné trasy k cíli své cesty
nebo prostým pootočením hlavy na opačnou stranu než dotyčné panely budou
umístěny. Ve všech směrech kolem shromáždění budou v dostatečné vzdálenosti
umístěny varovné cedule. Těmito opatřeními je zaručena svoboda všem
kolemjdoucím občanům a zcela vyloučena okolnost, že bychom se uskutečněním
shromáždění se nevědomky dopustili „hrubé neslušnosti“ či zásahu do práv jiných
osob.
Věříme, že obec Chrastava nikterak nemá zájem na omezování ústavně
zaručeného práva shromažďovacího a svobodu projevu a výše uvedené
prostředky pro vyloučení zásahu do práv jiných osob uvítá a podle žádosti se zařídí.
V souladu se zákonem očekáváme, že podle možností a okolností obec poskytne
svolavateli pomoc. Pokud by cokoli nebylo jasné ohledně této věci, osoba
zmocněná jednat je denně k zastižení na tel. čísle uvedeném na oznámení.
Pro úplnost dodávám, že cílem shromáždění je pokojnou a tichou formou
informovat o zločinu umělých potratů. I přes jistou kontroverzi pramenící
z polarizace společnosti o tématu, není zřejmý důvod, proč by ohlášené
shromáždění neproběhlo při výše zmíněných opatřeních v poklidu i v Chrastavě
tak, jako jindy v minulosti ve 183 městech ČR, kde v minulosti tato
akce úspěšně proběhla.

V úctě

Jan Vrána